اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اااااااااااااااااااااا طراحی

اااااااااااااااااااااا مصالح

اااااااااااااااااااااا مقررات ملی ساختمان

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

بازسازی روستاهای زلزله زده با طراحی بومی

 

 

 

نمای بزرگتر تیت تی

زلزله های پیاپی اخیر در جنوب و جنوب شرق ایران اهمیت ایمنی در خانه سازی را بیش از پیش برجسته کرده است. مادامی که هیچ مصالحی قادر به ارائه خانه سازیِ صد در صد مقاوم در برابر زلزله نیست، با طراحی هوشمندانه می توان به این ایده آل نزدیک تر شد. بیشتر بخوانید بتس تبی نت  بتست سنتنسیت سنیتنس ینسی تنسی

 

 

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران

     ااانمای بزرگتر 

ساخت و ساز با اَبَرخِشت، که ریشه در معماری کهنِ ایران دارد، به سرعت در جهان در حال گسترش است. اگر چه در ابتدا این فناوری به منظور ساختِ سرپناه اضطراری برای اسکان بازماندگان زلزله ابداع گردید، اما هم اکنون به عنوان راهکاری ارزان و ایمن برای ساخت مسکن دائم شناخته می شود. تصویر بالا از ماکت یک خانه سه اطاقه + آشپزخانه + دو سرویس بهداشتی در مراحل پایانی سفتکاری گرفته شده است. طراحی این خانه پس از مشارکت فکری با اهالی روستایی در خراسان رضوی انجام  گردید. بی شک علاوه بر خانه سازی در شهر و روستا، این فناوری کاربردهای متنوع دیگری نیز دارد. بیشتر بخوانید  نیت سبیبتیبیسنتی سنتسنت سنیت سنت یسنت  

 

 

اخانه، خانواده، امید، کار: طرحی برای احیای روستا با مشارکت همه جانبۀ مردمی

علاجی که فقط یک مسئله را چاره کند پایدار نیست. گاه معرفی یک فناوری مناسب می تواند شرایطی مسئله ساز و نامطلوب را به شرایطی سرشار از فرصت بدل کند. به موجب اجرای طرح خانه، خانواده، امید، کار، جوانان جویای کار در روستا می توانند با  استفاده از فناوری مناسب ساخت و ساز، با بهره گیری از علم مهندسی روز، و با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستا کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بوم

 

 

 

بازآفرینی طرح های کهن ایرانی برای سلیقه های امروزی در جهان رو به گسترش است.ا

نمای ورودی ساختمانی یک طبقه (بالا)ا

 نمای ورودی همان ساختمان از داخل (پایین)ا

منبع: http://calearth.org

 

 

توجه به زیبایی و صرفه جویی در انرژی در سازه ها به کیفیت زندگی ساکنین می افزاید.ا

راهرو بیرونی یک ساختمان خشتیِ امروزی (بالا)ا

نمایی از آشپزخانه یک ساختمان خشتی امروزی (پایین)ا

 

سایبان و دیگر جلوه ها و ملاحظات محیطی در ساختمان هایِ امروزیِ ساخته شده با  خشت، از نیاز به مصرف انرژی بالا برای گرمایش و سرمایش فضاهای درونی می کاهد. (پایین)ابنبتتسنت بتنستن سینت نسیت نتستنسی نت سنتس ینت

امنبع: www.earth-auroville.com

در مقایسه، ساختمان هایِ قوطی شکلِ متداول امروز، با طراحی و مصالحِ نامناسب، دارای کاستی های فنی و زیبا شناختی آشکاری است.ا(پایین)اببت بسیتن تنتنتنست نتسینتس نیت سنیت

 

 

 

طراحی بومی در خدمت متنوع سازی منابع انرژی

فناوری بام سبز که امروزه به کمک حرفۀ  شهرسازی و معماری برای تامین زیرساختِ سبز در محیط های شهری آمده است برخاسته از دانش بومی جوامع کهن است. تصویر بالا خانه های سنتی در جزایر فارو (دانمارک) را نشان می دهد که بام آنها با چمن پوشیده شده است. تبتسن سنتینست ینتسنتس ینتسینسینت سنی ت

بام سبز که در ساخت و سازِ بومیِ کشور ایسلند نیز بسیار متداول بوده است نشان می دهد که این عایقِ زنده برای جلوگیری از انتقال حرارت از درون سازه ها به محیط سرد بیرون نیز کاربرد و کارآیی داشته است.  بانستنستین سنیت نسیتنسیت نیست نیس تنست

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

طراحی بومی

طراحی بومی در ساخت و ساز از دو لحاظ مهم است، یکی به لحاظ سازگاری محیطی جهت کاستن از نیاز به مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش فضاهای درونی و دیگری به لحاظ قابلیت استفاده از مصالحِ کم هزینۀ بومی. معماری غیر بومی که امروزه در کشورهای در حال توسعه بدون رعایت شرایط اقلیمیِ محلی و بدون در نظر گرفتن بحران های جهانی چون تغییرات آب و هوایی متداول شده است بیشتر تابعِ قابلیتِ ساخت و ساز با مصالح صنعتی است. مثلا در گذشته در مناطق مرکزی ایران، از طرح های گنبدی و طاقی استفادۀ فراوان می کردند چون بیشترین سازگاری با اقلیم و مصالح بومی را داشت. در این ساختمان ها، دیوارهای ضخیم، در و پنجره ها به تعداد و در اندازه های مناسب، محیطی آرام، روشن، ایمن و از لحاظ مصرف انرژی بسیار کم مصرف، را برای ساکنین فراهم می کرد. مضافا اینکه مصالح این سازه هایِ مناسب، در محل به وفور و با قیمت مناسب قابل تهیه و استفاده بود. تستنسبنتنستنیت سیسینت سنیت سنتسنیتسن تینست ینست نست ینست ین ستینت سینت

در نیم قرن اخیر، به نام مدرنیزاسیون و پیشرفت، ما شاهد جایگزین شدن این طرح های بومیِ هوشمندانه با طرح هایِ چهارگوش با سقف مسطح بوده ایم. در این طرح های غیر بومی، سازندگان چاره ای جز استفاده از تیر (که به آنها پل هم گفته می شود) و ستونِ ساخته شده از مواد غیر بومی و صنعتی ندارند. در این بناها، همراه با تیرآهن یا میلگرد که فشارهای افقی و عمودی را تحمل می کنند، استفاده از مقادیر زیادی سیمان و آجر نیز اجباری است. به عبارت دیگر، طرح های ساخت و ساز استاندارد امروز که با شرایط اقلیمیِ محل بی ارتباط است، خریداری و استفاده از مصالحِ گرانِ صنعتی را ناگزیر کرده و نرخ های نامعقول برای ساخت و تامین سرپناه را در سطح جامعه، در شهر و روستا، عمومیت داده است. تسنس نتسن سنتسنت نست نستی نست ینست نستینست ینتسین سنی تسنی ن نسی

اولین اقدام برای کاستن از نیاز به مصالح صنعتیِ انرژی بَر و پرهزینه، پذیرفتن این اصل است که ساخت و ساز باید متناسب با شرایط اقلیمیِ محل صورت گیرد. دیوارهای نازک، پنجره های بزرگ، و استفاده بسیار اندک از خاک در ساخت و سازِ سازه های امروز، در بسیاری از اقلیم های موجود در ایران فناوریِ نامناسب و ناسازگار محسوب می شود چون ایران کشوری چهار فصل با نهایت های گرمی و سردی در طیف دمایی است. ساخت و ساز در ایران باید با عایقکاریِ جدی انجام شود تا بتوان با هزینه کرد مقادیر نسبتا کمِ انرژی آسایش ساکنین را در تمامی فصول تامین نمود. اینتبسنتنست س نتسنت سنتنسیت سنیت سنیت نست ینست ینست ینس تین

یکی از عواملی که گسترش ساخت و ساز با مصالح صنعتیِ انرژی بَر و پرهزینۀ امروز را تسهیل کرده ابهامی است که در مورد ایمنی ساختمان های طرح جدید در اذهان عامه مردم به وجود آمده است. بعد از وقوع زمین لرزه های شدید معمولا با نمایش تصاویری از سازه های قدیمیِ ویران شده در رسانه ها بر ضرورت ساخت و ساز با مصالح صنعتی تاکید می شود. در این گزارش ها کمتر به این نکته کلیدی توجه می شود که عمر بسیاری از این ساختمان ها به بیش از یک قرن می رسد در صورتی که ساختمان های جدید را معمولا با در نظر گرفتنِ عمرِ مفید 50-30  سال می سازند و در بسیاری از مواقع قبل از سپری شدن این مدت نسبتا کوتاه، این سازه ها تخریب و ساختمانی جدید به جای آنها ساخته می شود.  تستنیت سنتس نتسین تتنت نت نت نست نست نستی نست ینت سین سین سنینتسنی سنیت نیس ت

بنابراین باید هشیار باشیم که مقایسه ساختمان های قدیمی با یک قرن یا بیشتر قدمت را  با ساختمان هایی که فقط چند سال یا چند دهه از عمرشان می گذرد را به عنوان مقایسه ای علمی و قابل استناد نپذیریم. همچنین از نظر دور نداشته باشیم که اگر در کشور ما هنوز آثار باستانیِ خشتی و خاکیِ بسیار از ازمنه دور دیده می شود این خود دلیلی بر برتری طراحی های هوشمندانه و استفاده درست از مصالح بومی است که قادر بوده نه یک زمین لرزه بلکه بسیاری از آنها را در طی قرون به سلامت یا با صدمات قابل ترمیم پشت سر بگذارد. لذا چنانچه بخواهیم از دیدگاهی علمی به این موضوع بنگریم باید بپذیریم که هیچ سازه ای در برابر زمین لرزه های مهیب و دیگر بلایای طبیعی صد در صد ایمن نیست. در واقع، معیار علمی برای مقایسه طرح ها و مصالح مربوط به هر یک از سازه های جدید و قدیمی، می باید شامل محاسبه دقیق هزینه و فایده در هر مورد و مقایسه آنها طی عمرِ مفیدی یکسان (30، 50، 70 سال یا بیشتر) برای همه سازه های مورد مقایسه باشد. در صفحه مصالح بومیِ همین سایت به توصیف تعدادی از عوامل که در محاسبه هزینه و فایده ساخت و سازهای مختلف دخیل اند پرداخته ایم. تیتستبنتسنتنتسین سنی نس تینتسن سنت سنیتنست ینستی نست ینست ینست ینس

دلیل دیگر متداول شدن سازه های جدید وجهه اجتماعیِ مرتبط با زیستن در یک سازه مدرن است. نسل تحصیلکردۀ امروز تمایل دارد که در سازه هایی که از لحاظ ظاهری جدید اند زندگی کند. این ریشه در روحیه پویا، تنوع طلب و زیبادوست بشر دارد که خود زیباست. اما نکته ای که معمولا مغفول می ماند این است که با معماری و مصالح بومی نیز می توان خلاق و نوآور بود. اگر تلاش در خلاقیت در معماری عصر حاضر به مصرف مصالح صنعتی و طراحی های چهارگوش ختم می شود، این به خاطر محدودیت برنامه های آموزشی در دانشکده های معماری امروز ماست. خوشبختانه برخی از معماران فراخ اندیش جهان موفق به درهم شکستن این چارچوب اسارت بار در آموزش عالی معماری در دنیا شده اند و با بازگشتِ اندیشمندانه به طرح های بومی خالق سازه های بسیار زیبا، مستحکم و از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی به مراتب مناسب تر شده اند.  در حاشیه این صفحه و در منابع، متون و سایت های متنوعی جهت ارائه جزییات علمی، فنی و همچنین تصاویری الهام بخش از سازه های امروزی با طرح ها و مصالح بومی برای علاقمندان به مطالعۀ بیشتر فراهم شده است. اینس نتسنت سنتن ستین ست نست نست ینست ینست ینستینت ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ