اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

- تشکیل تعاونی های کشت و مصرف

بازارهای روز در مراکز شهری

این نوع از بازاریابی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف کنندگان، از جلوه های مشترک جوامع زراعی قرون گذشته بوده است. در بازار روز و بازارچه محلی، تولیدکنندۀ خُرد، بدون واسطه، قادر به ارائه محصولات خود به مشتریان است. عرضه مستقیم کالا در این بازارها نه تنها از بالا رفتن قیمت ها جلوگیری می کند بلکه معاملۀ رو در رو با مشتری، تولیدکننده را وادار به حفظ کیفیت کالای خود می سازد. بررسی دقیق رفتارهای مشارکتیِ تولیدکنندگان و خریداران در این بازارهای محلیِ بی واسطه، توانمندی اجتماعی و ارزش نهادی این شیوه بومی بازاریابی و فروش را روشن می کند. تسنتس نتس نت سنیت نسیت نست نستی نستی سنتی سنیت سنیت سنیت سسنت

برای اینکه خرید در این بازارها برای مشتریان جذاب باشد تولید کنندگانِ شرکت کننده می کوشند که به تعداد فروشندگان و نتیجتا تنوع محصولات خود بیفزایند. از این رو، تولیدکنندگان از پیوستن تعداد بیشتری از همکاران (دیگر کشاورزان) به بازار استقبال می کنند. امروزه در شهرهای بزرگ جهان، جاهایی که برپایی بازارهای هفتگیِ عرضه محصولات تازه کشاورزی دوباره متداول شده، مدیران می کوشند که با جذب هر چه بیشتر تولیدکنندگان محلی بر تنوع اقلام بازار خود بیفزایند. این مدیران همچنین با بازدید مکرر از مزرعه تولیدکنندگان، اطمینان حاصل می کنند که کلیه فروشندگان فقط تولیدات خود را عرضه می نمایند و کالاهای تجاری و دلالان به بازار راه نمی یابد. نتیتسنت سنتی سنیت سنیت سنیت سنیت سنتی نستی نست یسن یت

نظارت مدیران بازارهایِ روز بر اصالت محصولات محلی عرضه شده موجب می شود که مشتریان بدون واهمه از اجناس تقلبی یا وارداتی که ممکن است آلوده به انواع مواد شیمیایی کشاورزی باشد از بازار روز خرید کنند. در این بازارهای محلی، رفتار مشارکتی خریداران نیز در مسیر تشویق و توسعه بازار هماهنگ می شود. مشتریان بازارچه های محلی اگر چه با هم ارتباط صنفی ندارند، هر یک مستقلا خرید تره بار خود را به تاخیر می اندازند تا در روزِ برپاییِ بازار، کلیه محصولات تازه مورد نیاز خود را مستقیما از تولیدکنندگان بخرند تا به سهم خود از کشاورزان خُرد و کسب و کار ایشان حمایت کرده باشند. مشتریانی که از محصولات سالم و تازه بازارهای روز رضایت کامل دارند معمولا به همسایگان و همکاران در مورد کیفیت بالای این محصولات تعریف می کنند و آنان را، بدون اینکه از سوی فروشندگان سفارش شده باشند، به خرید از بازار روز ترغیب می کنند. تسنتسنتس نست سنتی سنت ینسیت سنیت سنبت یبنتس بنست بنس تبنسبت س

برتری کیفی محصولات غذایی خریداری شده فقط یکی از دلایل رونق مجدد این نهادهای اقتصادی محلی در دنیای امروز است. دلیل دیگر این است که وجهی که مصرف کنندگان در جامعه محلی صرف خرید غذا می کنند در محل باقی می ماند و اقتصاد محلی با خریداری اجناس وارداتی از دیگر نقاط کشور یا جهان، فرصت های تولید و کارآفرینی محلی را از دست نمی دهد. این رونق اقتصادِ محلی نه تنها برای تولیدکنندگان محلی مطلوب است، بلکه چون به میزان تقاضای مردم برای دیگر کالاها (به علت قدرت خرید بالاتر) می افزاید، برای کسبه محل نیز رونق بیشتری به همراه دارد. به علت استقبال گسترده مردم و کارآیی اقتصادی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف کننده از طریق بازارهای روز، تعداد این نهادهای محلی در 8 سال گذشته در آمریکا بیش از 4 برابر شده است. در سال 1994 تعداد این بازارها در حدود 1700 باب گزارش شد، اما گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در ماه اوت سال 2011 این رقم را نزدیک به 7200 اعلام کرد. تیسنتسن سنیت سنیت نسیت نسیت نسیت سنتی نبت نتس بسنبت سنبتس بنست بنتس نبست بنست بنسب

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ