اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

- برپایی بازارهای روز در مراکز شهری

تعاونی کشت و مصرف نستنست ستی نستینستی سنت یسین ستنی

این نوع از بازاریابی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف کنندگان، از نوآوری های جوامع امروز برای حمایت از کشاورزان محلی و دستیابی به امنیت و ایمنی غذایی در جامعه است. این تعاونی های غیر رسمیِ تولید به مصرف با مشارکت و همکاری کشاورزان و مصرف کنندگان محلی شکل یافته اند. در سال های اخیر، نوعی ویژه از این تعاونی ها با علامت اختصاری سی اِس اِی به معنی تعاونی حمایت از کشاورزی محلی در کشورهای غربی رشد بی سابقه ای داشته است. یتنستس تسنتسنت سین تس ینتسنت سنبت س نبتسبنت سبن سبنس ب

در این شیوه، گروهی از مصرف کنندگان که در مجتمعی مسکونی، محله یا محدوده جغرافیایی کوچکی زندگی می کنند، با یکی از کشاورزان حومه یا درون شهر قرارداد می بندند. در زمستان، پیش از آغاز فصل زراعی، مصرف کنندگان و کشاورز محلی گرد هم می آیند و محصولات مورد نظر خود را انتخاب و کل هزینه های کشت، داشت و برداشت را محاسبه می کنند. بر اساس توافق طرفین، مشتریان تمامی یا بخشی از هزینه ها را به کشاورز پیش پرداخت می کنند و در ازای این پرداخت، کشاورز متعهد می شود که در طی فصل زراعی، هفته ای یکبار، سبزیجات، صیفی جات و دیگر اقلام مورد توافق طرفین را برای حامیان مالی خود فراهم کند. تیتسنت سنتنست نسیت سنت سنت سنبت سنتس بنس تبنس بسنب س

شیوه تحویل محصولات، بسته به فاصله بین محل اقامت مشترکین و مزرعه، متفاوت است. گاه مشتریان خود برای تحویل محصولات به مزرعه می روند و گاه کشاورز محصولات آماده را در مکانی مشخص در شهر تحویل می دهد. در برخی موارد، توافق بین کشاورز و مشترکین شامل کار در مزرعه هم می شود که در آن صورت، علاوه بر دستیابی به محصولات سالم و تازه، روزی توام با کار و تفریح در محیط مصفای مزرعه نیز نصیب خانواده های عضو می شود. تیتنست سنتنست سنتی سنبت ستیتنست نست نتسنت سنب ستنست نست سنبت

دلیل استقبال کشاورزان از تشکیل گروه های کشت و مصرف این است که ایشان را از دغدغه هایی که تاریخا خاطر کشاورزان را به خود مشغول می داشته رها می کند. در این ساختار، کشاورز و مشتریان هر دو ریسک ضرر و زیان را به عهده می گیرند. چنانچه بر اثر آفات یا بلایای طبیعی بخشی از محصول از میان برود، کشاورز هستیِ خود را به علت عدم توانایی در بازپرداخت وام کلان بانکی از دست نمی دهد. از سوی دیگر، خانواده ها از تشکیل این گروه ها استقبال می کنند چون مطمئن اند که در طی سال زراعی از خوراکی های کاملا سالم و تازه برخوردار خواهند بود. ت این سمس مسنت یمنس مسنیت مسنت یمسنت سمنت سمنیت سمنت سم

در بسیاری از این تشکلات، مشترکین زباله های گیاهی آشپزخانه های خود را نیز برای تبدیل به کودِ کامپوست به مزرعه منتقل می کنند. نتیجتا با استفاده از این نهاد محلی، نه فقط نقدینگی بلکه حاصلخیزی خاک نیز در اقتصاد محلی باقی می ماند. از آنجاییکه که کودورزی خاک با کودهای آلی و طبیعی انجام می گیرد، کشاورزان از مصرف کود شیمیایی و، متعاقبا، سموم شیمیایی بی نیازند و لذا قادرند از هزینه های کشت بکاهند. به واسطه استقبال گسترده ای که در آمریکا از سی اِس اِی شده است، بر اساس شمارش یک پایگاه اطلاعاتی مرتبط، هم اکنون در آن کشور بیش از 4000 گروه از این تعاونی های کشت و مصرف به فعالیت مشغول اند. تنستن سنتی سنت سنتی نست نست سنیت نست سنت سنبت سنبت سبن تسبنستینتسنتس نتین

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ