اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

دانش بومی و روش پژوهش آن (ویژه کارآفرینان و پژوهشگران روستا) ا  

 

مقدمه

دانش بومیِ زراعت و باغداری

اااااااکودهای طبیعی

اااااااابذرها و گونه های بومی

ااااااااتنوع کشت 

دانش بومی دامداری

دانش بومی تغذیه

سایر دانش های بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظت از تنوع کشت

حفظ تنوع کشتزار و باغ راه بسیار مؤثر دیگری برای جلوگیری از بروز و گسترش آفات در کشاورزی بومی است. به مزارع سنتی که نگاه می کنیم می بینیم که مجموعه ای از محصولات در جوار هم یا با هم کاشته شده اند. به تجربه ثابت شده است که برخی گیاهان با هم بهتر رشد می کنند چون به سلامت و قوام یکدیگر از طریق فیزیکی و بیوشیمیایی کمک می کنند. از سوی دیگر، چون آفات و امراض گونه های گوناگونِ گیاهی با هم متفاوت اند، ترکیب چند محصول با هم از تکثیر آفات و امراض ممانعت می کند. بر عکس، در تک کشتی های صنعتی، در مزارع بزرگ که به خاطر لزوم استفاده از ماشین آلات چندین ده  یا صد هکتار را به طور یکپارچه پوشش می دهد، آفات سریعا تکثیر می یابند چون به ذخیره یکپارچه ای از غذا دست یافته اند. به همین دلیل است که تولید کنندگان صنعتی که کشاورزی مقیاس وسیع را به منظور حذف نیروی انسانی و اتکای بیشتر به ماشین آلات انتخاب کرده اند، چاره ای غیر از مبارزه شیمیایی با آفات ندارند. اما رعایت تنوع کشت به کشاورزانِ مقیاسِ کوچک اجازه می دهد که نه تنها از هر واحدِ سطح، بازده بیشتری برداشت کنند، بلکه از نیاز به سموم دفع آفات و هزینه های کلان آن نیز بپرهیزند. پس بخش مهم دیگری از پژوهش دانش بومی کشاورزی این است که در زراعت سنتی چه محصولاتی در مجاورت هم و یا به صورت ترکیبی با هم کاشته می شده اند. موضوع دیگر برای تحقیق، چگونگی رعایتِ تنوع کشت در تناوب کشت است، یعنی چه محصولی را معمولا پس یا پیش از چه محصولی کشت می کردند. این اطلاعات را از خبرگان پیر و دانشمند روستای خود پرسش کنید و فعالانه در صدد یافتن بذرهای بومی این محصولات و احیای کشت آنها برآیید. تیتتی تنست نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ