اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

اااااااااااااااااااااااامدارس

اااااااااااااااااااااااامساجد

اااااااااااااااااااااااابوستان ها

 اااااااااااااااااااااااامراکز توانبخشی

اااااااااااااااااااااااامؤسسات بازپروری

اااااااااااااااااااااااامجتمع های مسکونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه باغچه کاری و درختکاری برای تسریع درمان مددجویان، ویژۀ آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی

امید به زندگی تاثیری شناخته شده در بهداشت جسم و روان آدمی دارد و پرورش گیاهان مثمر طبعا برانگیزندۀ امید در انسان و مشوق نگاه به آینده است. از سوی دیگر، احداث باغچه مستلزم یاریگری بین انسان هاست. از این رو است که فعالیت های باغچه کاری و درختکاری فرصتی کم نظیر برای همکاری و همنشینیِ آرامبخش با دیگران به وجود می آورد. همکاریِ بیماران، معلولین و سالمندان با یکدیگر در احداث و نگهداری از یک باغچه فرصت های پرشماری برای درک توانمندی های بالقوۀ فردی و جمعی و نتیجتا تقویت اعتماد به نفس در این مددجویان فراهم می کند. هدف کارگاه آموزشیِ باغچه کاری ویژۀ آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی ایجاد فضایی آرام و دلنشین برای مددجویان و خانواده های آنان به دست خود ایشان است. در این کارگاه، علاوه بر فنون باغچه کاری و درختکاریِ مولد با کمترین میزان آب، آگاهی از  روش های تغذیۀ سالم و تحرکِ فیزیکی مفید در قالب فعالیت های آسان و سبک به فراگیران منتقل می شود. مبدنبتنت ست ینتدبیودئد ود وئدتیدصدی نصدینصدیندصندیب ودئدئد وید د د

در آمریکای شمالی و اروپا، به لحاظ آگاهی از تاثیر مثبت باغچه کاری بر روح و روان آدمی، حرفۀ  جدیدی  به نام تداوی با باغچه کاری به وجود آمده است که برای بهبود حال بیماران در آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی و حتی جهت فرهنگسازی و تسریع فرآیند بازپروری برای معتادین و زندانیان به کار برده می شود. کارآیی باغچه کاری به منظور تداوی روحی و فرهنگ آموزی عملا به اثبات رسیده است. انجمن تداوی با باغچه کاریِ آمریکا دارای سایت اینترنتی آموزنده ای است که از طریق پیوند زیر قابل مطالعه است.  منبدشویئد وئدشی وشید وشید شویدئسی تناشسن یوشیدوشیبد شوید وردد

American Horticultural Therapy Association [accessed May 16, 2009]

 

در این سایت مقاله ای منتشر شده که به توصیف انواع باغچه برای اهدافِ گوناگونِ تداوی روحی-روانی برای گروه های اجتماعی گوناگون می پردازد. در پایان این سند منابع پرشماری از مطالعات علمی و گزارش های پروژه های مرتبط در تایید کارآیی پرورش گیاهان برای مخاطبین گوناگون آمده است. برای اطلاع بیشتر در مورد گسترش سریع تداوی روحی-روانی با باغچه کاری به پیوندهای سایتِ این انجمن مراجعه نمایید.  نمننت نیسن تیندینی دنیندینی ستسین تیتیتد وشدئئ وشئدی شویدش ودیش ودن یت تیتسنت سنتسنیتنسیتسنی نس ینستی نسینست ین

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ