اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

 

آیا می توانید در سی ثانیه کسب و کار خود را به مخاطبین معرفی کنید؟ شما بهترین مبلغ و بازاریاب برای کسب خود اید، پس خود را برای استفاده از هر فرصت اجتماعی برای یافتن مشتری آماده کنید. ا تیتنس سنیت نستنس ینسینس ین ستنی

 

 

 

معرفی سی ثانیه ای چیست؟

سوال: چرا برخی کارآفرینان موفق تر از دیگران اند؟

جواب: کارآفرینانِ موفق هر تعامل اجتماعی را تبدیل به فرصتی برای تبلیغ کار و محصولات خود می کنند.ا

وقتی کسی از کارآفرین موفق در مورد کار و کسب او می پرسد، وی جملاتی را که از قبل با دقت آماده ساخته بیان می کنند. بدینوسیله در اندک ترین زمان (مثلا در سی ثانیه) بیشترین اطلاعات را به شنونده منتقل می کنند. این معرفی سی ثانیه ای، چنانچه خوب بیان شود، قادر به جلب توجه شنونده است و اگر شنونده به نوع کار یا محصولِ کارآفرین علاقه مند باشد، بیشتر پرسش می کند و به کارآفرین فرصت توضیح بیشتر می دهد. برای آماده کردن یک معرفیِ سی ثانیه ایِ مؤثر، به  دو نکته بیندیشید: فایده محصولی که به جامعه عرضه  می کنید چیست و چرا در مقایسه با محصولات رقیب برتر است؟ اگر شما واقعا به کاری که انتخاب کرده اید علاقمند باشید و این اطلاعات را با اشتیاق و در چند جمله روشن و جذابِ از قبل تنظیم شده بیان کنید، مطمئنا نظر هر شنونده ای را به خود جلب خواهید کرد. معرفی سی ثانیه ای خود را با نزدیکان خود تمرین کنید و از ایشان در مورد تاثیر آن جویا شوید. اثر این معرفیِ صادقانه ماندگارتر است اگر با ارائه یک کارت ویزیت یا بروشور همراه باشد. در صورت تمایل، معرفی سی ثانیه ای خود را برای ما بفرستید و در مورد میزان تاثیر آن از ما نظر بخواهید. تتینتنت  نت نتنت سنتی سنتی نست یتتنت بمت نتنت ینت نتصنت ثصنت صثنت  ی سنتی سنتی سنتسنتتن ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ