اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

ااااااااااااااااادوچرخه

اااااااااااااااااتالاب مصنوعی

اااااااااااااااااکشت اُرگانیک

اااااااااااااااااروستا بدون ضایعات

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

کشاورزی اُرگانیک در روستا و شهر

 

آگاهی مصرف کنندگان در مورد مسایلِ بهداشتی و تغذیه مرتبط با کشاورزی شیمیایی، تقاضا برای محصولات کشاورزی غیر شیمیایی را بالا برده است. اما کشت غیر شیمیایی موجب بهبود سلامتی محیط و سلامت بیشتر کشاورز و خانوادۀ او نیز شده است. موفقیت کشاورزی غیرشیمیایی در حدی بوده است که مردم حتی در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان اقدام به احداث باغ و مزرعه کرده اند، مثل مزرعه ای به نام سوپرمارکت زنده در شهر میلواکی در آمریکا (پایین). این مزرعه شهری، علاوه بر انواع سبزیجات و میوه جات به مشتریان خود مرغ و ماهیِ پرورشی نیز عرضه می کند. در کشور کوبا تقریبا تمامی غذای مورد نیاز مردم از طریق کشاورزیِ غیر شیمیایی در شهر و روستا تامین می شود. محصولاتِ کشاورزی غیرشیمیایی خطری برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد نمی کند.  بتستسنت سنیت نسیت نسیت نست نست نس یت

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

فناوری های مناسب: برای سلامتی محیط و رونق اقتصادی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

کشاورزی اُرگانیک برای سلامت عمومی در روستا    سن س

امروزه ارتباطِ کود و سموم شیمیایی در پرورشِ میوه جات و سبزیجات از یک سو و شیوع انواع بیماری ها در جامعه از سوی دیگر، به صورت آگاهیِ عمومی در آمده است. آسیب پذیری کشاورز و جامعه روستایی از طریق تنفسی و پوستی نیز بخشی از خطرات مرتبط با بکارگیری نهاده های شیمیایی در کشاورزی است. لذا احیای کشاورزی غیر شیمیایی نه تنها از نظر اقتصادی به نفع روستاست بلکه محیطی سالم تر برای کار و زندگیِ کشاورز و خانوادۀ وی فراهم می کند. مسلما برکات نیروی انسانیِ سالم در روستا به اقتصاد تسری می یابد چرا که اهالی هزینه بسیار کمتری را می باید بابت دریافت خدمات درمانی و خریداری دارو متحمل شوند و نتیجتا نقدیگی بیشتری در اقتصاد محلی برای رونق بخشیدن به اقتصاد روستا باقی می ماند. یتسنت سیتنسی نسیت نیست نست ینتس ینتس ینست ینت سینت سین سیننسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ