اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

آلودگی اطلاعاتی: وقتی اطلاعات جعلی، علمی انگاشته شود

برخی اطلاعاتِ جعلی که به نام مطالعات علمی وارد منابع اطلاعاتی رسمی شده در جراید و رسانه ها به حدی تکثیر و تکرار می شود که حتی نخبگان  علمی و متخصصان نیز چاره ای جز همراهی با افکار عمومی ندارند. بسیاری از این جعلیات، دانسته یا ندانسته، از خبرگزاری های جهان و رسانه های کشورها پخش می شود و در میان مصرف کنندگان مشروعیت می یابد. ایجاد آلودگی اطلاعاتی در مورد کالاها و روش ها از نافذترین انواع تهاجم فرهنگی و شگردهایِ تبلیغاتی است که به لحاظِ پوششِ علمی آن (و نتیجتا وجودِ ملاحظاتِ سیاسیِ ناشی از رأی نخبگان علمی و افکار عمومی) کمتر مورد سؤال و برخورد از سوی سیاستگذاران قرار می گیرد. دبیبینتیتن نتسنت نتس نت سی تینتتسنتن تتنت سبینبت  یبنی تب  ینتیبت بتینبتی ت

به طور مثال، امروزه بر اساس آلودگی اطلاعاتیِ موجود در مورد سلامت دندان، افزودن فلوراید به خمیر دندان، مواد خوراکی و آب شرب، امری عادی، مفید و علمی تلقی می گردد. این در صورتی است که بر اساس یافته های پژوهشگرانِ مستقل، که مطالعات آنها از طریق منابع اطلاع رسانی مکمل قابل دسترس است، مؤثر بودن فلوراید در مقاوم کردن دندان در برابر فساد و پوسیدگی نه تنها فاقد پایه علمی است بلکه این عنصر شیمیایی موجب اختلالات جدی در بدن و بروز بیماری های مختلف می شود. مثال دیگری از آلودگی اطلاعاتی مربوط به روغن حیوانی و چربی های اشباع است که عموما، و به اشتباه، از عوامل اصلی بالا رفتن کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی و عروقی شناخته می شود. به رغم شواهد علمی کثیری که در رد آلودگی های اطلاعاتی بالا وجود دارد، کمتر کارشناسی حاضر است اعتبار حرفه ای خود را به خطر بیندازد و چیزی مخالف آنچه در افکار عمومی درست پنداشته می شود بگوید. مصادیق دیگری از این پدیده در این بخش از سایت ارائه شده است.  ادد بیتسنت سنیتنستی نسیت نسیت سنتی سنیت سنیت سنتی سنیت سن  دمسد م سدسم د مسjdjksjksjdkjskdjskdj skdj ks djksjd ksj dk دی مدشم دی مدی دی ید دد د

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ