اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

خطوط دوچرخه، لازم اما نه کافی

احداث خطوط ویژۀ دوچرخه در خیابان های اصلی و فرعی، به منظور کاستن از وابستگی حمل و نقل شهری به سوخت های فسیلی و آلودگی هوا، لازم است اما کافی نیست. برای تسهیل دوچرخه سواری در سطح شهر و تشویق تعداد بیشتری از شهروندان به کشف مزایای استفاده از دوچرخه مجموعه ای از اقدامات می باید در این راستا همزمان صورت گیرد. انیتنست نستی نست ینتس ینت سینت نسیت

 

 

 

 

فضای مشترک

نمای بزرگتر

رانندگی با سرعت غیر مجاز در شهر و جاده از مسایل همه جاگیر مدیریت ترافیک در جهان است. ایجاد فضای مشترک برای تردد همگان بدون اولویت دادن به تردد خودرو از ابتکارات مدیران ترافیک مبتکر شهرهای دنیاست که در عمل دریافته اند که عدم قطعیتِ کلیۀ عابرینِ پیاده و سواره باعث می شود که همگی احتیاط بیشتری به خرج دهند با این نتیجه که عموما از سرعت ها کاسته می شود. یتسنتنست ینتسی نت سینت سنیت نسیت نستی نتس

 

 

 

حق تقدم به دوچرخه

اانمای بزرگتر

اختصاص دادن محلی برای توقف دوچرخه در جلوی ترافیک موتوری در تقاطع ها به دوچرخه سواران احساس ایمنی بیشتری می دهد و شهروندان بیشتری را تشویق به تردد با دوچرخه می کند. تبتسنتی سنتینستینتسی نتنسی نتسنیت ا

 

 

 

 

 

 

 

دوچرخۀ کرایه ای

ارائه خدمات دوچرخۀ کرایه ای در سطح شهر به شهروندان اجازه می دهد که سفرهای درون شهری خود را با ترکیبی از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه به انجام رسانند. این خدمات همچنین استفاده های موردی از دوچرخه را برای آن دسته از شهروندانی که  فعلا برای خریداری و نگهداری دوچرخه آمادگی ندارند امکانپذیر می سازد. وِلیب نام یکی از سیستم های موفق دوچرخه های کرایه ای با 18000 دستگاه دوچرخه، 100000 دوچرخه سوار در روز و 1200 ایستگاه در پاریس است. نمونه های موفق دیگری نیز در چین و دیگر کشورهای جهان به وجود آمده است. برای اطلاع بیشتر درباره این خدمات و جزییات برنامه ریزی جهت تاسیس و مدیریت آنها به این سایت مراجعه نمایید. تبتسن سنیت نسیت نسیت نس ینتس ین سین سنی نس ی

 

 

 

 

 

ویژۀ برنامه ریزان شهری

تحولات مرتبط با برنامه ریزی شهری برای تسهیل تردد دوچرخه همیشه با سرعت امروز همراه نبوده است. برای مدت ها، چیرگیِ آلودگی اطلاعاتی در حمایت از برنامه ریزی خودرو مدار، برنامه ریزان شهری را به امیدِ دستیابی به روانیِ پایدارِ ترافیک عمدتا به ساخت بزرگراه، پل و تونل های شهری مشغول داشته بود. اما امروزه که تسهیل تردد دوچرخه تاثیر مثبت و واقعی خود را در عمل نشان داده است، هیجان قابل توجهی در محافل برنامه ریزیِ شهری جهان در حمایت از دوچرخه به وجود آمده است. بسیاری از برنامه ریزان شهری که در این مسیر پیشگام بوده اند برای آسانی کار همکاران خود در دیگر شهرهای جهان به انتشار راهنماهایِ برنامه ریزی برای دوچرخه اقدام کرده اند.  دو نمونه زیر از کاملترینِ این راهنماها هستند. بیاسنتسنیت سینتسنیت نسیت نست\\ست

-National Association of City Transportation Officials (accessed 5 June 2013)

-State of Oregon Bicycle Programs, Bicycle Planning Manual (accessed 5 June 2013)

 

 

 

 

تعمیرگاه های تعاونی دوچرخه

انمای بزرگتر

دوچرخه و دوچرخه سواری برای کودکان و نوجوانان دارای جذابیت ویژه ای است. در شهرهایی که دوچرخه به عنوان یکی از وسایل نقلیه مورد استفاده عموم مردم شناخته می شود، فرصتی ویژه برای تبلور فعالیت های فنی و فرهنگی متنوعی پیرامون دوچرخه برای کودکان، نوجوانان و جوانان به وجود می آید. در شهر لوس آنجلس، تعمیرگاهی تعاونی با نام جذابِ دوچرخه پَز خانه برای تعمیر و بازیافت دوچرخه به وجود آمده است که در آن مراجعه کنندگان با پرداخت مبلغی ناچیز از ابزار و قطعات یدکی موجود و نیز مشاورۀ تعمیرکاران داوطلب استفاده می کنند. یکی از برنامه های موفق این تعمیر گاه تعاونی اجرای برنامه های تابستانی برای کودکان دبستانی و راهنمایی در محله های کم درآمد است که با همکاریِ هم و با استفاده از قطعات دوچرخه های اسقاطی دوچرخۀ قابل استفاده می سازند.  بتسن سنتی سنیت نس تین سین تسین ت 

 

 

 

 

ترکیب سفرهای درون شهری با وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه

نمای بزرگتر ا

فاصله بین ایستگاه تاکسی یا اتوبوس و مقصد نهاییِ شهروندان گاه به صورتِ ضد انگیزه برای استفاده از این وسایل نقلیه عمومی عمل می کند. با تجهیز این وسایل به آویزِ دوچرخه، شهروندان فرصت می یابند که سفرهای خود با وسایل نقلیه عمومی را با دوچرخه کامل کنند. بسیاری از سیستم های متروی دنیا با مشخص کردن بخشی از واگن ها برای دوچرخه به دوچرخه سواران اجازه می دهند که با دوچرخه خود سوار مترو شوند.  ستفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی انجام دهند. 

نمای بزرگتر ا

 

 

 

 

 

 

 

چهره ای ماندگار در مصرف بهینه انرژی در حمل و نقل

خانم کاترین اَلوُرد با چاپ کتاب پرفروشِ ماشینت را طلاق بده! تجربیات مشترکِ خیل عظیمی از شهروندان در کشورهای جهان که از ترافیک موتوری به ستوه آمده و برای تردد درون شهری به دوچرخه سواری رو آورده اند را برای مطالعه عموم به رشته تحریر کشیده است. بیشتر بخوانید بتستنست نستینستی نست ینسینتس ینت سیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

پایان وابستگی به خودرو و سوخت فسیلی برای حمل و نقل شهری

بازگشت به متنوع سازی منابع انرژی

در عصر حاضر که جوامع تحت فشارهای ناشی از دو پدیدۀ عظیمِ اوج نفت و تغییرات آب و هوایی قرار گرفته اند، دوچرخه پیشرفته ترین وسیله نقلیه محسوب می شود. در مقایسه با دیگر وسایل، از لحاظ مصرفِ انرژی دوچرخه دارای بالاترین بهره وری و از جهتِ سلامتی فردی و زیست محیطی بی بدیل است. تعجب آور نیست که بسیاری از شهرهای بزرگ جهان مثل ریو، برلین، توکیو، بارسلون، بوداپست و مونترال اقدامات ویژه ای برای تسهیل تردد دوچرخه در سطح شهر اجرا کرده اند. در زیر اطلاعات بیشتری در مورد جزییات این اقدامات و ملزوماتِ اجرایی مرتبط، جهت بهره برداری در برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری در ایران آمده است. اما در ابتدا لازم است که توضیحات بیشتری در مورد دلایل برگزیدن دوچرخه به عنوان گزینه ای پیشرفته توسط شهروندان و مسئولین این شهرها و صدها شهر دیگر جهان بیان شود. پرداختن به این نکات روشن می کند که چرا استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری به مراتب معقول تر از بهره گیری از خودرو شخصی و موتور سیکلت، حتی از نوع الکتریکی آنها، است. بستسنتی سنتینس یتنس ینت سنیت سنی تنس یتن سینتسین سن ینس ین تسینت

وابستگی به خودرو از مسایل بزرگ شهرها در جهان امروز است. وجود فناوری خودرو و تقاضای بیشتر برای این وسیله نقلیه باعث شده است که در حرفه شهرسازی به ساخت بناها و معابری همت گماشته شود که تردد و پارک خودرو در سطح شهر را تسهیل می کند. به مرور که بزرگراه ها و خیابان های عریض تر ساخته و اراضی وسیعتری به ساخت پارکینگ اختصاص داده می شود، شهر به رشد سرطانی خود ادامه می دهد و نتیجتا برای رسیدن به مقاصدِ مختلف در سطح شهر، جهت کار، تفریح و خرید، وابستگی شهروندان به خودرو شخصی بیشتر می شود. رشد بی سابقه کلان شهرهای ایران در چند دهه اخیر و پیامدهای نامطلوب آن چون آلودگی هوا، از میان رفتن فضای سبز طبیعی و کشاورزیِ اطراف شهرها و بروز جزیرۀ حرارتی شهری، این مسایل را برای آحاد مردم و مسئولین کاملا ملموس ساخته است. قطعا وابستگی به خودرو و رشد سرطانی شهرها و نیز پیامدهای نامطلوب این دو تشدید می شود اگر گزینه های متعدد و متنوعی جهت تردد شهروندان از سوی برنامه ریزان شهری مورد حمایت قرار نگیرد. تجاربِ اعضای فعال و مبتکر این حرفه در دیگر کشورها نشان می دهد که با تسهیل تردد دوچرخه، شهروندان بیشتری از این وسیله نقلیه سبک، ارزان، کوچک، کارآمد و غیر آلاینده برای تردد در شهر استفاده خواهند کرد و نتیجتا از حجم تصادفات و آلودگی هوا کاسته و به سلامتی و زیبایی شهر و ساکنان آن افزوده می شود. بشنتینش نیت سبتنتسنتسنیت نسیت نتس ینت سینت سنیت نسیت نست ین سین تسن ی

اینکه با ترویج و تسهیل دوچرخه سواری از میزان آلودگی هوا در کلان شهرها کاسته می شود و اینکه کاهش گازهای سمی به سلامتِ عمومی می افزاید امری بدیهی است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد. اما گسترش دوچرخه سواری دارای مزایای دیگری نیز برای سلامتی فردی، استفاده بهینه از انرژی در سطح جامعه و رونق اقتصادی شهرها نیز هست. این مزایا موجب شده است که برنامه ریزان شهری به تسهیل تردد دوچرخه با جدیت بیشتری بپردازند. احتمال ابتلا به بیماری های مرتبط با چاقی از جمله برآمدگی شکم برای زنان و مردانی که وقت کافی برای ورزش ندارند و برای رفت و آمد شهری فقط از خودرو استفاده می کنند به مراتب بیشتر است. دوچرخه سوارانی که با سرعت عادی رکاب می زنند معادل 300 کالری در ساعت می سوزانند. این افراد به طور طبیعی از سلامت و تناسب اندام بیشتری برخوردارند بدون اینکه نیازی به رژیم های غذایی و تخصیص زمان جداگانه در روز برای ورزش داشته باشند. از منظری دیگر نیز دوچرخه سواری برای سلامتی و طول عمر انسانِ شهرنشین مفید است: آمار به دست آمده در سال 1996 در آمریکا تعداد تلفات جانی در تصادفات شهری را برابر با 41907 نفر اعلام کرده است. از این تعداد فقط 1.8 درصد (754 نفر) دوچرخه سوار و 13 درصد (5448 نفر) عابر پیاده بودند. مابقی را رانندگان و سرنشینان خودروهای شخصی و دیگر وسایل نقلیه موتوری تشکیل می دادند. ستتسنتس بتستنستینت نست بتسنتینتس ینتسین تسنیت ننمتیسنمتنمستی مسنت سمن 

از لحاظ بهره وری و استفاده بهینه از انرژی، دوچرخه هوشمندانه ترین وسیله نقلیه ساخت دست بشر است. تقریبا 99 درصدِ انرژی که توسط دوچرخه سوار به رکاب دوچرخه وارد می شود به چرخ ها منتقل می گردد. دوچرخه قادر است باری برابر، و گاه بیش از، وزن خود را به راحتی و برای مسافت های طولانی حمل کند، کاری که از هیچ خودرو یا کامیونی ساخته نیست. در سرعت های پایین تر، تا 24 کیلومتر در ساعت، دوچرخه سوار همان قدر انرژی صرف می کند که در هنگامِ پیاده روی. و از آنجاییکه تنها منبع انرژی برای راندن دوچرخه نیروی عضلانی انسان است، مقدار دی اکسید کربن آزاد شده برای مسافتِ طی شده مساوی با مقدار دی اکسید کربن آزاد شده در جوّ در فرآیند پرورش گیاهان و دیگر مواد غذایی است که دوچرخه سوار خورده تا آن مقدار کار را انجام دهد. این رقم برابر با یک بیستم مقدار دی اکسید کربن آزاد شده برای هر کیلومترِ سفر با خودروهای کم مصرف است. بتس نتسنت نستی نتی نتسینت یسنتنسیتنسیت نتسینست ی

سرعت دوچرخه در مقایسه با سرعت عابر پیاده تقریبا 4 برابر است. اگرچه به نظر می رسد که سرعت دوچرخه در مقایسه با خودرو کند است، اما با توجه به ترافیک متراکم در اغلب شهرها، دوچرخه سواران عموما زودتر از رانندگان به مقصد می رسند. مثلا محاسبه شده است که میانگین مدت سفر برای خودرو از یک نقطه به نقطه دیگر در مرکز شهر لندن برابر با 33 دقیقه اما همین فاصله را دوچرخه سوار در مدت 18 دقیقه طی می کند. میانگین مدت برای همین سفر برای مترو، تاکسی و اتوبوس به ترتیب برابر با 31، 20 و 38 دقیقه اندازه گیری شده است. بتستسنی سنیتنسیت نست ینستینست ینت سنیسنی ن

از نظر اقتصادی نیز دوچرخه دارای مزایای فراوانی است. تولید و نگهداری دوچرخه در عمل ثابت کرده که محرکی قوی برای اقتصاد از طریقِ اشتغالزایی و افزایش درآمد است. در شهر واشنگتن، که از سال 2002 تا کنون به مقام هشتم در میان شهرهای مساعد برای دوچرخه سواری در آمریکا ارتقا یافته، تنها با در نظر گرفتنِ حقوق های پرداختی به کارکنان فروشگاه های دوچرخه، 24 میلیون دلار به اقتصاد شهر افزوده شده است. همچنین تحقیق نشان می دهد که نصب پارکینگ های دوچرخه در نزدیکی فروشگاه ها و مراکز خرید بر حجم فروش این مراکز افزوده است. تحقیقات در کشورهای در حال توسعه، مشخصا اوگاندا، تانزانیا و سری لانکا، نیز معلوم کرده است که تجهیز خانواده های کم درآمد به دوچرخه قادر است تا 35 درصد به درآمد خانوار بیفزاید.  تبتنس نتس ینت سنیت سنیت نسیت نست ینست ینست ینست ینت سینت سنیت نسیت نست ینس

تشویق فرهنگ دوچرخه در شهرها همچنین از هزینه های عمومی و شخصی مرتبط با ترافیک موتوری می کاهد و به استقرار عدالت اجتماعی در جامعه کمک می کند. در بالا به تعداد تصادفات سال 1996 در آمریکا اشاره شد. این تصادفات جمعا 150 میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه در بر داشت. معمولا اینگونه هزینه ها از محل درآمدهای عمومی دولت ها، مثل مالیات، پرداخت می شود. هزینه های عمومی دیگرِ مرتبط با خودرو صرف اجرای پروژه های زیرساختی مثل ساخت بزرگراه، پارکینگ و تعریض خیابان ها می شود که سود آن بیشتر به بخش خاصی از جامعه، یعنی صاحبان خودرو، می رسد. از سوی دیگر، آنچه به صورت دود و ذرات معلق در هوا منتشر می شود به یک میزان به تمامی شهروندان، چه خودرو داران و چه دیگران، صدمه می زند. هزینه های مرتبط با مداوای اینگونه آسیب ها، یعنی هزینه دکتر، دارو و بیمارستان، بسیار بالاست اما معمولا در هیچ بیلانی به عنوان هزینه های حمایت از سیاست های خودرو مدار منعکس نمی شود. با تسهیل و ترویج دوچرخه سواری در شهر، صرفه جویی های عظیمی در این حوزه ها متصور است و نتیجتا پیشرفت همراه با عدالت با هوای پاکیزه و توزیع عادلانه اعتبارات عمومی امکانپذیر می شود.  استشتی نتش نت سینت شنیت نشتبتتسن نستی نستی نت سینت سنی تنسیت نست ی   

پس می توان گفت که از جمیع زوایای فردی و جمعی، حمایت از حمل و نقل شهری با وسیله ای کوچک، پاکیزه، ایمن، سلامت زا، و محرک (از نظر اقتصادی) چون دوچرخه به مراتب عقلانی تر از تشویق و تسهیل بهره گیری از خودرو شخصی است. اینکه تعداد خودروهای جهان از سال 1950 تا 1986 میلادی از 53 میلیون دستگاه به 386 میلیون دستگاه رسید و امروزه این وسیله نقلیه عامل درجه یک آلودگی هوا در کلان شهرها و ایجاد گازهای گلخانه ای در جهان به شمار می رود به واسطه نقش فعالانه شرکت های بزرگ نفتی و خودروسازان بزرگ جهان در شکل گیری شهرها و عملکردهای متداول در رشته شهرسازی است. در تبدیل یک شهر از مکانی دودآلود و پرخطر به واسطه تردد خودروهای شخصی به مکانی ایمن و سالم برای تردد عابران پیاده و دوچرخه سواران، برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری و آحاد مردم دارای نقش های خاص خود اند. بتسنتس نتینسیت نست ینست ینست ینت سینت سنیت سنت ینست ینس ی

ا - جایگاه برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری در تسهیل تردد دوچرخه

آمستردام، کپنهاگ، سِویل، بُردو، برلین، دوبلین، توکیو، مونیخ، مونترال، ریو، بارسلون، بوداپست، پاریس و هامبورگ از جمله شهرهای نام آور دنیا در تسهیل دوچرخه سواری شناسایی شده اند. گزارش مختصری از پیروزی های ترافیکی هر یک از این شهرها از طریق این پیوندها قابل مطالعه است. اما دقیقا چه تمهیداتی از جانب شهرداری ها و دیگر عاملان درگیر در مدیریت ترافیک در این شهرها موجب شده که تعداد انبوهی از شهروندان، خودروهای خود را در گاراژها نگه دارند و برای رسیدن به مقاصد روزانه خود به راندن دوچرخه روی آورند؟ در اینجا فهرست وار به معرفی چندی از اقدامات مشترک این شهرها در چهار دسته بندی کلی می پردازیم. قابل ذکر است که هیچیک از این اقدامات به تنهایی قادر به بوجود آوردن و تداوم چنین تحول عظیمی در سطح شهر نیست. برای شرح کامل و ملزومات اجرای همزمانِ این اقدامات به منابعی که در بخش ویژۀ برنامه ریزان شهری در حاشیه همین صفحه معرفی شده مراجعه نمایید.  ساسینس ینت سنیت سنیت سنتی ستینتسین سینت سین س یتسین

کاستن از تراکم ترافیک موتوری

ایجاد تنوع بیشتر در کاربری زمین در تمامی مناطق شهر از طریق حمایت از منطقه بندی چند منظوره. توضیح اینکه، به استثنای واحدهای صنعتی که آلودگی صوتی و محیطی ایجاد می کنند، دیگر کاربری ها، اعم از تجاری، مسکونی و اداری، می باید در جوار یکدیگر در یک محله وجود داشته باشند تا از مسافت ها و تعداد سفرهای درون شهریِ شهروندان کاسته شود. به بیان دیگر، مطلوب است که انواع فروشگاه ها، خدمات اداری، مدارس، مکان های عبادت، تفریح، ورزش، کتابخانه و غیره در یک محله، بی نیاز از خودرو و با استفاده از دوچرخه یا پیاده به راحتی در دسترس باشد.سیتنسنتبتسنتسنیتسنیتسنیت نسیت نست ینست یس ننبنمس مینسمینمیسنن ستبنتینتنیت

کاهش عرض و تعداد باندهای معابرِ تردد خودرو

کاهش از امکانات پارک خودرو

 

کاهش سرعت ترافیک (معروف به رام کردن ترافیک)

ایجاد فضای مشترک یا آزاد سازیِ خیابان ها برای تردد همگان. توضیح اینکه در این روش رانندگان خودرو، عابرین پیاده، دوچرخه سواران و دیگران بدون اینکه اولویت تردد به هیچیک از آنها داده شود همزمان از یک معبر استفاده کنند. در عمل نشان داده شده است که از یک سو حذفِ جدول بندی، خط کشی و علائم راهنمایی و رانندگی و از سوی دیگر افزودن جلوه های جذاب و تفریحی چون فوّاره و نیمکت به خیابان ها و تقاطع ها موجب می شود که کلیه عابران، چه پیاده و چه سواره، با احتیاط بیشتری از فضای مشترک عبور کنند و در نتیجه از تعداد تصادفات به طرز مشهودی کاسته شود. تصویربیبتستنستنس نتنتسی نتسینت سینتب   ییششستنتن نت                                                     نبتتسنسنتت

یک طرفه کردن خیابان برای تردد خودروها و دو طرفه کردن همان خیابان برای دوچرخه ها. استس نتنس ینس ینتس نی سنیت سنت ینست

تعریض پیاده روها برای افزایش فضا جهت درختکاری، گلکاری، نصب نیمکت در حاشیه خیابان ها. لازم به ذکر است که این اماکنِ تفریحیِ جذاب برای تردد عابر پیاده و دوچرخه سوار، نه تنها از سرعت خودروها می کاهد بلکه انگیزه بیشتری به رانندگان برای پیاده روی و دوچرخه سواری می دهد. بتستسن یتنست ینت سنت ینست نتی نستی نستی سنت نیت سنتی نست ینت سنیت نست ینست ی

امتیازاتی ویژه برای دوچرخه سواران در تقاطع ها و در مدیریت ترافیک

اولویت دادن به دوچرخه سواران در عبور از تقاطع ها. افزودنی است که برای اجرای این مقررات، مکانی جهت توقف دوچرخه سواران در ردیف جلوی ترافیک در چهارراه ها، با رنگی متفاوت با دیگر قسمت های جاده، مشخص می کنند. دوچرخه سواران پیش از خودروهای شخصی و اتوبوس هایی که پشت چراغ قرمز متوقف شده اند از چهار راه عبور می کنند. تصویر تبتنستنستی نتسینت بنستنس ینستینتس ینتس ینت

معاف کردن دوچرخه سواران از برخی ممنوعیت های جاده ای (مثل گردش به چپ و عبور از پیاده رو ها.)ستنستبتسنتنست نیت  نستنست نست نسنت سینتسنیتسین سنیتنس

ممنوعیت عبور، توقف یا پارک خودرو در خطوط ویژه دوچرخه.

تخصیص برخی از خیابان های فرعی و کوچه ها فقط به تردد دوچرخه. این معابر اختصاصی، عبور سریع دوچرخه سوار از یک خیابان اصلی به خیابان اصلی دیگر را تسهیل می کند. با ایجاد این میان بُرها در سطح شهر، طولِ سفرهای دوچرخه سواران کوتاه می گردد و به مزیت دوچرخه سواری در مقایسه با رانندگی می افزاید. ابست سنتسنی نسیتنستی نست ینستنست ینتسنینسیت ن

امکانات و تسهیلات ویژۀ دوچرخه سواران

احداث خطوط ویژۀ دوچرخه

ایجاد جایگاه ویژۀ توقف دوچرخه در تقاطع ها

نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی جهت اولویت بخشی به عبور دوچرخه سواران در تقاطع ها

ارائه خدمات دوچرخۀ کرایه ای در سراسر شهر

تامین پارکینگِ دوچرخه از سوی شرکت های مترو

تامین پارکینگِ ایمنِ دوچرخه توسط سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی برای کارکنانی که با دوچرخه به محل کار مراجعه می کنند. تبتسنت سنتی نست ینتس

تامین امکانات استحمام برای این دسته  از کارکنان تنستسنتی نتس ینتس ینت سنیت

تخفیف مالیاتی برای شهروندانی که خودرو خود را با دوچرخه جایگزین کنند.

ارائۀ خدمات تعمیر دوچرخه در ایستگاه های مترو

تجهیز اتوبوس ها و تاکسی ها به چرخ آویز جهت تشویقِ ترکیب سفرهای درون شهری با وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه تصویر

تخصیص ورودی ویژه در واگن های مترو برای سوارشدنِ دوچرخه سواران با دوچرخه شان

ا - نقش شهروندان در توسعه فرهنگ دوچرخه سواری

در ایران و جهان، افرادی وجود دارند که از اتلاف وقت در ترافیک موتوری شهر خود به ستوه آمده اند و جویای راهی برای رسیدن سریع تر به مقصد اند. بسیاری از شهروندان از آلودگی هوا  در شهر ناخرسندند و مایل نیستند که در تشدید آن سهیم باشند. شهروندانی هم هستند که حاضر به ادامه پرداخت هزینه های جانبیِ استفاده از خودرو نیستند و جویای راهی برای رهایی از باز پرداخت وام خودرو، حق بیمه، عوارض، جریمه، دستمزد مکانیک و قیمت های بالای قطعات خودرو و سوخت اند. برای این دسته از مردم مسابقات اتومبیلرانی و صحنه های تعقیب و گریزِ فیلم های هالیوود جذابیت، فریبندگی و تاثیرتبلیغاتی خود را از دست داده و ایشان به گزینه های مختلف حمل و نقل شهری صرفا برای رسیدن به مقصد می اندیشند و نه به عنوانِ نمادی برای تشخص، تفاخر و تظاهر. برای این افراد، دوچرخه سواری راهکاری عملی و امیدبخش است. شکی نیست که با افزایش تعداد دوچرخه سواران در سطح شهر، برنامه ریزان شهری و مدیران ترافیک که همواره جویای راهکارهای عملی برای کاهش هزینه ها، خطرات و نیز آلودگی هوا در سطح شهر اند، نیازهای ویژۀ تردد دوچرخه سواران را در تصمیمات خود، به ویژه در اصلاح کاربری اراضی شهری، دخالت خواهند داد. ب تسنتسنیت نستی نستی نستی نست ینتسنیتسنیتس نیتس نیتسنیتنسیتنس یتسنی

اما تا زمانی که تمهیدات ویژه دوچرخه در شهرها به طور کامل احداث و عملیاتی شود، دوچرخه سواری در شهر ممکن است با ملاحظات و دغدغه هایی نیز همراه باشد، مثلا خطر تصادف با خودروها، دشواریِ رکاب زدن در سربالایی ها، عرق کردن  بر اثر رکاب زدن از یک سو و استانداردهای پاکیزگی در محیط کار و جامعه از سوی دیگر، احتمال سرقت دوچرخه و غیره ممکن است ضد انگیزه ای در برابر تصمیم به دوچرخه سواری در اذهان شهروندان به وجود آورد. بسته به روحیه و شخصیت فرد، تعداد این ملاحظات ممکن است بین صفر تا ده ها دغدغه و ترسِ گوناگون متغیر باشد. قدر مسلم آن است که تمامی روش های رفت و آمد در شهر دارای خصوصیات، مقتضیات و ریسک های خاص خود است و دوچرخه در این میان مستثنی نیست. برای تشخیص اینکه دوچرخه سواری تا چه حد با خصوصیات فردیِ شخص مطابقت دارد، می توان از دوچرخه ابتدا برای سفرهای کوتاه تر بهره برد و سپس آن را برای مسافت های دورتر امتحان کرد تا شهروندِ علاقمند به تدریج در شرایط بهتری برای تصمیم گیری قرار گیرد. همچنین، همانطور که در جوامع دیگر نیز رخ داده است، افزایش تعداد دوچرخه سواران، نه تنها به سرعت احداث زیرساخت های لازم از سوی مدیران شهری برای تسهیل دوچرخه سواری می افزاید، بلکه فرصت های تبادل تجربه بین اعضای این قشر از جامعه را افزایش و از ملاحظاتِ بازدارندۀ دوچرخه سوارانِ تازه وارد می کاهد. برای نمونه، چندی از سایت هایی که در آنها دوچرخه سواران در مورد تجارب خود می نویسند را در بخش منابع این صفحه آورده ایم. تبستسن تنسیتنسی نستی نسیت نسیت نست ینست ینست ینس تن ستین سنی سنتینس یتس ی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ