اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

طراحی و تهیه بروشور

چند عکس جذاب از روستا و محصولات سالم آن، خلاصه ای از اهداف و چگونگی به وجود آمدن گروه تولیدی شما و حداقل دو سه نمونه از دستور غذاهای محلی که شامل محصولات معرفی شده باشد کافی است تا بروشوری زیبا و مؤثر بیافرینید. اطلاعات تماس خود را حتما در بروشور بیاورید. درج این اطلاعات در بروشور، به ویژه آدرس پستی کامل- نه صندوق پستی- و شماره تلفنِ ثابت، مشخصا برای دریافت انتقادات و پیشنهادات، به مصرف کنندگان اطمینان خاطر بیشتری برای تماس با شما و سفارش کالا می دهد. علاوه بر این اطلاعات، درج چند مورد از تعریف و تحسین مشتریان، با ذکر نام و نام شهرستان و استان ایشان، نیز بروشور شما را خواندنی تر و معتبرتر می کند. برای طراحی بروشور از ما کمک بخواهید. خدمات طراحی بروشور، همانند دیگر خدمات ما، مثل طراحی برچسب و بسته بندی، مشاوره دانش بومی و درج آگهی در راهنمای محصولات سالم، برای کارآفرینان روستایی رایگان است. ا تین تتستبت نتنتنت نت نت سنیت سنیت سنیت سنت یسنتی سنیت سنتی سنیت ست سنت سیت سیتتینت سنت نتیستینتنتس نتنستینت سنتی

 

 نتس ینت سینت سنیت سنیتسنی تی

 

 

نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ