اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

ااااااارتباط انسانیِ روشن و محترمانه

ااااااتصمیم گیری گروهی با اجماع

آآااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

ااااااپادرمیانی و میانجیگری 

  جامعه سازی

استقرار سیستم های تحمیلی توسعه در جوامع کنونی موجب شده است که جامعه به عنوان محلی دیده شود که در آن شهروندان همواره در حال مسابقه و رقابت با یکدیگرند. از این رو تعجب آور نیست که استرس در جوامع مدرن شایع ترین بیماری و دلیل ابتلا به دیگر بیماری ها شناسایی شده است. پس برای آندسته از افراد و گروه ها که به این مسئلۀ بزرگ در سبک زندگی تحقیر آمیز در جامعۀ مدرن اشراف یافته و جویای احیای مسیرِ تمدنی جامعۀ خود اند ضروری است که به جامعه سازی بپردازند. و جامعه سازی وقتی میسر می گردد که مهارت های ارتباطی را بیاموزیم و همواره در تعامل با دیگران به ارزش های اخلاقی پایبند بمانیم. در این بخش تمرکز خود را بر مهارت های ارتباطی مرتبط با جامعه سازی قرار داده ایم. و در بخش جامعه، کارگاه اخلاق و ایثار به ضرورت ترویج ارزش های اخلاقی به عنوان عاملی پرورشی برای بهبود شناخت و افزایش آگاهی در جامعه و تعامل اجتماعی هر چه پربارتر و رضایتبخش تر بین تمامی اعضا - خردسال و بزرگسال - می پردازیم. بتنیت شنیت منت بیتنست منتی سمنت مشت سمت یمس یمس مسن بینتش مت بمنستب مسنبت مشبت سمبت مسبت مسبنت شمبت     

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ