اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

    ا مقاله ها و پیوندها - آلودگی اطلاعاتی ا

 

مقدمه

فشار خون

دیابت نوع دو

آلودگی هوا در کلان شهرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مقاله ها و پیوندهای معرفی شده در این بخش از طریق پژوهش جامع و به منظور ارائه مصادیقی از نفوذ جعلیات علمی در افکار عمومی و سیاستگذاری ها گردآوری شده است. وقتی جعلیات علمی، بر اثر تکرار در جراید و رسانه ها به باوری عمومی در آید به این باور آلودگی اطلاعاتی گویند. مثلا باور حاکم در مورد مضر بودن نمک طبیعی و روغن حیوانی برای سلامت افراد، ضرورت احداث بزرگراه ها و تعریض معابر در کلان شهرها برای روانی ترافیک، برتریِ بذرهای اصلاح شده به بذرهای بومی و برتری سیستم های آبیاری تحت فشار در کشاورزی صنعتی، از جمله آلودگی های اطلاعاتی اند. در صفحات مرتبط با این بخش خواهید خواند که چگونه این باورهای غیر علمی جوامع را به الگوهای نادرست مصرف، مشخصا استفاده از نمک صنعتی، روغن نباتی و استفاده از خودرو شخصی، مجبور ساخته است. جعل علمی و آلودگی اطلاعاتی از راهکارهای زیرکانۀ صنایع بزرگ به منظور گسترش بازارهای جهانی برای محصولات خود است. یقینا آگاهی بیشتر در این موارد به الگوی مصرف سالم تر در میان مصرف کنندگان و به وضع قوانین، مقررات و استانداردهای مناسب تر در کشور  و سلامت بیشتر آحاد مردم کمک می کند. تسنتنس نتس نیت سنیتسنیت سنیت نست ینست ینت سنیت سن تیسنت ی

علاوه بر اشاعه جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی در جوامع، راهکار سومی نیز برای سوء استفاده از دانش و فناوری برای تبلیغ و ترویج فرآورده های صنعتیِ صنایع بزرگ جهان به وجود آمده که تکنولوژی نهادسازی نام گرفته است. از نافذترین و گسترده ترین مصادیق بهره گیری از تکنولوژی نهادسازی، نهاد فراملیتی کشاورزی است که در بخش دیگری از این سایت به تشریح آن پرداخته ایم. تا پیش از آغاز برنامه ریزی و سیاستگذاری هایِ عالمانه برای ترویج کشاورزی ارگانیک در جهان، این نهاد استعماری، مصرف بذرهای اصلاح شده، نهاده های شیمیایی کشاورزی و دیگر مصنوعات غربی را بر تمامی جوامع دنیا تحمیل کرده بود. اما موفقیت این تلاش ها در تولید کشاورزیِ سالم، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، تا حد زیادی آلودگی اطلاعاتی مرتبط با این مورد از نهادسازیِ استعماری را کمرنگ کرده و کشورهای بیشتری را به سوی کشاورزی بدون نهاده های شیمیایی سوق داده است.   نتشنتینت نت شنت نست نتس نتسین سنت سینت سنیتسنیت سنیت نستی سنیت نسیت تیتست سنتینسیت نستی نسیت نست ینست ینست ینس تی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ