اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

ااااااااااااااااادوچرخه

اااااااااااااااااتالاب مصنوعی

اااااااااااااااااکشت اُرگانیک

اااااااااااااااااروستا بدون ضایعات

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

 

 

بازگشتِ دوچرخه به روستا و شهر

در روستای سالمِ اورویل در کشور هند، دوچرخه کرایه ای برای استفاده اهالی و گردشگران مهیاست. افزون بر این، در این روستا، اهالی، کارگاه های کوچکِ تولیدِ انواع وسایل نقلیه رکابی و برقی را راه اندازی کرده اند. روستای اورویل با حمایت دولت هند به منظور الگوسازی برای روستاهای آینده با استفاده از دانش بومی و دانش نوین پایه گذاری شده است. برای دستیابی به این هدف از دانشمندان و مخترعین آگاه و متعهد سراسر دنیا دعوت به عمل آمده که به این تلاش تاریخی بپیوندند. بیشتر بخوانید  تبتس نسنیت سنیتنسیت نستی نسیت نستی

در بسیاری از شهرهای دنیا، دوچرخه به عنوان پیشرفته ترین وسیله حمل و نقل پذیرفته شده است چرا که در مقایسه با دیگر وسایل نقلیه با شرایط اقتصادی و زیست محیطی روز جهان سازگارتر است. بیشتر بخوانید  بتسنسی سنیت سنتنسی سنیت سنیت

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

فناوری های مناسب: برای سلامتی محیط و رونق اقتصادی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

دوچرخه  سن س

استفاده از دوچرخه دارای فواید آشکاری است: سوخت نمی خواهد، جای زیادی برای پارک و نگهداری نمی طلبد، سبک است و با کمک یک دنباله بندِ مناسب، قادر است چند برابر وزن خود بار جابجا کند. اما علاوه بر این فواید، روستاهای سالم قرن بیست و یکم استفادۀ هوشمندانۀ دیگری از این وسیله نقلیه کارآمد به وجود آورده اند: کنترلِ ترافیک جمعیت گردشگر و کسب درآمد بیشتر. بتنستنس نستی نسیتنس تینست نس تینست ینتس ینت سنیت سنیت سنیت یسس ست سنی

ورود روستاها به صنعت گردشگری دارای مزایای اقتصادی آشکاری بوده است. اما ترافیک موتوری و زبالۀ گردشگران، این جوامع کوچک را آسیب پذیرتر کرده است. خیابان بندیِ آسفالته و عریض که از طریق طرح هایی مثل طرح هادی در روستاهای ایران و جهان به وجود آمده موجب گردیده که خیل گردشگرانِ اتومبیل سوار، هیچ محدوده ای را محترم نشناسند و به حریم مزارع، باغات و چشمه ها و نهرها وارد شوند و ندانسته از خود خسارات زیادی، از جمله محصول لگدمال شده، شاخه های شکسته و زبالۀ فراوان، بر جای بگذارند. تبتستس نتسنی سنیت نستی سنیت نست ینستی نستی نستی نستی نسیت نستی نستیبتننستی نستینس ین س

لذا، در برخی از روستاهای سالم، برای کاستن از آسیب پذیریِ محیط، از فناوری دوچرخه کمک گرفته اند. ایشان معابر عریض را بر ترافیک موتوریِ گردشگران بسته و به جای آن، مسیرهایِ دوچرخه، که از میان و کنار روستا و جاهای دیدنی آن می گذرد، احداث کرده اند. گردشگران، خودرو خود را در پارکینگ روستا پارک می کنند و با استفاده از دوچرخه ها و دنباله بندهایِ کرایه ای وسایل خود را به مکان هایی که از قبل توسط اهالی برای اطراق یا پیک نیکِ میهمانان مشخص شده حمل می کنند. بدینصورت ایشان همچنین تشویق می شوند که از دوچرخه برای گردش در روستا استفاده کنند. مسلما با بیرون نگه داشتن ترافیک موتوری از محیط، روستاییان و گردشگران هر دو از صفا و آرامش بیشتری برخوردار می گردند. با ایجاد مسیرهای دوچرخه، خود اهالی نیز تشویق می شوند که به جای راندن اتومبیل در روستا که مستلزم مصرف سوخت است از فناوریِ دوچرخه استفاده کنند کما اینکه این فناوری در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان نیز مورد قبول عموم مردم واقع شده است. بتستسن سنت نس تنست نست نسیت نس یتنستی نس تینست نس تین

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ