اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

سازۀ نمونه

گالری

خدمات طراحی و ساخت

آموزش ساخت با ابرخشت

ااااااااااااپرسش  و پاسخ

 

 

 

ا* کُنج بهشت- خانه ایرانیِ قرن 21            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1393

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و این سایت بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

 

ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و ساز بومی مناسب تر است؟

    

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. بیشتر بخوانید   بببیبیب یبتیننشت نتسنت سینتسنیت نسیت نسیت سنتی

 

 

چرا روستاها غالبا از نظر اقتصادی در مضیقه اند؟

خانه سازی در روستا با مصالحِ صنعتیِ گرانقیمت یکی از مجاریِ عمدۀ خروج نقدینگی از روستا و کاهش توان اهالی برای ایجاد کار و دستیابی به رونق اقتصادی است. با یادگیری فناوری ابرخشت، می توان خانه های شیک و پیشرفته را با مصالح عمدتا بومی بنا کرد و از خروج نقدینگی روستا پرهیز کرد. در این مقاله بخوانید که از چه راه های دیگری نقدینگی روستا از اقتصاد محلی تخلیه می شود و این سکونتگاه های مولد که زمانی از پایدارترین اجزای جامعه بشری به شمار می آمد را به جوامعی آسیب پذیر و غالبا کم درآمد بدل کرده است.   بتسن نتیس نتسی نتس نسین سینتس نیتس یتنسی

 

خانه سازی ایمن و ارزان برای جوانان

آموزش فناوری آبرخشت برای داوطلبین شرکت در طرح خانه، خانواده، امید، کار رایگان است. به موجب اجرای این طرحِ مشارکتی و مردمی، جوانان جویای کار در روستاها می توانند با  استفاده از این فناوریِ مناسب با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستای خود کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بومی با مشارکت جوانان

 

ساخت و ساز با فناوری ابرخشت: چند نکته فنی

فناوریِ نوینِ ساخت و ساز با ابرخشت که ریشه در معماری سنتی ایران دارد، اساسا بر این اعتقاد استوار است که با بهره گیری از مصالح محلی  می توان خانه های ارزان و ایمن ساخت تا تامین سرپناه که از نیازهای اساسی زندگی است، دغدغه مردم نباشد. این فناوریِ هوشمندانه در بسیاری از زمینه ها، از جمله توسعه روستایی، زیباسازی شهری، ارزان سازی مسکن با نتایج مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  بتبتنستنس ینتسنتسینتستینت سینتسنیت نسیت

 

 

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

 

 

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

 

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت

 

نسسیتسینتس

 ساخت و ساز با ابرخشت در گوشه و کنار جهان

    پُرتلند، آمریکا

     لهستان

دانشگاه تنری، تنری، ژاپن   ا

سایر جاهای دنیا     د  

 

 

 

تنست یسنتی ساینسا سنلاس نیاس مسا

راهنمای ساختِ سرپناهِ فوری و خانه مقاوم به زلزله

ساخت سرپناه اضطراری با همان مصالح و اصولی ساخته می شود که در خانه های مقاوم به زلزله به کار می رود. با تشکر از سخاوت موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا، این راهنما در اینجا، مستقیما از سایت این موسسه، قابل دریافت است. برگردان فارسی این راهنما توسط سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف فراهم شده است.   بتسنتسنت نستی نسیتنسیت نست نستی نس تینست ینتس ین

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران - فرصت ها

آزمونِ ورودیِ آموزش ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت

 

      نمای بزرگتر*        گالری    

بازگشت به آموزش ساخت با ابرخشت

با افزایش هزینه ساخت و ساز در شهر و روستا در سراسر جهان، آموزش مهارت های ساخت و ساز با مصالح بومی به صورتی که افراد بتوانند به دست خود سازه های مورد نیاز خود را در محل و با مصالحِ بومی بسازند خواهان بیشتری پیدا می کند. از این رو مراکز پرشماری در اقصی نقاط دنیا برای آموزش این مهارت ها به وجود آمده است. فناوری ابرخشت یکی از پرطرفدارترین این مهارت هاست چرا که مصالح بومی مورد استفادۀ این روش خاک است، که تقریبا در همه جا و به وفور یافت می شود. دلیل دیگر محبوبیت این فناوری این است که با هزینه ای نسبتا اندک (که عمدتا صرف خریداری گونیِ پلاستیکی و سیم خاردار می شود) سازنده قادر است سازه ای با مقاومت بالا در برابر زمین لرزه بسازد. تبتسنستن سیت نستی تی نت نست نیت سینت سنیت نستی نست نت سنی تس

اگر چه این فناوری از ابداعات معاصر در حوزۀ مهندسیِ ساخت و ساز است اما ریشه در اصول معماری و جهانبینی و فرهنگ باستانی و اسلامی ما ایرانیان دارد. لذا یادگیریِ عملیِ این روش جدید با پیش زمینه ای ذهنی، نتیجه ای موثرتر و پایدارتر خواهد داشت. لذا به منظور آماده سازیِ داوطلبینِ شرکت در دوره های آموزشیِ فناوری ابرخشتِ این سایت و نیز پذیرشِ مستعدترین و جدی ترین ایشان، آزمونی کتبی برای ورود به دوره های آموزش ابرخشتِ این سایت در نظر گرفته شده است. کلیه پرسش های آزمون (30)، تشریحی و چند جوابی، از مواد آموزشیِ زیر استخراج شده است. بتبنسنتسینت نتسنیت سنتسنتسنی سنیتسنیت نسیت نسی نسیت نسیت نسیت نست نیس ن یس

مراحل شرکت در آزمون به این صورت است که پس از ملاحظه ویدئو و مطالعه دقیق متون زیر، داوطلب آمادگی خود را برای دریافت آزمون اعلام می نماید. آزمون به صورت انفرادی و در محدودۀ زمانیِ مشخص و دقیقی انجام می گیرد. پس از دریافت سوالات از طریق ایمیل، داوطلب دقیقا 1 ساعت مهلت خواهد داشت که پرسش ها را پاسخ دهد و پاسخنامه را از طریق ایمیل به سایت ارسال نماید. بنستنست نستی نست ینست ینست ینتس ینتس ینت سنیت سنتی نستی نست

داوطلبین در نظر داشته باشند که غالب خواندنی ها کوتاه و مطالعه آنها آسان و در مواردی (ویدئو و کتابِ تنها دویدن) حتی لذتبخش است. همچنین، پرسش های آزمون به نحوی تدوین شده است که نشانگرِ تلاش داوطلب در مطالعه تمامِ منابع باشد و نه توانایی داوطلب در حفظ نکات فنی. هزینه شرکت در آزمون 300 هزار ریال است. این هزینه برای پیشگیری از سهل انگاری اخذ می شود. در هنگام ثبت نام، این رقم از آن شهریه کسر خواهد شد.تسمنبسبس بسب سبت سمتسم نیتست سمت سمتیسمت

با آگاهیِ جامعی که هنرجویان پس از مطالعه متون، حضور در دوره ها و کسب تجربه با ساختِ مستقلِ بناهای ابرخشتی به دست خواهند آورد می توانند اقدام به ساخت بناهایی مقاوم، بادوام و کم مصرف، حتی بدون استفاده از گونی پلاستیکی و سیم خاردار نمایند و نهایتا هدف سازندۀ ابرخشت هم همین است. تبسنت نسی نستینستت سیتنت یتنستی سنت ینست ستیبنت بس بتسب  

 

 

 

 

 

آب، باد، خاک، آتش: مصاحبه با نادر خلیلی (تابستان 1386، سهیل توکلی)  ویدئو 

 

 

 

 

 

تنها دویدن. نادر خلیلی. نشر چشمه. 1388

 

 

 

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟ نادر خلیلی. (مقاله، حاشیه صفحه)ا

 

 

 

 

راهنمای ساختِ سرپناهِ فوری و خانه مقاوم به زلزله. نادر خلیلی (راهنما، حاشیه صفحه)ا

 

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله. تام هارپ و جان رگنر. (ترجمه فارسیِ گزارش فنی، حاشیه صفحه)ا

 

 

 

 

 

معماری ایران: اجرای ساختمان با مصالح سنتی. حسین زمرشیدی. انتشارات زمرد. 1373

 

 

 

 

 

معماری ایران: مصالح شناسی سنتی. حسین زمرشیدی. انتشارات زمرد. 1377

 

 

 

 

چرا روستاها غالبا از نظر اقتصادی در مضیقه اند؟ اسفندیار عباسی (مقاله، حاشیه صفحه)ا

 

ن تنسیت نستینستینستی نست ینتسینتسنیت سنی

 

 

خانه سازی ایمن و ارزان برای جوانان. اسفندیار عباسی (طرح، حاشیه صفحه)ا

ساخت و ساز با فناوری ابرخشت: چند نکته فنی. اسفندیار عباسی  (گزارش، حاشیه صفحه)ا

 

 

 ا ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و سازِ بومی مناسب تر است؟

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. برای انتخاب روش مناسب برای ساخت و ساز، توجه به ویژگی هر یک از این روش ها مطلوب است: اینسنسیت سین بتنستنتس نتس ن سنیتسنیت سنیتسین تسیت سینت سیت سنتی سنت ی

 مزایای ابرخشت در مقایسه با خشت

مطلوب تر برای شروع به ساختِ سریع در مواقع اضطراری ■ 

 بی نیاز از خشت سازی و انتظار برای خشک شدن خشت ■ 

توانایی بیشتر برای مقاوم سازی بنا در برابر زمین لرزه ■ 

انعطاف پذیری بیشتر در مقایسه با ابعاد سختِ خشتِ خشک

آموزش سریع تر مهارت های ساخت و ساز

مورد پسند بیشترِ نسل امروز

مناسب برای ساخت سازه های هنری و تفریحی به منظور جذب و اسکان گردشگر

 

مزایای خشت در مقایسه با ابرخشت

بی نیازی کامل از خرید مصالح غیر محلی (مثل گونی پلاستیکی و سیم خاردار)ا ■ 

  نیاز کمتر به نیروی کار (کار با ابرخشت، کارگر بیشتر و نیرومندتر می طلبد.)ا ■ 

توانایی بیشتر در اضافه کردن اتاق ها در دفعات ■ 

 آشنایی قبلی فرهنگی با خشت و سازه های خشتی

سیتنستی تسینتنستین سسن تنسیت نستینستینستی نس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ