اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

مقدمه

داستان و داستان سرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

رویکرد چندگانه به دانستن

در این مستند ببینید که چگونه دانش بسیط و عمیق قومِ بومیِ کوگی در کشور کلمبیا، جمعی از دانشمندان  غربی را  به تحسین وادار کرده است. وجود اقوام دانا و هوشمندی چون کوگی ثابت می کند که یادگیری در مدرسه و دانشگاه به شیوه ای که امروز تدریس می شود تنها راه یادگیری و کسب شناخت نسبت به خود و جهان پیرامون نیست. آیا می توان رویکردی متنوع تر به دانستن را الگویی نظری برای طراحی مدارس و دانشگاه های مؤثرتر و پویاترِ آینده قرار داد؟ پاسخ فعالانِ تعلیم و تربیت در مکاتب جدید آموزشی مانند آموزش فرافردی، آموزش با تدبر و آموزشِ کل نگر به این سؤال مثبت است. جالب توجه اینکه بسیاری از اصول مشترکی که این مکاتب جدید به آن پایبندند  را می توان در توصیه های متفکران بزرگ ایرانی در ادوار گذشته در مورد تعلیم و تربیت کودکان نیز یافت. بسیتنستی سینتسمت شمینت شمتی مشت بمس تشمت مست بشم تب

 

 

 

 

 

 

 

 

امنو نزنین... برام قصه بگین!ا

خشونتِ آموزگاران و دیگر بزرگسالان در مدارس نسبت به کودکان، نه تنها در کشور ما، بلکه در سراسر جهان رو به فزونی بوده است. برای تخفیف شرایط خشونت زای مدارسِ مدرن، تعدادی کثیری از آموزگاران و اساتیدِ حوزۀ تعلیم و تربیت در جوامع غربی به بهره گیری از داستان در کلاس های درس روی آورده اند. در این نوشته بخوانید که چگونه این تحول آموزشی و پرورشی، مدارس عمومی در کشور مدرنی چون ایالات متحده را به مکتبخانه های ایران کهن نزدیک تر کرده است. اسنت سنت سمت سمبتسم

 

 

 

 

 

تا فردیت ، با حکایت

در این نوشته بخوانید که چگونه داستان و داستان سرایی به تعادل روانی در فرد و جامعه کمک می کند و بدین صورت، بستر فرهنگی لازم برای خلاقیت بیشتر و رفتار انسانی تر در جامعه را فراهم می سازد. بیشتر بخوانید. بنس نست نستی نستی نست ینستب نست سنتب سنبسن بسنب نبس

 

 

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

در این گزارش بخوانید که چگونه سیستم استانداردِ آموزش در کشورها، توسط نظام سلطه، وسیله ای برای محدود کردنِ توان فکری نسل جوان و کنترل ذهنی و رفتاری بزرگسالان قرار گرفته است. بخوانید که چرا مسئلۀ بیکاریِ گسترده در جهان ریشه در این نظامِ استعماری دارد. همچنین در این گزارش توصیف شده است که چگونه مردم در دیگر کشورها با ایجاد سیستم های مردمی و مکمل، در مقام مقاومت برآمده اند. بسیب سب سب سبسب سبسیبس سبیبس سیسمشتن یمتن سمتی مستب سمنت

 

دانش بومی در خدمت آموزش:ا

  نننن نمای بزرگتر

خانه باغیِ سرامیکی با فناوری ابرخشت

اولیاء، مربیان و اساتید: ساخت و ساز با فرم هایِ کهنِ معماریِ اصیل ایرانی، مثل قوس، تاق و گنبد، از ویژگی های مسلمِ معماری آیندۀ بشر است. این واقعیت را می توان از سازه هایی که برای ایستگاه های فضایی ماه و مریخ طراحی شده است فهمید. ساختِ ماکتِ خانه باغیِ سرامیکی خلوت ناز، آموزشِ عَملیِ مهندسیِ فرم هایِ کهنِ ایرانی را به نسل آینده، به نحوی سرگرم کننده و جذاب، امکانپذیر می سازد. جهت دریافتِ پلانِ این سازۀ تمام ایرانی که مشخصا برای ساختِ ماکت آن تهیه شده است با ما تماس بگیرید. پلانِ ماکت، همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، اجرای این فعالیتِ آموزنده را، در خانه، مدرسه و دانشگاه، آسان  می سازد. فهرست و مقدمۀ راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.بیستنسی ستسبت سنبتسنتسب نتب نشتبمسبت شمبنت سمتنب سمنتی سمنتی سمشتن یمتن سمتی مستب سمنت

 

         بزرگتر  گالری

اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم

آیا می توانیم از معماری کهن ایرانی برای تامین اسکان موقتِ خود پس از وقوع سیل و زلزله بهره مند شویم؟ در امان شهر، اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم در مورد ضرورت و چگونگی انجام این کار بیشتر بخوانید. مهارت آموزی برای ساخت سرپناه های ابرخشتی به دست خود را با ماکت سازی آغاز کنیم. از ما، پلانِ سرپناه های نیمه دائم و دیگر سازه های امان شهر را بخواهید. این پلان ها به منظور تسهیل مهارت آموزی در منزل، مدرسه و دانشگاه فراهم شده است. همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، پلان ها، یادگیریِ ساخت و ساز با فرم ها کهن معماری ایرانی، یعنی قوس، تاق، و گنبد را به نحوی سرگرم کننده و آموزنده، برای کلیه گروه های سنی، امکانپذیر ساخته است. فهرست و مقدمۀ راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.  بیاسا ستاسی تاستا ست نس نتسبنت سبنتسنس تبنس بتسسبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد کمک آموزشی برای اولیا و مربیان

با شیوع ویروس کرونا در جهان و تعطیلی بسیاری از مدارس، بخش عمده ای از تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از مدرسه به منزل منتقل شده است. از این رو تعداد بیشتری از والدین هم اکنون خود را در مقام آموزگار و مربی می یابند. پیش از شیوع کرونا نیز در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان، عدم رضایت والدین از کیفیت آموزش در مدارسِ استاندارد موجب شده بود که تعداد قابل توجهی از ایشان داوطلبِ آموزش فرزندان خود در خانه شوند. (شرح مفصلی از چگونگی پیدایش و ترویجِ آموزشِ استاندارد در جهان و روش هایِ جایگزین برای این روش ناکارآمد را در دکتری، نه لازم و نه کافی بخوانید.) رشد بی سابقۀ تعدادِ مربیانِ در منزل، به رشد مشابهی در تعداد وب سایت های آموزشی و اطلاع رسانی جهت راهنمایی این والدین و به اشتراک گذاری تجارب آنان انجامیده است. مطالب صفحۀ حاضر برای ارائۀ برخی از آخرین یافته های علمی در خصوص فرآیند یادگیری و ارتباط آن با رشد فیزیولوژیکی و روانی کودک و نوجوان جهت بهره گیری اولیا و مربیان ایرانی گردآوری شده است.  بسیبشبشب بسب شبس شبسبشب شبیبیبشیشیبشبشبشب سبشسبیب شسیب بسب سبسب  سبسس سیب

علمِ دستیابی به هوش-یاری در پرورش کودکان

چرا بعضی از کودکان و نوجوانان درک و فهم بهتری دارند، خلاق اند و باهوش تر از هم سن و سالان خود به نظر می رسند؟ برای پاسخ با این سؤال ما غالباً راهی ساده اما ناامید کننده را برمی گزینیم. ما باور می کنیم که هوش سرشار برخی از بچه ها به خاطر ژن های برتری است که از والدین خود به ارث برده اند. مسلماً ژن های خوب بی تأثیر نیستند اما شواهد علمی نشان می دهد که هوشمندی، خلاقیت و ویژگی های اخلاقیِ کودکان و نوجوانان بیش از اینکه ژنتیکی باشد ریشه در رفتار اطرافیان و کیفیت تعلیم و تربیت آنها از بدو تولد دارد. جوزف چیلتون پیرس یکی از اندیشمندان معاصر این موضوع را با استناد به علم اعصاب و روان شناسیِ رشد کاویده و راهکارهایی عملی برای دستیابی به هوش-یاریِ بیشتر در نسل جوان ارائه داده است. با این آگاهی از چگونگیِ دستیابی به هوش و تعلیم و تربیت و علم آموزیِ برتر در نسل های بعد، دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. بیشتر بخوانید بتنیت شمنتی مبیسبسبسب سبسبسب سبسبسب سب مینت سمبت شمب مسب تمش بم شم نتمش س  ش

 

 

 

 

 

بارداری، تولد نوزاد و انس با مادر

شکی نیست که همۀ والدین دوست دارند فرزندانی باهوش، مبتکر و دانا داشته باشند. از این رو خانواده ها تلاش می کنند تا فرزندانشان در بهترین مدارس و دانشگاه ها تحصیل کنند. اما آیا عوامل دیگری، مثل انس گیری با مادر درست پس از تولد و تغذیه از شیر مادر به مدت حداقل دو سال، در هوش-یاری و اخلاق کودک در خردسالی و بزرگسالی نقش آفرین است؟ بیشتر بخوانید تنستنیس بنستکشنسی مسنتب شمسنبت شمنتببت سمب شسمب سمبت مسبت سمب تشسم بت  

 

 

 

 

بازی، داستان، تخیل

در لغت، تخیل و خیالبافی از یک ریشه اند. و چه بسا چون خیالبافی امری بیهوده محسوب می شود، تخیل نیز در عصر ما مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. در این سخنرانی، جوزف چیلتون پیرس در مورد اهمیت بنیادین بازی و داستان در پرورش توان ذهنی کودکان در تخیل سخن به میان آورده است. به نظر وی، با پرورش توان ذهنی برای تخیل کودکان قادر می شوند که - در خردسالی و بزرگسالی - از راهکارهای خشونت آمیز بپرهیزند و با تأمل بیشتر، راه حل های سنجیده تر و حکیمانه تری اتخاذ کنند. بیشتر بخوانید  بنتی نت شیت نبت سمبن تسمنب تسمنب تسمن تبنیت شنمت یمسنت بن

 

 

 

یادگیری و آموزش

کودک قادر به یادگیریِ همه چیز است. اما تکاملِ فیزیولوژیکی مغز او در هر مرحله از رشد، وی را برای نوعی از یادگیری آماده می کند که با یادگیری در مراحل دیگر متفاوت است. در این سخنرانی از جوزف چیلتون پیرس بخوانید که در هر مرحله، مناسبترین آموزش و یادگیری برای کودک چیست. پی ببرید که بی معرفتی به اُنس چیست و چرا پافشاری بر آموزشِ دانش و مهارتِ نامناسب در هر مرحله به تخریب فرصت ها در رشد فکری کودک و کاهش توان او در یادگیری در سنین بالاتر می انجامد. بیشتر بخوانید بتنست سنیتس نیتس مینستیمسنتی مستیمبتس متس یمتس میتس یمتس یبمتس

 

 

 

 

کودک و طبیعت: پرورش عقل و عشق

آیا نیازهای پرورشیِ کودک در تمامی مراحل رشد او یکسان است؟ آیا مطلوب است که به تمام کودکان در سنین 4 یا 5 سالگی خواندن و نوشتن بیاموزیم؟ آیا بازی های تخیلی برای رشد روانی و فکری کودک ضروری است؟ در این نوشته بخوانید که چگونه در فرآیند رشد، کودک از مرحله ای به مرحلۀ دیگر وارد می شود و در هر مرحله نیازهای پرورشی او متفاوت است.  بتسنت سمینت سمت سمتب سمبت سمبت سمنبت سمبت سمبنت سمنبت سمنبت سمبنت سمنبتسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008