اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

 ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

برچسب کالا وسیله ای کارآمد برای بازاریابی و ایجاد ارتباط مؤثر با مصرف کننده است. تبتیت سنتنیتس نیت سنت نست ینستین ستین س ا

 

خدمات طراحی برچسب برای محصولات سالم روستا

محصولات روستا با بسته بندی ساده و بهداشتی، همراه با برچسبی که مشخصات تولید کننده و مزایای تولیداتِ سالم روستا را به روشنی بیان کند می تواند به خوبی با محصولات کارخانه ای  رقابت کند. برای استفاده از این خدمات، متقاضیانِ طراحی برچسب، اطلاعات مربوط به محصول، نوع بسته بندی و ابعاد آن را برای ما  ارسال می کنند. پس از تکمیل طراحی، چند نسخه از برچسب، روی کاغذ آ-4، آماده تکثیر، برای متقاضی ارسال می شود. پس از دریافتِ طرح، تولیدکننده، برچسب را روی کاغذ رنگی فتوکپی می کند و بعد از بریدن آن به اندازه های مناسب روی بسته بندیِ کالای خود قرار می دهد. برای جلب توجه و اطمینان مشتریان، اطلاعات زیر جهت درج روی برچسب به ما ارسال کنید: نوع محصول، نام تولید کننده (نام شخص یا گروهی که محصول را تولید کرده است)، نام روستا و شهرستان، شماره تماس برای پیشنهادات و انتقادات، دو سه نمونه از دستور غذاهای محلی که در طبخ آنها از این محصول استفاده می شود.  تبتسنت سنتنس ینست ینست ینست ینست ینست ینست ینست ینست ینتسن سنیت سن ینست ی

برای محصولات سالم (محصولاتی که عاری از باقیمانده سموم دفع آفات و افزودنی های خوراکی مثل جوش شیرین اند) در برچسب قید خواهد گردید که در تولید و فرآوری آن از نهاده های شیمیایی استفاده نشده است. لذا در نامه ارسالی خود به ما در مورد شیوه غیر شیمیاییِ کشت یا فرآوری محصول مورد نظر بگویید. علاقمندان به محصولات سالم برای این محصولات ارزش ویژه ای قایلند. ایشان می دانند که تهیه اینگونه محصولات مستلزم دقت بیشتری است. لذا در مقایسه با محصولات نامرغوب شیمیایی، ایشان حاضرند  قیمت بالاتری برای محصولات سالم بپردازند. بدین صورت، تولید کنندگان محصولات سالم می توانند از فعالیت های تولیدی خود درآمد بیشتری کسب کنند. خدمات رایگانِ طراحیِ برچسبِ این سایت، ویژۀ تولیدکنندگان روستایی است. تیتنست نستنستی نستنستی نستین ستین ستینست ینستینست نست نیت سنیت سنیتسنیت سننیس ین

 

 

نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ