اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - آلودگی اطلاعاتی ا

 

مقدمه

فشار خون

دیابت نوع دو

آلودگی هوا در کلان شهرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیابت نوع دو (نقش روغن نباتی)ا

اپیدمی دیابت نوع دو از نگرانی های بزرگ خانواده ها و مسئولان بهداشت در سراسر دنیاست. ایران نیز از ابتلا به این مسئله بهداشتی مستثنا نیست. دیابت نوع دو از جمله مسایلی است که به رغم کوشش مسئولان امور بهداشت و تغذیه، پزشکان و خانواده ها به سرعت رو به گسترش است و این خود حاکی از درگیری تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر و آلودگی اطلاعاتی در این زمینه است. به اختصار و به نقل از پژوهشگران مستقل، دلیل اصلی گسترش بیماری دیابتِ نوع دو استفاده از روغن نباتی (به ویژه روغن های هیدوژنه یعنی روغن جامد، نیمه جامد و مارگارین) است چون این روغن های صنعتی سلول های بدن را نسبت به انسولین مقاوم می کند. پس با استناد به این مطالعات که عمدتا از طریق منابع اطلاع رسانی مکمل قابل دستیابی است، از طریق اصلاح الگوی مصرف در نوع روغنِ خوراکی، یعنی جایگزین کردن روغن ها و چربی های حیوانی به جای روغن نباتی، می توانیم از ابتلا به دیابت نوع دو در خانواده و در سطح جامعه بکاهیم. گزارش مختصرِ زیر به زوایای مختلف این مورد از آلودگی اطلاعاتی می پردازد. منابع این گزارش طوری انتخاب شده است که برای متخصصین و غیر متخصصین هر دو قابل استفاده باشد. برای منابع تخصصی یا عمومیِ بیشتر با ما تماس بگیرید.  بتینب نتسنبت منش تیم سنیهث هبتینن منتیه ثمن تتشهیم نتیمشه بمیندتب یهعب یتب نت یبش مهیت سنیبعهی بتیبی نه ی

 سسن ابتلا به ديابت در ايران کاهش يافته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی، 13 اسفند 1387. ا(دسترسی در 25 اسفند1387)ا

به نقل از این گزارش، معاون فدراسيون بين المللي ديابت در ايران گفته است که سن ابتلا به ديابت نوع دو در ايران به زير 30 سال کاهش یافته به طوری که حتي کودکان و نوجوانان را نيز درگير کرده است. د

بسیاری از پژوهشگران و متخصصین، گسترش دیابت نوع دو را به تغذیه نامناسب که شامل چربی اشباع از منشأ حیوانی باشد نسبت می دهند، مثل:د

Robertson MD and others. "Acute effects of meal fatty acid composition on insulin sensitivity in healthy post-menopausal women"  British Journal of Nutrition 2002 88, 635-640 [accessed March 17, 2009]  

Summers LK and others. "Substituting dietary saturated with polyunsaturated changes abdominal fat distribution and improves insulin sensitivity"  Diabetologia 2002 mar;45(3):369-77 [accessed March 17, 2009]

برخی دیگر از پژوهشگران نه تنها چربی حیوانی را در این راستا مقصر نمی دانند، بلکه استفاده از  آن  به  جای  چربی های  ترانس (یعنی روغن جامد، نیمه جامد و مارگارین) را در پیشگیری از ابتلا به این بیماری که در جوامع مدرن به صورت اپیدمی در آمده ضروری می دانند. برای توصیف تخلفات اخلاقی در مطالعات علمی که به نتیجه گیری های نادرست در مورد چربی اشباع از منشأ حیوانی منجر شده است به مقاله زیر نگاه کنید. دتب نتتتن سینت س تینتس ینتس ینت سینت سینت سینت س نیتدسمد مسدیس مد ی ددربیدنیسد مسید مس ش د

Mary G. Enig."Do Saturated Fats and Trans Fats Cause Type-2 Diabetes?" [accessed March 15, 2009]  

 

دکتر ماری انیگ، متخصص تغذیه، در نتیجه گیری این مقاله می نویسد: آ

اپس به طور خلاصه ، مطالعاتی که کارشناسان بدان استناد می کنند بر پایه آزمایشاتی است که با آنچه مردم در عالم واقعیت می خورند انطباق ندارد. واقعیت را نمی توان کتمان کرد. دیابتِ نوع دو مرض جدیدی است که تنها در زمان ما ابعاد اپیدمی پیدا کرده است. صد سال پیش وقتی غذای ما سرشار از چربی اشباع از منشأ حیوانی بود از دیابت نوع دو خبری نبود. این بیماری از وقتی شیوع پیدا کرده که پای چربی های ترانس به سفره های ما باز شده است. با گذشت زمان هر چه استفاده از این چربی ها در تغذیه مردم بیشتر شده، اپیدمی دیابت نوع دو هم گسترش پیدا کرده است. ما به  یقین می دانیم که چربی های ترانس در عملکرد گیرنده های انسولین در سلول ها اختلال ایجاد می کند. با توجه به این شواهد، بیماری دیابتِ نوع دو ریشه در مصرف روغن های نباتی صنعتی دارد نه در روغن های حیوانی که در گذشته طبق سنت های دیرینۀ تغذیه از آن بهره می بردیم. تبتیت ستسنت سنتینست ینست ینست نس ینست نستی سنت نست یسیتسین سنتی سنیتس نتی سن یتم

قابل توجه متخصصین تغذیه و بهداشت، ماری انیگ در مقاله ای دیگر به زبان تخصصی به جزییات نقش انواع روغن نباتی، یعنی روغن مایع ذرت، سویا، گلرنگ و پنبه دانه و روغن های هیدروژنه یعنی روغن جامد، نیمه جامد و مارگارین، در بروز انواع بیماری ها، از جمله دیابت، می پردازد:ئبتسنتنسی نسیت نستینسیت نسیت نستی نت سنتسنتسینت سی

Sally Fallon and Mary Enig. "Tripping lightly down the prostaglandin pathways" [accessed March 21, 2009]

 

مقاله ای دیگر از دکتر ماری انیگ که قبلا به زبان فارسی به چاپ رسیده است نیز چرایی بیماری زایی انواع روغن های نباتی و پیامدهای بهداشتی مصرف این نوع روغن ها را توصیف می کند. برای مطالعه این گزارش علمی به این صفحه مراجعه نمایید. ا تنتینس نستینست ینست ینست نیتس نیت سنیت سنتی سنتی سنیت سنتی نستی سنتی

ماری انیگ و همکار او سالی فالون با انجامِ پژوهش دانش بومی در جوامع کهن جهان به مجموعه وسیعی از دستور غذاهای محلی دست یافته اند که نشان می دهد که چگونه جوامع بشری طی قرون با روغنی سالم و با کیفیت بالا، و با مقادیر بسیار کمی از آن، غذاهای خوشمزه و مقوی طبخ کرده اند. این کتاب هم اکنون به زبان انگلیسی و با عنوان (ترجمه فارسی) سنت های مغذی به چاپ رسیده است. اتینت سنتنتسنیت سنیت تس نت س نتنسیت سنیت نستی سنتی س  

و برای بررسی تاریخی دلایل گسترش اطلاعات جعلی بر علیه چربی حیوانی نیز تحقیقاتی منتشر شده است که در آن به نقش دولت آمریکا و صنایع غذایی آن کشور اشاره شده است:دتبتست سنتینست ینتسینست ینتس ینتس نیتس نیت سنیت سنیت نسیت نستی نستی سینتسنیتسیت س

Gary Taubes. "What if it's all been a big fat lie?" The New York Times Magazine (July 7, 2002)  (PDF file)

 

نمونه هایی از غذاهای سنتی و بومی ایران که سریع پخت و کم روغن است در این صفحه فراهم شده است. ایسنتسنت سنتی نستی سنتی نستی نست ینست ینستی نستی نست ینست یسیستینس تنیت سنیتسنی  

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ