اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااااااااااااااا مسئله فاضلاب

اااااااااااااااااااااا تالاب مصنوعی

اااااااااااااااااااااا مستراح خشک

اااااااااااااااااااااا استحصال آب باران

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

مستراح خشک

معرفی

علم تبدیل ضایعات در طبیعت، ویژه مدفوع انسانی

انواع مستراح خشک تسنسیت

الف) مستراح خشک سنتی

ب) مستراح خشک کمپوست ساز

ج) پکیج های آپارتمانی

د) مستراح خشک برای تولید انرژی

منابع

 

علم تبدیل ضایعات در طبیعت، ویژه مدفوع انسانی (صفحه 3)

 نقش موجودات ميكروسكوپي خاك

موجودات میکروسکوپی که در تبدیل ضایعات طبیعی فعال اند شامل انواع باکتری ها، اکتینو مایسیت ها و کپک ها هستند. به این فعالانِ درجه یک کمپوست سازی در طبيعت می باید انواع خزه، میکسومایسیت ها، ويروس ها، انواع گلسنگ و مایکوپلاسماها را نیز افزود. حیوانات خاکزی، از جمله پروتوزوآ ها، آمیب ها، نماتُدها، موجودات درشت تر، از جمله کرم های خاکی و انواع بندپايان، نیز نقشی بی بدیل در فرآیند تبدیل مواد اولیه به کود از طریق تغذیه از ضایعات، شکار باکتری ها و هوادهی به مواد اولیه بازی می کنند.   تیتسنت سنیتنستی نتس ینتسینتسنیت نسیت نسیت نست ینتس ینت سنیت نستی نتس ینت سینتسنیت نسیت نتسینتس ینت

در کمپوست سازی در مزرعه، برای وارد کردن فعالانِ میکروسکوپی کمپوست ساز به ضایعات طبیعی معمولا چند مشت کمپوست عمل آمده یا مقداری خاکِ برگ کافی است. در خاک سالم، ارگانیسم های میکروسکوپی کامپوست ساز به وفور يافت مي شود: مثلا یک گرم خاک حاوی 500 میلیون باکتری، 20 میلیون اکتینومایسیت، 900000 کپک، 100000 مخمر، 500000 جلبک و 500000 پروتوزوآ است. بتنسنتینت ستسنیت سنتی نستی نستب نبت سنتب سنبت سنبت سنبت سنب تسنب

حتی اگر این موجودات ريز و كثير به طور دستی به ضایعات طبیعی اضافه نشود، حضور گسترده آنها در خاک و هوا به حدی است که به تدریج به جمعیت آنها در توده ضایعات افزوده می شود و به حد مطلوب می رسد. میزان فعالیت این فعالان کمپوست ساز، علاوه بر تعداد آنها، به دما، اکسیژن، رطوبت و نسبت كربن به نيتروژنِ موجود در توده ضایعات بستگي دارد. میزان اسیدیته (پ هاش) مخلوط ضايعات نيز مهم است اما نیازی به اندازه گیری آن نیست چون چنانچه دیگر عوامل درست باشند، پ هاش توده نیز مطلوب خواهد بود.   تبتسنت سنت نست نیت سنیت نسیت نستی نستی نتس ینتس ینتس ینت سنیت سنیت نست ینست ینست ینتس ینتس ی

نقش دما

از لحاظ دماي محيط،‌ در دماي 5.5 درجه سانتي گراد يا کمتر، فعالیت میکروبی متوقف می شود. در واقع به اين دما در اصطلاحِ علمي صفرِ زيستي مي گويند. در سوي ديگر طيف دمايي،‌ بين 71- 45 درجه گروهي از باكتري ها موسوم به باكتري هاي ترموفیلیک بیشترین فعالیت را از خود نشان مي دهند. اين باكتري ها از جمله فعالترين كمپوست سازانِ‌ طبيعت اند. در دمای بین 45- 20 درجه باكتري هايي فعال اند كه به آنها مزوفيليك مي گويند. باكتري هاي مزوفيليك م‍وثرترينِ كمپوست سازان طبيعت اند. بين 20-5 درجه بيشترين فعاليت هاي تجزيه و تبديل ضايعات توسط اكتينومايسيت ها و كپك ها انجام مي شود. اين موجودات بسيار كندتر از باكتري هايِ فعال در دماهاي بالاتر عمل مي كنند ولي توان بالايي در بي اثر كردن پاتوژن ها دارند. مثلا اكتينومايسيت ها شامل نوعي از باكتري به نام استرپتومايسيز است كه آنتي بيوتيك استرپتومايسين توليد مي كند. خلاصه اينكه، با نوسان دما در محيط، تمامي اين فعالان ريزاندام اما پرجمعيت،‌ هر يك به وقت و نوبه خود،  فرصت مي يابد كه مواد اوليه را تجزيه و نهايتا ماده جديدي به نام هوموس براي بازگشت به چرخه حيات در طبيعت به منظور رشد و نمو بهتر گياهان تحويل دهد. تبتسنت سنتی نستی نست ینتس نیت سنیت سنت یبنست بنستب سنتب سنبت سنبت سنبت سنبت سنبت سنب  

نقش اكسيژن

براي اينكه موجودات ميكروسكوپي كمپوست ساز بتوانند به حيات و كار خود ادامه دهند به اكسيژن نیاز دارند. تراكم و رطوبت بيش از حد در تودۀ در حال كمپوست محيط مناسبي براي رشد و تكثير اين موجودات به وجود نمي آورد لذا كار آنها آهسته و نهايتا متوقف مي شود. گفتنی است که اگر چه شرايط بي اكسيژن  براي اين دسته از موجودات هوازي مهلك است اما شرايطي ايده آل براي دسته ديگري از كمپوست سازان به وجود مي آورد كه به هر حال فرآيند كمپوست ادامه يابد. اما يكي از محصولات جانبي كمپوست سازي اين موجوات،‌ گاز متان (گازي بدبو) است كه به كاربر حالي مي كند كه توده كمپوست او به اندازه كافي اكسيژن دريافت نمي كند. همین گاز در نوع دیگری از مستراح خشک که برای تولید انرژی طراحی شده اند  گردآوری شده و به مصرف گرمایی و روشنایی خانه ها می رسد. اشنتینت سنتسنتی نسیتنستی نسیت نست ینست ینت سنتسینت سنیت نست ینسیت نس ی

عملكرد كليدي براي ايجاد شرايط هوازي در تودۀ در حال كمپوست اين است كه نسبت سطح به حجم  توده زياد باشد. يعني اينكه توده متخلخل باشد يا از لايه هايي با مواد مختلف تشكيل شود كه روي هم متراكم نشود. در محيط هاي زراعي، براي حفظ اين ساختار، ضايعات در حال كمپوست را هر از چند گاهي مخلوط مي كنند. اما در مورد فضولات انساني در مستراح های خشک سنتی با نصب لولۀ هواكش با قطر مناسب از وجود اكسيژن كافي در محيط اطمينان حاصل مي كنند. در مستراح های خشکِ کمپوست ساز كه خاص كمپوست سازيِ خیلی سريع طراحي شده است،‌ با فراهم كردن بستري از كاه،‌ شرايط هوازي را در تمامي طول مدت پر شدن مخزن تضمين مي كنند. در برخي از توالت هاي خشك صنعتي كه به صورت پكيج های آپارتمانی طراحی شده اند، چرخشِ بازويي مكانيكي عمل هوادهي را به توده در حال كمپوست فراهم می کند. تینتشنت نتسنت سینت سنیتنسیت نست نتس ینتسی نتینتسنت سنیتنستی نتس ینت سینت سنیت نسینتس ینتس نی

نقش رطوبت (آب)

رطوبت عامل ديگري است كه در محيط كمپوست بر موفقيت موجودات ريز كمپوست ساز تاثير گذار است. اساسا بين آب و اكسي‍ژن و موجودات ميكروسكوپي رابطه پويايي برقرار است. هر چه بر میزان رطوبت در توده كمپوست افزوده شود،‌ جاي كمتري براي نفوذ اكسيژن باقي مي ماند. از سوی دیگر، اگر ميزان رطوبت كافي نباشد توده بيش از حد خشك شده و توانِ حمايتِ زيستي از موجودات ريز را از دست مي دهد. از اين رو ميزان رطوبت در توده در حال كمپوست مي بايد متعادل باشد و هرگز بیش از حد آبكي یا خشک نشود.  تبنتسنتسنت ینست ینت سینت سنیتنسیت نست ینستی نست ینست نیتس نیت س

نسبت بين كربن و نيتروژن

نسبت بين كربن و نيتروژن در تودۀ در حال كمپوست عامل ديگري براي موفقيت موجودات كمپوست ساز است. برای درک روشن اهمیت رعایت این نسبت، كربن را انرژي بخوانيم (همان چيزي كه غذاهای حاوی كاربوهيدرات به بدن حيوانات و انسان ها مي رسانند) و نيتروژن را عنصر رشد بخوانيم (يعني همان چيزي كه انواع گوشت و لبنيات و حبوبات به بدن ما مي رسانند). همه موجودات براي رشد و توليد مثل به اين دو عامل غذايي نيازمندند و موجودات ريز نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. در توده هاي ضايعات در محيط هاي زراعي سعي مي شود با رعایت تنوعِ موادی که به آن می افزایند، تعادليِ بين اين دو نوع ماده ايجاد گردد. (چیزی برابر با 12 قسمت کربن برای هر قسمت نیتروژن) معمولا گیاهان تازه از نظر نیتروژنی غنی ترند اما گیاهان خشک و چوبی از نظر کربن غنی ترند. اما در مستراح هاي خشك به علت تنوعِ غذايي كه تبديل به مدفوع شده است خود به خود به تعادل اين مواد در توده در حال كمپوست مي انجامد و اين مسئله اي نيست كه برای طراحانِ مستراح های خشک ايجاد دغدغه كند.سنتسنتنسیت نستینستینست ینتسنیت سنیت نستی نست ینست ینت سنیت سنیت نس یتنست ینست ین

حشرات ناقل بیماری

موجودات درشت تر که معمولا در توده های در حال کمپوست در مزرعه، و در فضولات انسانی، دیده می شوند نیز دارای نقشی برجسته در پیشبرد فرآیند کمپوست دارند. البته ما این موجودات را، به درستی، به عنوان حشرات یا دیگر آفاتِ مزاحم و ناقل بیماری ها می شناسیم اما این به این معنی نیست که این موجودات تنها برای انتقال بیماری از مدفوع به غذای انسان به وجود آمده اند. نکته مهم در طراحی مستراح های خشک این است که این موجودات نتوانند آزادانه از چاه یا دیگر مخازن ذخیره سازی مدفوع به بیرون از آنها و محیط خانه و مکان تهیه، نگهداری و خوردن غذا نفوذ پیدا کنند. بی شک اين موجودات قادرند با رفت و آمد به مدفوعِ در حال كمپوست، مقداري از آن را،‌ هر چند اندك،‌ به غذا يا ظروف غذاخوري انسان منتقل كنند و به اين صورت عامل شيوع انواع بيماري ها باشند. تتسنستنی نستی نستی نست ینست ینتس نیت سنیت سنیتب نستب سنبت سنبت سنبت سنب سنب سنب

مادامي كه اين يكي از بديهيات و ملزومات بهداشت جامعه است، نكته مهم ديگري نيز هست كه كمتر به آن توجه مي شود: انواع حشرات كه معمولا به مدفوع انسان و دام جذب مي شوند،‌ ازجمله  مايت ها ،‌انواع مگس، سوسك و ديگر بندپايان،‌ به وفور در طبيعت،‌ به ويژه در خاك هاي سالم، يافت مي شوند. اگر توده اي از مدفوع يا لجن تصفيه شده از فاضلاب يك شهر فاقد هر گونه از اين جانداران باشد،‌ اين خود نشانگر مسموميت اين مواد است. لذا لزوما مشاهده اين جانداران در مدفوع نبايد موجب نگراني بشود كه خود در واقع حاكي از سالم بودن توده ضايعاتي است كه براي كمپوست در نظر گرفته شده است. پس همانطور که در بالا نیز آمد، آنچه بايد در مورد آن مراقبت شود مسدود كردن راه هاي انتقال مواد آلوده از توده كمپوست به غذاي ما توسط رفت و آمد آزادانه اين ارگانیسم هاست.  تبنتسن سنتی سنتی نست ینست ینستنیتس نیت سنتی سنیت سن تینست ینست ینس تین ستین

بسياري از بندپاياني كه جهت تغذيه به توده هاي كمپوست جذب مي شوند قادر به پريدن نيستند و لذا خطري از اين گونه ها به عنوان ناقل مواد آلوده متوجه سلامت و بهداشت انسان ها نيست. حتي برخي از حشرات كه قادر به پريدن اند،‌ مثل پشه كرم ميوه،‌ معمولا در حوالي محل توده ضايعات جمع مي شوند و علاقه اي به ورود پيدا كردن به محل اسكان بشر ندارند. اما از ميان انواع اين حشرات،‌ مگس و سوسك به تنهایی قادرند كار نقل و انتقال آلودگي ها از مستراح به غذاي انسان را به طور موثر بر عهده گيرند و مسلما تهديدي واقعي محسوب مي شوند. لذا در طراحي مستراح هاي خشك مي بايد تدبيري اتخاذ شود كه اين حشرات فرصت رفت و آمد به تودۀ در حال کمپوست را پیدا نکنند. تسنتنسمت ینست ینمستی نمتس ینمست ینمست ینمت سمینت سنمیت سنمیت سنمت منتی سمنت متسنمت یسنم سنمت

براي دستيابي به اين هدف مي بايد هر گونه مجراي هوا كه براي دفع بخار و گازها و نيز تامين اكسيژن كافي به توده‌ فراهم كرده ايم مجهز به توري کنیم تا حشرات قادر به آمد و شد از اين مجراها نباشند. همچنين،‌ نشيمن تمامي مستراح هاي خشك مي بايد مجهز به زانويي باشد تا همواره سدي آبي بين محفظه يا چاه محلِ ذخيره مدفوع و محيط بيروني موجود باشد. اين سد آبي همچنين مانع راه يافتن بخار و گازهاي متصاعد از اين ذخاير به درون فضاي مستراح و احيانا فضاي مسكوني مي شود. در مواردي كه به علت فني نصب زانويي ميسر يا مطلوب نباشد،‌ بايد با پاشيدن خاك نارين يا خاكستر جذب اين نوع حشرات به توده مسدود شود. مستراح هاي فاقد زانويي معمولا داراي درپوش اند كه خود مانعي ديگر در برابر رفت و ‌آمد انواع حشرات در زماني است كه مستراح در حال استفاده نیست.. تنتنت تبتسنتنستینتس نیتسنیت نستی نست ینتس نی تسنت ینست ین

پس از تبديل،‌ کود حاصله از مدفوع، جذابيت غذایی خود را براي مگس و سوسك و نظایر آنها از دست می دهد و لذا به مرور،‌ با پيشرفت توده كمپوست به سوي تجزيه و تبديل به كود،‌ به تدريج از تعداد اين حشرات نیز كاسته مي شود. با این وصف، هر چه بر رعایت احتیاط در مقابل انتقال بیماری ها توسط ناقل ها تاکید شود خوب است اما باید همچنین دانست که  مقدار مدفوعي كه توسط يك يا چند مگس به غذاي انسان منتقل مي شود،‌ به مراتب كمتر از مقداري است كه توسط دست آلوده در هنگام تغذيه مستقيما به دهان وارد می شود. لذا آموزش بهداشت عمومی با تاكيد مکرر بر ضرورت شستن دست ها با صابون بعد از عمل تخليه و قبل از خوردن و آشاميدن داراي اولويت بسيار بالاتري است. همچنين، تاكيد بر ساخت و استفاده درست از مستراح هاي خشك به جاي مستراح هاي تر راهکاری اصولی جهت جلوگیری از استفاده از فاضلاب شهری برای کشت سبزیجات در حاشیه شهرهاست. بتنستن سنیت نستی نست ینست ینت سنیت سنیت نستی نست ینست نیت

مزیت دیگرِ استفاده از مستراح خشک در مقایسه با مستراح تر این است که احتمال نَشتِ آّب آلوده به منابع زیرزمینی آب در این مستراح ها به مراتب کمتر است. انتقال مقادير عظيمي از پاتوژن ها به سُفره های زیرزمینی آب و نهایتا راه یافتن این عوامل بیماری زا به آب آشاميدنيِ شهروندان از بزرگترين خطرهاي مرتبط با مستراح هاي تر و شبكه هاي متمركز گردآوري و تصفيه فاضلاب شهري محسوب مي شود. ماحصل این تجارب و یافته های علمی اینکه، دغدغه هاي مرتبط با جذب احتمالي حشرات به مستراح هاي خشك،‌ در عين اهميت، نبايد مانعي ذهني در برابر بکارگیری اين فناوري مناسب و ضروری برای حفظ بهداشت جامعه و اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی باشد كما اينكه سازمان بهداشت جهاني نيز از تجهيز جوامع به مستراح هاي خشك به منظور بهبود بهداشت عمومی و جلوگيري از بيماري هاي مرتبط با فاضلاب شهري حمايت مي كند.  تستنت نستی نتس ینت سنیت سنیت نستی نست ینتس نیت سنیت سنیت نست ینتس

.

ی<< قبل  1  2  3 >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ