اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت ن

دانش بومی در خدمت مردم:ا

  نننن نمای بزرگتر

خانه باغیِ سرامیکی با فناوری ابرخشت

اولیاء، مربیان و اساتید: ساخت و ساز با فرم هایِ کهنِ معماریِ اصیل ایرانی، مثل قوس، تاق و گنبد، از ویژگی های مسلمِ معماری آیندۀ بشر است. این واقعیت را می توان از سازه هایی که برای ایستگاه های فضایی ماه و مریخ طراحی شده است فهمید. ساختِ ماکتِ خانه باغیِ سرامیکی خلوت ناز، آموزشِ عَملیِ مهندسیِ فرم هایِ کهنِ ایرانی را به نسل آینده، به نحوی سرگرم کننده و جذاب، امکانپذیر می سازد. جهت دریافتِ پلانِ این سازۀ تمام ایرانی که مشخصا برای ساختِ ماکت آن تهیه شده است با ما تماس بگیرید. پلانِ ماکت، همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، اجرای این فعالیتِ آموزنده را، در خانه، مدرسه و دانشگاه، آسان  می سازد. فهرست و مقدمۀ راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.بیستنسی ستسبت سنبتسنتسب نتب نشتبمسبت شمبنت سمتنب سمنتی سمنتی سمشتن یمتن سمتی مستب سمنت

 

         بزرگتر  گالری

اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم

آیا می توانیم از معماری کهن ایرانی برای تامین اسکان موقتِ خود پس از وقوع سیل و زلزله بهره مند شویم؟ در امان شهر، اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم در مورد ضرورت و چگونگی انجام این کار بیشتر بخوانید. مهارت آموزی برای ساخت سرپناه های ابرخشتی به دست خود را با ماکت سازی آغاز کنیم. از ما، پلانِ سرپناه های نیمه دائم و دیگر سازه های امان شهر را بخواهید. این پلان ها به منظور تسهیل مهارت آموزی در منزل، مدرسه و دانشگاه فراهم شده است. همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، پلان ها، یادگیریِ ساخت و ساز با فرم ها کهن معماری ایرانی، یعنی قوس، تاق، و گنبد را به نحوی سرگرم کننده و آموزنده، برای کلیه گروه های سنی، امکانپذیر ساخته است. فهرست و مقدمۀ راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.  بیاسا ستاسی تاستا ست نس نتسبنت سبنتسنس تبنس بتسسبس

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

 

ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و ساز بومی مناسب تر است؟

    

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. بیشتر بخوانید   بببیبیب یبتیننشت نتسنت سینتسنیت نسیت نسیت سنتی

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

 

قابل توجه نظام مهندسی و علاقمندان به ساختِ بناهای ابرخشتی

نامه تاییدیه تست های ایمنیِ سازه با ابرخشت

در این نامه به دو نوع تستِ ایمنی، تست بار استاتیک و تست بار دینامیک که سازه ابرخشتیِ استاد نادر خلیلی (تصویر زیر) با موفقیت از آن بیرون آمده است اشاره می شود. امضا کنندگان از یک شرکت حرفه ایِ آزمایشات ساختمانی، موفقیت این تست ها را تایید کرده اند. برای توصیف بیشترِ این آزمایشات و اهمیت آنها در نشان دادنِ استحکام و ایمنی سازه ها، به این گزارش به قلم مسئولین شهر هیسپریا که به سفارش آنان تست ها انجام شد، نگاه کنید. تبیت سینت سنیت سنیتسنی سنیتسنیت سنتی سنتنی

ایمنی، آسایش، زیبایی و هزینۀ اندک، در کنار هم

نمای بزرگتر  تت

این بناهای راحت و زیبا، ضمن تامین ایمنی در برابر بلایای طبیعی و صرفه جویی در مصرف انرژی، به کیفیت زندگی ساکنین و زیبایی و نشاط محیط می افزایند. نتسینتسی نتسی نتسی نستی

نمای بزرگتر ت

ا

تنست یسنتی ساینسا سنلاس نیاس مسا

راهنمای ساختِ سرپناهِ فوری و خانه مقاوم به زلزله

ساخت سرپناه اضطراری با همان مصالح و اصولی ساخته می شود که در خانه های مقاوم به زلزله به کار می رود. با تشکر از سخاوت موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا، این راهنما در اینجا، مستقیما از سایت این موسسه، قابل دریافت است. برگردان فارسی این راهنما توسط سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف فراهم شده است.   بتسنتسنت نستی نسیتنسیت نست نستی نس تینست ینتس ین

 

آهک و کاهگل

پوشش نماهای بیرونی و درونی ساختمان با آهک و کاهگل از مدهای جدید در ساخت و ساز در کشورهای پیشرفته است. با افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن قیمت مصالح صنعتی احتمال اینکه این مد تبدیل به روندی دائمی و گسترده شود بسیار قوی است. نمونه هایی از جلوه های جذاب این پوشش ها در این تصاویر دیده می شود. برای نمونه های بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید. استسینت سینت سنیت سنی سنت ینست ینست ینست ینست ینت

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

طراحی بومی و ایمنی در برابر زلزله (فناوریِ اَبَرخِشت)ا

بازگشت به طراحی بومی

بازگشت به مصالح بومی

راهنمای ساخت بنای مقاوم به زلزله

بازگشت به آموزش ساخت با ابرخشت

      

زلزله های پیاپی اخیر در جنوب و جنوب شرق ایران اهمیت توجه به ایمنی در خانه سازی را بیش از پیش برجسته کرده است. مادامی که هیچ مصالحی قادر به ارائه خانه سازیِ صد در صد ایمن در برابر زلزله نیست، با طراحی هوشمندانه می توان به این ایده آل نزدیک تر شد. و اگرچه رخداد زلزله و از دست رفتن عزیزانِ هموطن همواره برای همگان درد آور است اما می توان از نیاز به بازسازی روستاهای زلزله زدۀ امروز به عنوان فرصتی برای ایمن سازی آنها در برابر لرزش های بعدی بهره برد. نمونه ای از سازه های مقاوم به زلزله که ساخت آن با مصالح بومی، به دست خود ساکنین، با هزینه ای نسبتا اندک و در مدتی کوتاه میسر است در این صفحه توصیف شده است.   بتن ستنس نستینتسی بتسنتسنیتنستینستی سننست ینست ینست ینت سینتس ینت بتیتنتنس

طراحی بناهای مقاوم به زلزله که از اصول کهن معماری یعنی قوس، طاق و گنبد بهره برده است به نحوی است که فشارهای بیرونی بر بنا به طور مساوی و یکنواخت در کل بنا تقسیم می شود و از تاثیرِ مخرب زلزله می کاهد. از آنجاییکه اساس مقاومت این سازه ها در طراحی هوشمندانه آنهاست، نیازی به مصالح ویژه و گرانقیمت نیست و می توان عمدتا از مصالح بومی در ساخت آنها بهره برد. (لیست مصالح مورد نیاز، تصاویری از مراحل ساخت و مزایای این نوع بنا را در زیر ببینید.) در بسیاری از نقاط زمین، و مشخصا در مناطق زلزله خیز ایران، مصالح بومی خاک است که به وفور یافت می شود. لذا این بناهای مقاوم را می توان عملا با خاک زیر پا و با نازلترین هزینه بنا کرد. مزیت دیگر این طراحی هوشمندانه، آسانیِ ساخت آنهاست. با اندک آموزش و تمرین، همسایگان و خویشاوندان با کمک هم می توانند خانه های یکدیگر را در کمترین مدت بسازند. همچنین به برکت استفاده از خاک برای ساخت دیوارها و بام ها، عایقکاری این بناها در شرایط مختلف آب و هوایی، حتی در دماهای خیلی بالا و خیلی پایین، مناسب است و در نتیجه نیاز به انرژی برای سرمایش و گرمایش فضاهای درونی را به حداقل می رساند. بتسنتس سنت سنتینستسنت نستی نستنتنن تینست ینست ینس ینس ین سینت سنی 

اگر چه طراحی سازه های مقاوم به زلزله در معماری کهن ایران ریشه دارد، اما با آخرین استانداردهای امروز جهان در ساخت و ساز که طالب الگوی درست مصرفِ انرژی در ساخت و نگهداری بناهای مسکونی است نیز مطابقت دارد. سطح زیربنا و تعداد اتاق های این بناها را می توان بر اساس تعداد اعضای خانوار تغییر داد اما با توجه به محدودیت هایی که تغییرات آب و هوایی برای مصرف انرژی در جوامع امروز جهان به وجود آورده، پلان این خانه ها برای ساخت خانه های کوچک ایده آل است.  ت  دذ  تسن سنت سنت نسی نسیت نستی نسیت نست ینست ینت سینت سنیت سنیت سنیت نست ین س

طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله متعلق به مهندس معمار استاد نادر خلیلی ( است که دارای اختراعات دیگری چون طراحیِ سازه های مناسب برای اسکان انسان بر کرۀ ماه (برای سازمان ناسا در آمریکا) نیز می باشد. تصاویر و اطلاعات بیشتر در مورد این استاد معمار و سازه های بدیع او در وب سایت موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا (به زبان انگلیسی) آمده است. برای اطلاع بیشتر در مورد این بناها با سایتِ موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا یا این سایت تماس بگیرید. بسن تسن ینستبتسنت نتسین تسین تسن یتسن یتسیتی نستی ب سیببس سیبسبس

طرح های استاد خلیلی برای سازه های مقاوم در زلزله مورد تایید آزمایشات و مقررات آی سی بی او (همایش بین المللی متخصصانِ رسمی ساختمان که هم اکنون با نام شورای بین المللی مقررات ساختمان یا آی سی سی فعالیت می کند) است و تا کنون در نقاط مختلف جهان به درخواستِ دولت ها و سازمان ملل متحد به مورد اجرا در آمده است. علاوه بر ویژگی های برترِ مهندسی و زیست محیطی، زیبایی و تناسب فرهنگی و اقلیمی این سازه ها نیز چهره ای جذاب و نشاط آور به روستاها می دهد و الگویی جدید برای خانه سازیِ ارزان و در عین حال مقاوم و زیبا در شهر و روستا به وجود می آورد. تنتتتنتب سنتنسیتنسیت ن س نتس ینتسن یت سنیت سنیت سنیت نسیت نستی

 مصالح عمده:ا

سفتکاری: اَبَر خِشت (گونی پلاستیکی یا کنفی پر از ملاتی از خاک و آهک) و سیم خاردارا

    نازک کاری و روبنا: آهک، کاهگل (تصویر)ا

چند تصویر از مراحل ساخت خانۀ مقاوم به زلزله (راهنمای ساخت)ا  

مزایای ساخت و ساز با اَبَر خشت

 ا ساخت بنا عمدتا با خاک محل (برای استحکام بیشتر مقداری سیمان یا آهک به خاک می افزایند)ا

بی نیاز از قطع درخت ■ 

آسانی یادگیری و آموزش به دیگران ■ 

بی نیاز از مصالح گرانقیمت مثل تیرآهن و میلگرد ■ 

 کاهش نیاز به حمل مصالح به کارگاه ساختمانی ■ 

عایقکاری طبیعی، ایده آل برای مناطق خیلی گرم و خیلی سرد ■ 

دارای امکانات گرمایشی و سرمایشیِ طبیعی با آفتاب، سایه و باد

 

 

 ا ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و سازِ بومی مناسب تر است؟

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. برای انتخاب روش مناسب برای ساخت و ساز، توجه به ویژگی هر یک از این روش ها مطلوب است: اینسنسیت سین بتنستنتس نتس ن سنیتسنیت سنیتسین تسیت سینت سیت سنتی سنت ی

 مزایای ابرخشت در مقایسه با خشت

مطلوب تر برای شروع به ساختِ سریع در مواقع اضطراری ■ 

 بی نیاز از خشت سازی و انتظار برای خشک شدن خشت ■ 

توانایی بیشتر برای مقاوم سازی بنا در برابر زمین لرزه ■ 

انعطاف پذیری بیشترِ ابرخشت در مقایسه با ابعاد سختِ خشتِ خشک

آموزش سریع تر مهارت های ساخت و ساز

مورد پسند بیشترِ نسل امروز

مناسب برای ساخت سازه های هنری و تفریحی به منظور جذب و اسکان گردشگر

 

مزایای خشت در مقایسه با ابرخشت

بی نیازی کامل از خرید مصالح غیر محلی (مثل گونیِ پلاستیکی و سیم خاردار)ا  ■  

  نیاز کمتر به نیروی کار (کار با ابرخشت، کارگر بیشتر و نیرومندتر می طلبد.)ا ■ 

توانایی بیشتر در اضافه کردن اتاق ها در دفعات ■ 

 آشنایی قبلی فرهنگی با خشت و سازه های خشتی

 

منابع:ا

http://calearth.org/about/about-nader-khalili.html -  موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا.

- Nader Khalili and Iliona Outram. Emergency Sandbag Shelter and Ecovillage. Hesperia, CA: Cal-Earth Press, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ