اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

شهرداری هایِ روزآمدِ جهان، از طرح های مبتکرانۀ نظیر اینها استفاده می کنند

در این سخنرانی، طراحِ شهری آقای جف اسپک از چهار روش مبتکرانه برای تشویق شهروندان به پیاده روی (به جای تک سرنشینی با اتومبیل)، افزایش فضای سبز و کاستن از آلودگی هوا در کلان شهرها سخن می گوید. بیشتر بدانید  تبنتن ستنس نسیتسنیت سینت سنیت سنت یسنتی سن تی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای حمل و نقل

 

چیرگی سیاست های خودرو مدار در برنامه ریزی شهری که تردد خودروهای شخصی و رانندگیِ تک سرنشین را تسهیل می کند، این وسیله نقلیه را به عاملِ اصلی آلودگی، ازدحام و هزینه بالای حمل و نقل درون شهری (هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ اتلاف وقت) بدل کرده است. اما راهکارهای نوآورانۀ زیر که در تعداد رو به رشدی از جوامع دنیا به اجرا گذاشته شده ضمن متنوع سازی گزینه های حمل و نقل شهری، به بهینه سازی مصرف انرژی در جامعه و بهبود سلامت محیط زیست کمک کرده است. این تغییراتِ چشمگیر باعث شده که این اقدامات مورد حمایت برنامه ریزان، سیاستگذاران و مدیران شهری، سرمایه گذاران در بخش خصوصی و آحاد مردم قرار گیرد: اتوبوسِ پیاده، خدمات ماشین مشارکتی، چند سرنشینی، توسعه زیرساخت سبز، حذف بزرگراه ها، دوچرخۀ کرایه ای، تسهیل دوچرخه سواری، منطقه بندیِ چندمنظوره، تولید غذا در شهر. در زیر به اختصار به معرفی آنها می پردازیم. شهرهایبه سوعامل اصلی آلودگی هوا محسوب می شود، این راهکارها بر رویکرد کلیدی در حل مسئله ترافیک در شهرهای بزرگ، که عامل اصلی معضکلان شهرها، به

 

اااااااااااا

اتتاتوبوسِ پیاده ا          خدمات ماشین مشارکتی            چند سرنشینی

اااااااااااا

   ااازیرساخت سبز            حذف بزرگراه ها                 دوچرخۀ کرایه ای

ااااااااااااااااااااا

تسهیلِ تردد دوچرخه         تولید غذا در شهر           منطقه بندی چند منظوره

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ