اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات پژوهش جامع این سایت                نمونه مقالات منتشر شده

 این خدمات از طریق این سایت برای پیشگیری از خسارات حاصله از جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی در جامعه ارائه می گردد. از آنجاییکه هدف از اشاعه جعلیات علمی، نفوذِ همزمان بر افکار عمومی و سیاستگذاری در کشورهاست، خدمات زیر به نهادهای سیاستگذاری، ناشران و اصحاب رسانه کمک می کند تا به طور مؤثر از اشاعه الگوهای نادرست مصرف پیشگیری کنند. برای توضیح بیشتر روی عناوین خدمات زیر کلیک نمایید: نیتستنت نتنت نت نت نت نت ن ن ننتسنیت نستینستی نست ینس نست ینست ین

ا 1) کاوش و تحویلِ مدرک (به زبان اصلی)، به منظور پشتیبانی از فعالیت هایِ تحقیقاتیِ پژوهشگران و مراکز پژوهشی کشور

ا 2) تهیه گزارش های علمی کامل (به زبان فارسی)، به منظور تسهیلِ مطالعاتِ علمیِ پشتیبان برای بهره برداری نهادهای سیاستگذاری کشور، شناسایی متون معتبر علمی برای ناشران و رسانه ها، و ارائه اطلاعات معتبر در همایش های علمی و

 ا 3) شناسایی، ترجمه و تحویل انتشاراتِ عاری از جعلیات علمی برای غنی سازیِ نشریات عمومی و تخصصی و رسانه های کشور با علم معتبر و روزآمد. تین تس نت سی سینستی نستی نستی سنتی نستی نستی نست ینست ینست   

ا کاوش الکترونیکی و تحویل فوریِ مدارک یافت شده (ویژه پژوهشگران و مراکز پژوهشی)ا

برای ارائه این خدمات، کاوش های الکترونیکیِ گسترده در کلیه پایگاه های اطلاعاتیِ تخصصیِ مرتبط در منابع اطلاعاتی رسمی، منابع اطلاع رسانی مکمل و منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی انجام می گیرد و سپس کلیه مدارکِ یافت شده به زبان اصلی از طریق پست الکترونیکی برای متقاضی ارسال می شود. ردرتنتنی سنت نسیت نستی نستی نسی تنس ینس ینس ینست یسن تید نیدند سدی دس یند ندسید شد رشد در

ا کاوش الکترونیکی و گزارش نویسی (ویژه نهادهای سیاستگذاری، جراید و رسانه ها و همایش های علمی)ا

پس از انجام پژوهش جامع در کلیه منابع اطلاعاتی، مدارکِ به دست آمده بررسی و گزارشی به زبان فارسی تهیه می شود. جهت تسهیل و تسریعِ کارِ کاربران، بخش هایِ کلیدیِ متونِ خارجی به فارسی ترجمه و در متن گزارش گنجانده می شود. این گزارش پس از تکمیل، همراه با مدارکِ یافت شده به زبان اصلی از طریق پست الکترونیکی به متقاضی ارسال خواهد شد. وبیبتید ندنصدندث ندصث صند ندثند صندنصد ثصندصث شد بشدشمب شمبدش

ا کاوش الکترونیکی و ترجمه متون (ویژه ناشران، جراید و رسانه ها)ا

محدود بودنِ دسترسیِ ناشرانِ دانشگاهی و عمومی کشور به منابع اطلاعاتی رسمی دنیا و تاخیر در امر ترجمه و چاپِ اطلاعاتِ علمی در ایران موجب شده که دانشگاهیان و کارشناسان کشور در حوزه های مختلف علمی از تنوعِ اطلاعاتیِ موجود در خارج از کشور کمتر و دیرتر بهره مند شوند. با استفاده از خدمات پژوهشی این سایت ناشران می توانند به مجموعه بسیار وسیع تر و متنوع تری از یافته های علمی دست یابند و با سرعت و کیفیت بالا ترجمه فارسی متون یافت شده را از ما مطالبه کنند. نمونه هایی از یافته های علمی دنیا که از سوی ناشران  ایرانی مغفول مانده در صفحه خواندنی های بخش های مختلف این سایت، از جمله گنجینه کتاب و مجموعه مقالات، یافت می شود. کاربران از ما در مورد آخرین یافته های علمی در حوزه های علمی مختلف یا درباره مسایل گوناگون توسعه پرسش می کنند. در پاسخ لیستی از عناوین یافت شده (همراه با چکیده فارسی هر یک) از طریق پست الکترونیکی دریافت می کنند. کاربران از میان عناوین ارسالی متون دلخواه خود را برای ترجمه به فارسی بر می گزینند. کاربران اطمینان خاطر کامل دارند که مطالبی که از این سایت دریافت می کنند عاری از جعلیات علمی است.  تیتسنت سنتنسیت نسیت نسیت نسیت نسیت نسی نستی نسیت نستی سنتی نستی

برای اطلاع بیشتر در مورد خدمات پشتیبانی پژوهش و سفارش خدمات پژوهشی با ما تماس بگیرید. درددتبتست سنتنستی نت درتتینتنت نت نتسنتی نت سنیت نسیت نستی نستی نسیتنست

ا نمونه مقالات پژوهش جامع منتشر شده در نشریات دانشگاهی و تخصصی

نهاد فراملیتی کشاورزی: ضرورت نهادشناسی در تبیین الگوی بومی پیشرفت متن

احیای مدیریت مشارکتی برای شکوفایی اقتصادی روستاها: درآمدی به جایگاه نهادشناسی در تبیین الگوی بومی پیشرفت متن

پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی، مورد گیاه شناسی بومی متن

فلوراید، فریبی آمریکایی: پیرویِِ محض در علم و آسیب پذیریِ جوامع در توسعه، درآمدی بر ضرورت پژوهش مستقل و پژوهش جامع در سیاستگذاریِ پیشرفت متن

نمک عامل فشار خون، واقعیتی علمی یا فریبی کم شناخته؟ متن  

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ