اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااابذرهای اصلاح شده

ااااکشاورزی شیمیایی و اصلاح بذر

اااااپژوهش مستقل: کشت قیاسیِ گندمِ بومی و گندم اصلاح شده 

ااااتهاجم به بذرهای بومی

اااااحیا، تکثیر و کشت بذرهای بومی

ااااتلاش مردمی برای حفاظت از بذرهای بومی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلاش مردمی در کشورهای جهان برای حفاظت از بذرهای بومی

نسل امروز گنجینه عظیمی از ذخایر ژنتیکی از نسل های گذشته به ارث برده است. بخش قابل توجهی از این ذخایر به لحاظ غفلتی که باورهای نادرستِ مرتبط با نهاد فراملیتی کشاورزی در مورد بذرهای اصلاح شده به وجود آورده از میان رفته است. اما هنوز فرصت باقی است تا بخشی از این گنجینه که در معرض نابودی کامل است از خطر حفظ شود. گروه های مردمی در کشورهای مختلف دنیا هم اکنون در تلاشی پراکنده اما قاطعانه اقدام به گردآوری و تکثیر بذرهای بومی و توزیع هر چه گسترده تر آنها کرده اند. این گروه ها شامل کشاورزان خرد در مناطق روستایی و باغچه کاران در محیط های شهری است که با همت و دقت هر چه تمام تر می کوشند تا اشتباه فاحشی که بشر به طمعِ قدرت، ثروت و سلطه مرتکب شده است را جبران کنند.تتینتسنت سنت سنیت سنیت نسی س یتب ینتنتبتتینتسنتنست نست نست ینست ینست نیت سنیت سن

Green Foundation

تلاش این سازمان غیر دولتی در سال 1996  در کشور هندوستان آغاز شد. این سازمان مردمی با ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی زمینۀ مناسبی برای توسعه محلی از طریق احیای ذخایر ژنتیکی سرزمین های خشک جنوب آن کشور با تاکید بر بهره گیری از دانش بومی این منطقه به وجود آورده است. حوزه عملیاتی این سازمان هم اکنون بیش از 290 روستا را در بر می گیرد. خدمات اطلاع رسانی محلی این گروه در قالب اجرای نمایش های تفریحی-آموزشی و دیگر گردهمایی های محلی انجام می شود. کشاورزان این منطقه آگاه شده اند که چگونه به استفاده غیر ضروری از کود و سموم شیمیایی وادار شده اند و حالا چطور می توانند با گردآوری، احیا و مبادله فعالانه بذر های بومی در میان خود از بذرهای اصلاح شده و مهندسی شده (تراریخته) بپرهیزند و از این طریق خود را از وابستگی به نهاده های شیمیایی و اسراف در آب زراعی برهانند. با راهنمایی کارشناسان این سازمان، کشاورزان جوان در ابتدا به صورت امتحانی و در مقیاس کوچک مبادرت به کشت بذرهای بومی می کنند. با این روش، کشاورزان خود در عمل تجربه می کنند که آنچه در مورد بذرهای اصلاح شده به آنان القا شده نادرست است. برای اطلاع بیشتر به زبان فارسی در مورد فعالیت های ترویجی این سازمان به این صفحه مراجعه کنید. نیت سمتی مسنتث صمتث صثص درندیندر مسنتی ستینسیدصنتب سمنتسیتب صنمتب منتثصنتص منتثصنمتبنتصبت منتص

Seed Savers Exchange

این سازمان غیر انتفاعی در سال 1975 به دست زوجی علاقمند و فقط با دو نمونه بذرِ بومی بنیانگذاری شد. هم اکنون این سازمان بزرگترین بانک ژنتیکی خصوصی در آمریکاست. این سازمان را شبکه ای غیر رسمی از باغچه کاران، کشاورزان، آشپزهای حرفه ایِ علاقمند به کیفیت بالا در تغذیه و نیز سایر علاقمندان به حفظ میراث ژنتیکی جهان تشکیل می دهد که در 35 سال اخیر به جد برای احیا، تکثیر و توزیع بیش از 25000 نوع بذر همت گماشته اند. تینتینتنتن نت نت نت نت ن نت نت نت ن تنت تنت نتنت سنت تنصتنتث ننت نت نتثنت ص نثت صن ثتص نثت

Seeds of Change

این شرکت خصوصی کار حفاظت از بذرهای بومی را به پروژه کارآفرینی بسیار موفقی بدل کرده است. این پروژه با همکاری چند کشاورز علاقمند به بذرهای بومی در آمریکا در سال 1989 آغاز شد و هم اکنون در مزرعه وسیعی که فقط با استفاده از روش های کهن کشاورزی، از جمله استفاده از کودهای حیوانی و کمپوست و آبیاری غرقابی، اداره می شود بیش از 1000 گونه بذر بومی را تکثیر و توزیع می کنند. از نوآوری های علمی این گروه، مطالعه روش های بهبود بذرهای بومی است. معیار اصلی سنجش کیفیت در این سازمان برای بذر محصولات غذایی، طعم و عطر محصول است. محققین این سازمان با رصد کردن و تنظیم دقیق زمان و شرایط کشت محصولات خوراکی سعی در بهبود کیفیِ آنها می کنند. نوآوری دیگر این گروه پرورش و تکثیر گونه های جدید بذر، نه از طریق دستکاری ژنتیکی، بلکه از طریق کاربرد روش های بومیِ پرورش و اصلاحِ نباتات است. تیتیننتت نتنتینت نتنیت نت نیت نتین نتینت نت ی نت ننت نتی نتص

Seeds of Diversity

انجمنی متشکل از 1400 کشاورز خرد، باغچه کار شهری، تولید کننده بذر، دانشمند، آموزگار، محقق، و دیگر علاقمندان به حفظ میراث ژنتیکی کانادا، این گروه از سال 1984 تا کنون 1900 گونه از بذرهای بومی آن سرزمین را گردآوری و احیا کرده است. اعضای این انجمن به رایگان با یکدیگر بذر مبادله می کنند و در پرورش و تکثیر آنها می کوشند. نظر به جدیت این گروه در حفظ میراث ژنتیکی کانادا، در سال 1991 تفاهم نامه ای بین این انجمن و بانک ملی بذر کانادا امضا شد که بر اساس آن این انجمن می تواند برای احیای بذرهای ذخیره شده در این بانک، به ده ها هزار نمونه بذر جمع آوری شده دست یابد. اگر چه در چند دهه اخیر برخی دولت های غربی و سازمان های بین المللی با ایجاد بانک های بذر اقدام به ذخیره بذرهای بومی کرده اند، اما این بذرها می باید هر از چند گاهی کاشته و تکثیر شود تا قوه نامیه آنها از بین نرود. اما هزینه رشد مکررِ ده ها هزار بذر از توان مالی و اداریِ حتی ثروتمندترین دولت های دنیا نیز خارج است. لذا تجربه کانادا نشان می دهد که حرکت های مردمی برای حفظ میراث ژنتیکی کشاورزی بشر ضروری است چون سازمان های دولتی و بین المللی به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند. ات تنتنتن نتنت ن تنت نت تین نتنتنتنت تنتنت نت نت نت نت ثن ثت نثت نثت نتث

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ