اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااااااااااااااا مسئله فاضلاب

اااااااااااااااااااااا تالاب مصنوعی

اااااااااااااااااااااا مستراح خشک

اااااااااااااااااااااا استحصال آب باران

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

 

 

 

 

 

Biolet self-contained composting toilet

 

Envirolet self-contained composting toilet system

پکیج بالا برای نصب در واحدهای آپارتمانی طراحی شده است. نمونه زیر برای مجتمع های آپارتمانی است و دارای ظرفیت بالاتری است. اسنتسنتسنی نس تینستی نستی نست ینتس ینس

 

خروجیِ پکیج های آپارتمانی بدینصورت قابل بهره بهرداری است. این کمپوست برای مصرف در زراعت و باغداری و جهت تقویت گیاهان زینتی در باغچه قابل استفاده است.  ایسنتسنیت سنتینتسنی تسنیتنست ینستی نستینس ینست ی

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

مستراح خشک

مقدمه

علم تبدیل ضایعات در طبیعت، ویژه مدفوع انسانی

انواع مستراح خشک تسنسیت

الف) مستراح خشک سنتی

ب) مستراح خشک کمپوست ساز

ج) پکیج های آپارتمانی

د) مستراح خشک برای تولید انرژی

منابع

مستراح خشک: پکیج های آپارتمانی

مسایل بهداشتی مرتبط با شبکه فاضلاب و هزینه های بالای انرژی برای نگهداری آنها در جوامع ثروتمند موجب شده است که مهندسی جدید به سوی طراحی انواع مختلفِ مستراح های خشک که قادر به تبدیل فضولات انسانی در محل و پرهیز از استفاده افراطی از آب است تغییر جهت دهد. درست است که تا چندی پیش تاسیسات شبکه فاضلاب را نشانی از بهداشت برتر و پیشرفت اقتصادی جوامع تلقی می کردند، اما با گران شدن هزینه انرژی و کمبود جهانی آب، ادامه استفاده از این تاسیسات از لحاظ الگوهای بهینه مصرف آب و انرژی معقول و قابل توجیه نیست. از سوی دیگر، خروجی این سیستم ها پس از تصفیه، آب و لجنی است که در عمل ثابت شده دارای بهداشت کافی برای استفاده مجدد در کشاورزی نیست.  بتسنت سنتی نستی نست ینست ینت سنبتس ینتس نیتب سنتب سنتب سن بتسن

پیشتر با دو نمونه از مستراح های خشک، یعنی مستراح خشک سنتی و مستراح خشکِ کمپوست ساز، در صفحات قبل آشنا شدید. احداث این دو نمونه در شرایط مختلف شهری و روستایی توسط سازندگان محلی کاملا عملی است. در واقع این دو نمونه غیر صنعتی از لحاظ مصرفِ بسیار ناچیز انرژی و مصرف مفید آب بهترین نمونه ها محسوب می شوند. هر چند مستراح خشک سنتی جهت سرویس دهی به مجتمع های آپارتمانی و خانه های یک یا دو طبقه قابل تصور است، با این وصف مهندسین این حوزه اقدام به طراحی، ساخت و تولید انبوه نوعی مستراح خشک برای نصب در واحدهای آپارتمانی کرده اند که در این صفحه به توصیف مختصر آن می پردازیم: بتنست سنیت سنتی نستی نستی نست نبت نسیتب سنیت منصتم ثنتصم نت منفت ثنت

پکیج های آپارتمانی در نوع خود از تنوع بالایی برخوردارند. چند نمونه از این فناوری جدید در تصاویر حاشیه این صفحه نشان داده شده است. با بهره گیری از علم تبدیل ضایعات در طبیعت در این فناوری کوشیده شده که در فضایی نسبتا کوچک محیطی کاملا کنترل شده و مساعد برای تبدیل سریعِ فضولات به کمپوست فراهم شود. لذا بسیاری از این واحدهای کوچک آپارتمانی به اجزایی چون بخاری، دماسنج، رطوبت سنج، اجزاء مکانیکی برای بهم زدن و هوادهی به تودۀ در حال کمپوست در درون آنها مجهز اند. مسلما در این نمونه از مستراح خشک، مصرف انرژی بالاست اما از لحاظ مصرف آب و تبدیل فضولات به کود در محل و پرهیز از مشکلات عدیدۀ شبکه های فاضلاب، قادر است که نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران و نیز معماران و سازندگان بناهای جدید را به خود جلب کند. بتشن شنتمسنیت شمنتی منت شمنست منیت مسنتی منست ینمست ینمتس ینمت سینمت سنمیت سمن یت

باید افزود که هدف از نمایش تصاویر در حاشیه این صفحه تبلیغ محصولات شرکت های سازنده نیست بلکه نمایش نمونه هایی از فناوریِ جدیدی در دفع فضولات انسانی است که برخاسته از علم تبدیل ضایعات در طبیعت است. با استفاده از این علم می توان مستراح های خشک را در محل با مصالح محلی و هزینه کردِ مقادیر بسیار کمِ انرژی در ساخت و نگهداری آنها تامین کرد. برای اطلاع بیشتر به صفحات مرتبط با مستراح خشک سنتی و مستراح خشکِ کمپوست ساز مراجعه نمایید. بس سبس سس بس. بتسنیتس نیت سمنتی بسنمتی بمسنتی بسمنت بسنمیت بسمنتیتب بسنمیتب سمنت بسم بنتس

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ