اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

ااااااااکارآفرینی

ااااااااآموزش عالی

ااااااامحکِ دانش رسمی

اااااااااصلاح کیفی الگوی مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دانشکده اَگروایکولوژی در شهر  سانتاکروزِ کالیفرنیا دانشجویان به طور عملی با روش های کشاورزی بومی ملل مختلف آشنا می شوند.دتینتیت نتینت ینتنتی نتینت ینتینت ینت ینت

 

 

 

 

در کالج شوماخر، آموزش کشاورزی بر  اساس دانش بومی جوامع کهن دنیا، از   اجزای مهم رویکرد چند رشته ای این   مؤسسه آموزشی به تحصیلات عالی است.ت ب سنتینستینستی نتس ینست نیت سنی نس ی

 

 

 

 

 

 

در دانشگاه آزاد کوریچیبا برای محیط زیست دانشجویان در مورد طراحی و برنامه ریزی شهریِ عابر مدار می آموزند. شهر چند میلیونی کوریچیبا در برزیل آسمانی آبی و هوایی پاکیزه دارد و در آن از ترافیک موتوری خبری نیست. تیت سنتنیتنستنسیت نسیت نستی نستی نس تنستینس ینستی نست ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش بومی و آموزش عالی

رویارویی سازنده با مسایل کنونیِ توسعه و ضرورت ابداع و استمرار الگوهایِ جایگزین، به ارائه انتقادات و پیشنهاداتی از سوی اندیشمندان جهان در خصوص دانشگاه ها انجامیده است. انتقادات وارده در دو حوزه مطرح شده است: 1) دانشگاه ها در کشورهای غربی به لحاظ وابستگی مالی به شرکت های تجاری جهان، استقلال لازم برای حفاظت از بی طرفی علمی خود را از دست داده و به اشاعه جعلیات علمی و نفوذ شرکت های بزرگ صنعتی در سیاستگذاری کشورها کمک کرده اند و 2) آموزش های کنونی در دانشگاه ها مدیرانی تربیت می کند که برای پایه گذاری و اداره نهادهای نوین توسعه به منظور دستیابی به پیشرفت در مقیاس انسانی مهارت های لازم را دارا نیست. در زیر خلاصه ای از دو مقاله برجسته در این مورد می آید. بر اساسِ پیشنهادات و نظریه پردازی های برخی از این اندیشمندان، تلاش های سازنده و قابل توجهی در جهت اصلاح دانشگاه های جهان آغاز شده است. نمونه هایی از برنامه های جدید آموزشی - پژوهشی با ذکر آدرس اینترنتیِ وب سایتِ این دانشگاه های پیشرو نیز در زیر آمده است. قابل توجه اینکه بسیاری از پیشنهاداتِ اصلاحی برای آموزش عالی در جهان بر ضرورت توجه به دانش بومی و اشاعه توسعه محلی به عنوان تحولی اساسی جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار تاکید دارد. توجه ددز مید سمد و 2)  قابل توجه است که بسیاری از توصیه های این اندیشمندان و تلاش هایی که در این راستا از

طرح مسئله: انتقادات و پیشنهادات

The Plastic Tower: Business Goes back to College

به قلم دیوید نوبل و نانسی  فاند، این مقاله که در سال 1980 به چاپ رسید از افزایش نفوذ شرکت های بزرگ تجاری در دانشگاه ها و دخالت این نهادها در انتخاب موضوع و چگونگیِ انجامِ طرح های پژوهشی در این مؤسساتِ آموزشِ عالی سخن می گوید. بعد از تشریح مسایل اقتصادیِ دانشگاه های آمریکا در دهه 1970، نگارندگان از دریافت حمایت مالی توسط دانشگاه های معروف آمریکایی چون هاروارد، استانفورد، اِم آی تی و دانشگاه میشگان از شرکت های بزرگ پتروشیمی مانند مونسانتو، اگزان، داو و دوپانت پرده بر می دارند و تاثیرات نامیمون این پدیده بر بی طرفی علمی این دانشگاه ها را بر می شمارند. یکی از مؤثرترین شیوه های تطمیع دانشگاهیان که توسط نگارندگان توصیف شده است، شناسایی دانشمندان برجستۀ هر رشته در این دانشگاه ها و استخدام ایشان به عنوان مشاوران علمی شرکت هاست. این مشاوران سالانه مبالغ هنگفتی به عنوان بورسیه تحقیقاتی دریافت می کنند و در عوض مقالاتی منتشر می کنند که محصولات این شرکت ها را بی خطر یا مفید توصیف  می کند. به نقل از نگارندگان مقاله، نفوذ بر افکار عمومی و سیاستگذاری های دولت آمریکا از جمله دلایل تطمیع دانشگاهیان از سوی شرکت های بزرگ بوده است.  به  نتیت نتسنت سنیت نسیت سنیت نسیت سنیت تیسنسنت سنید نسدی ندس یندس یندسیند سیند سیندسیندسنس د 

The New Economy Challenge: Implications for Higher Education

این مقاله متن سخنرانی دیوید کورتن در کنفرانس آموزش عالی برای توسعه پایدار است که به تاریخ 29 ژانویه 2010 در استکهلم، سوئد برگزار شد. وی که از منتقدین بنام نظام اقتصادی غرب و تجارت جهانی است، در این سخنرانی پس از تشریح موقعیت کنونیِ اقتصاد جهانی و اشاره به عوامل ریشه ای عدم موفقیت الگوی غربی توسعه، چند تحول عمده را برای شرکت دانشگاه ها در فرآیندِ اصلاحِ وضع موجود بر می شمارد. وی ابتدا سه تغییرِ راهبردی عمده در نگرش جوامع به آینده را پیشنهاد می کند: 1) تغییر در تعریف ثروت با بازنگری در هدف جوامع از سازماندهی اقتصادی با توجه ویژه به اینکه بشر  موجودی با سرشتی عرفانی است، 2)  عنایت بیشتر به نهادهای لازم برای توسعه محلی و 3) اصلاح قوانین و مقررات به طوری که مؤید و پشتیبان توسعه محلی باشد و نه تجارت جهانی. تیت نسنیت نست ینت سنیت سنی نس ینس نست نیت سنیت نستی نس ینست ینت سینتسنیت

برای دستیابی به این اهداف، دیوید کورتن، دانشگاه را عاملی اساسی می داند. در ارتباط با تغییر نخست، دانشگاه ها قادرند بررسی قیاسیِ تعاریف و اهداف قدیمی و جدید توسعه را در دستور کار آموزشِ عمومی خود قرار دهند. از سوی دیگر دانشگاه ها می توانند با تاسیس مراکز آموزشِ اجتماعیِ محلی، تسهیل کننده تغییرات دوم و سوم نامبرده در بالا باشند. توسعه محلی مستلزم ایجاد نهادها و تنظیم قوانین مناسب است. پایه گذاری کارگاه های تولیدی کوچک، تامین امنیت غذایی جوامع با اشاعه کشاورزی در کلیه نقاط کشور، تنظیم آیین نامه های محلی برای جلوگیری از رشد سرطانیِ شهرها و نتیجتا کاستن از اتکای مسرفانه شهروندان به خودروهای شخصی برای رفت و آمد روزانه و تجهیز ساختمان ها به تمهیدات لازم برای صرفه جویی در مصرف انرژی تنها چندی از تلاش هایی است که فارغ التحصیلان جدید دانشگاه ها می باید برای تحقق آنها به دانش و فنون مقتضی مجهز باشند. که ملزوماتِ مرتبطِ تشویق توسعه محلی است که برای تحقق آنها به  نام برد. دتیدسند یسمدی سمدیسمدیصدصدصثمدصمثدصمثدیدسیدیسوسم

  دانشگاه های پیشرو

ا- دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز، دانشکده اگروایکولوژی (کشاورزی)ا

ا- کالج شوماخر (کشاورزی)ا

ا- دانشگاه آزاد کوریچیبا برای محیط زیست (برنامه ریزی و طراحی شهری)ا

کشاورزی از جمله رشته هایی است که دانشگاهیان در نیم قرن اخیر نقش بارزی در تحول و تکامل آن داشته اند. اما به تجربه دیده ایم که تغییراتی که در این زمینه ترویج شده، مثل کشت شیمیاییِ محصولات کشاورزی، به سه تحول نامطلوب در سراسر جهان انجامیده است: از هم پاشیدن جوامع محلی، تخریب خاک های زراعی و تضعیف سلامتی مصرف کنندگان به لحاظ مسمومیت و بی رمق بودن محصولات غذایی. از دیدگاه اصلاح الگوی مصرف، کشاورزی شیمیایی به مصرف روز افزون نهاده های شیمیایی (کود و سم) در کشاورزی انجامیده است. اگر چه به مدت چندین دهه، نفوذ شرکت های پتروشیمی در دانشگاه های معتبر آمریکا مانع انتشار اطلاعات درست در رشته کشاورزی شد، اما امروزه دانشگاه های پیشرو در راستای معکوس کردن روند تخریب اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده اند. این اقدامات شامل احیای خاک های زراعی، پژوهش دانش بومی زراعت، ابداع شیوه های غیر شیمیایی کشاورزی، تقویت جوامع محلی و تامین غذای سالم برای مصرف کنندگان است. اندیشمندان در این دانشگاه ها، توسعه محلی را از ملزومات اصلاح الگوی مصرف در نهاده های شیمیایی در کشاورزی و صرفه جویی در هزینه های مرتبط با مصرف انرژی در فرآوری و توزیع مواد غذایی می دانند.  این دیدسودصثهصدص ثنهصد ثصهصدث صهثدصث هصدث صهثد صثهد صثد صثدصد

 

ا- دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز، دانشکده اَگروایکولوژی

Agroecology Program, University of California, Santa Cruz http://casfs.ucsc.edu            www.agroecology.org

از دهه 1960 تاکنون این مؤسسه ترویجی - پژوهشی در جهت پژوهش روش های غیر شیمیایی کشاورزی و ترویج آنها در میان کشاورزان نواحیِ مرکزیِ ایالت کالیفرنیا کوشیده است. بی اغراق می توان گفت که این مؤسسه بیشترین نقش در اشاعه فرهنگ کشاورزیِ غیر شیمیایی در ایالت کالیفرنیا، که از عمده ترین مراکز تولید محصولات غذایی دنیاست، را به عهده داشته است. این دانشگاه یکی از کانون های عمده پژوهش و گردآوری دانش بومی کشاورزی از جوامع کهن دنیاست. برای اطلاع بیشتر در مورد دیگر دانشگاه ها و مؤسساتِ مرتبط با پژوهش و ترویج کشاورزی غیر شیمیایی در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان، به پیوند زیر مراجعه کنید. نینسن نت سنیت نس سنی نسی سن سن سنت نس س نستبتنیت نست نیت نسیت سنتی سننست

www.agroecology.org/Links.html

 

ا- کالج شوماخر

اصلاح الگوی مصرف، بیش از هر ضرورت دیگر در عصر ما، ارتباط تنگاتنگ بین اقتصاد، جامعه و فرهنگ از یک سو، و استفاده پایدار از منابع طبیعی از سوی دیگر را روشن کرده است. اگر قرار باشد که آموزش عالی نقشی مؤثر در اصلاح الگوی مصرف در جامعه بازی کند، شیوه و موضوعات آموزشی و پژوهشی ما در آینده می باید با آنچه در گذشته بر آن تاکید داشته ایم متفاوت باشد. مثلا، مدیران تحصیل کرده آینده باید با دیدگاهی چند رشته ای به مسایلِ حوزه فعالیت خود بنگرند. کالج شوماخر از جمله مؤسسات آموزش عالی دنیاست که با اشراف به این نیازِ عصرِ حاضر تمرکز خود را بر ارائه دروس چند رشته ایِ مرتبط با محیط زیست، جامعه و فرهنگ قرار داده است. یکی از دروس پایه در کالج شوماخر سواد زیست محیطی نام دارد. همچنین به لحاظ سابقه دیرینه اقوام بومی جهان در شناخت عمیق طبیعت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعیِ محلِ زندگی خود، این کالج توجه ویژه ای به پژوهش دانش بومیِ جوامع محلی دنیا داشته است. برای اطلاع بیشتر در مورد کالج شوماخر به سایت اینترنتی آن مراجعه کنید. از سویی دیگر، توجه به اخلاق و معنویت نیز در زمره نکات مهمی است 

Schumacher College        www.schumachercollege.org.uk/

 

ا- دانشگاه آزاد کوریچیبا برای محیط زیست

تهران تنها شهر دنیا نیست که در آن میلیون ها انسان در آلودگی مرگبارِ هوا زندگی می کنند. قابل توجه اینکه در سراسر دنیا شهرهای بزرگی چون تهران توسط مدیرانی اداره می شود که دارای تحصیلات عالی در رشته شهرسازی و مدیریت ترافیک اند. اما حاصل کار ایشان به تشویق و گسترش فرهنگ استفاده از خودروی شخصی برای حمل و نقل روزانه و نتیجتا پدید آمدن مجموعه ای از آلوده ترین شهرهای تاریخ بشر انجامیده است. با توجه به نفوذ شرکت های بزرگ خودروسازی آمریکا در آموزش عالی در این رشته (و تاثیر دانشگاه های آمریکا بر دروس و شیوه آموزش و پژوهش در دیگر کشورهای دنیا) نمی توان مسئولیت تمامی مسایل شهرهای بزرگ را تماما به مدیران و مسئولان تحصیلکرده آن نسبت داد چرا که تحصیلات دانشگاهی ایشان چارچوب ذهنی ای برای ایشان ایجاد کرده که عمیقا خودرو مدار است. خوشبختانه برخی از دانشگاه های جهان موفق شده اند که با توجه بیشتر به پژوهش های علمی و تجارب عینی در جامعه خود، تسلط ذهنیِ باورهایِ حاکم در این رشته را درهم بشکنند و به نوآوری های مؤثری در شهرسازی و مدیریت ترافیک مطابق با فرهنگ و جامعه خود دست یابند. از این جمله، دانشگاه آزاد کوریچیبا در برزیل است. برای اطلاع بیشتر به سایت اینترنتی این دانشگاه در زیر مراجعه کنید. دیس د ییت سنتسنی سنیت سنیت نسیت نس تیسمد سم یددی دس مسد یسم سیمد سیمد مسد یسمد مدس یمدسیم

Open University for the Environment, Curitiba, Brazil

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ