اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااااااااااااااا مسئله فاضلاب

اااااااااااااااااااااا تالاب مصنوعی

اااااااااااااااااااااا مستراح خشک

اااااااااااااااااااااا استحصال آب باران

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

مستراح خشک چیست؟

مستراح خشک به معني مستراح بدون آب نيست. مستراح خشک یعنی مستراحی که قادر است در محل، مدفوع را تبدیل به كود طبيعي كند، به طوري كه نیازی به راندن مدفوع به مکانی دور دست از طریق سیالیت آب نباشد.   بتسنتنسیت نستینستی نستی نست ینست ینت سینتسینت سنی

 

مستراح بهداشتی چیست؟

مستراح وقتی بهداشتی است که پاتوژن های موجود در آن به غذا و آب ساکنین منزل راه پیدا نکند. آب و لجن فاضلاب شهرها معمولا به مزارع حومه شهرهای جهان راه پیدا می کند و از این طریق پاتوژن های موجود در آنها، پس از طی مسافتی، از طریق محصولات کشاورزی یا آب شرب که از منابع آب زیرزمینی استخراج شده به خانه ها باز می گردد. مستراح های خشکِ زیر به شبکه فاضلاب متصل نیستند و مدفوع در آنها، در محل، تبدیل به کودِ بی خطر می شود. تبتسنتسنتسن ینستینستبینست ینتس ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

مستراح خشک

مقدمه

علم تبدیل ضایعات در طبیعت، ویژه مدفوع انسانی

انواع مستراح خشک تسنسیت

الف) مستراح خشک سنتی

ب) مستراح خشک کمپوست ساز

ج) پکیج های آپارتمانی

د) مستراح خشک برای تولید انرژی

منابع

مقدمه

امروزه در شبکه های فاضلاب، مقادیر عظیمی آب پاکیزه با فضولات انسانی آلوده می شود. در فرهنگ ما ایرانیان همواره بر پاکیزه نگاه داشتن منابع آب از یک سو و استفاده بهینه از این منبع مشترک برای حفظ بهداشت، طهارت، نظافت و سلامتی فردی و عمومی از سوی دیگر تاکید شده است. در گذشته ما هرگز به میزانی که امروزه برای دفع فضولات انسانی آب مصرف می کنیم این منبع طبیعی ارزشمند را آلوده نمی کردیم. آیا راهی وجود دارد که از مقدار آبی که در مستراح های امروزی ریخته می شود بکاهیم؟ جواب به این سوال آری است. شبکه فاضلاب در کشور ما فناوری نسبتا جدیدی است اما مدت هاست که در برخی از کشورهای جهان در سطحی وسیع مورد استفاده بوده است. در این کشورها، به واسطه تبعات بهداشتی و اقتصادیِ نامطلوبِ این فناوری نامناسب، چاره جویی با استفاده از فناوری های مناسب آغاز شده است. مسلما با تشدید کم آبیِ ناشی از تغییرات آب و هوایی، آلوده کردن آب پاکیزه در مقیاسی که هم اکنون در این سیستم ها شاهد آنیم ادامه دادنی نیست. تیتنستنستی نستی نستی نست ینست ینست ینت س

در واقع بهره گیری از مستراح خشک یکی از اجزای منظومه ای سه گانه متشکل از مستراح خشک، تالاب مصنوعی و استحصال آب باران است که برای اصلاح الگوی مصرف آب و نتیجتا کاستن از دشواری های مرتبط با خشکسالیِ ناشی از تغییرات آب و هوایی، در بسیاری از جوامع کوچک و بزرگ جهان، از جمله در روستاهای نوظهور، با موفقیت مورد آزمایش و بهره برداری قرار گرفته است. گسترش فناوریِ نامناسب و مشکل آفرینِ شبکه های فاضلاب در جهان اساسا برخاسته از فقدانِ اطلاعاتِ عمومی در مورد علم تبدیل ضایعات در طبیعت است و اينكه فضولات انساني همچون فضولات حيواني، پس از تبدیلِ طبیعی، منبعي غني و بهداشتی براي تقويت خاك در زراعت و باغداري است. به عبارت ديگر،‌ با کسب آگاهی بيشتر در مورد چگونگي تبديل ضایعات در طبيعت مي فهميم كه مدفوع انسانی آلاینده و بيماري زا نيست اگر شرايط مناسب براي تبديل سريع آن به كود در محل فراهم شود. و اگر در گذشته اين نوع ضايعات موجبِ سرايت بيماري ها و مرگ و میر در سطحی وسیع شده است،‌ مثل اپيدمي هاي مرگبارِ قرون وسطي در اروپا،‌ به خاطر عدم آگاهي انسان ها در آن زمان و مکان از علم تبديل ضایعات در طبيعت بوده است.  تبتنست سنتنست ینتس ینت سنیت سنیت نست ینست ینست ینت سینت سنی تسی

قبل از پرداختن به جزییات علم تبدیل ضایعات در طبیعت مهم است که ابتدا به تبیین چند نکته مهم در ارتباط با مستراح خشک بپردازیم: بتستنست سنیت سنتنستنست ینست ینست نست نست نیست نیت سنتی

1) مستراح خشک به معني مستراح بدون آب نيست. مستراح خشک یعنی مستراحی که قادر است در محل، مدفوع را تبدیل به كود طبيعي كند، به طوري كه نیازی به راندن مدفوع به مکانی دور دست از طریق سیالیت آب نباشد. تبتنست سنت نست ینت سنیت سنیت سنت ینستی نست ینست ینت سنیت سن

2) استفاده از مستراح فرنگی شاخصِ معتبری برای تبیین شخصیت فردی و معیاری برای محک زدن به پیشرفت جامعه نیست. در کشورهای اروپایی، به لحاظ مهيا بودن منابع آب بيشتر، تاریخ تحولات مستراح به نحوی بوده است که جوامع به سوی مستراح های تر رفته اند و البته هزینه های هنگفت آن را نیز در طی قرون پرداخته اند. (صفحه مسئله فاضلاب را ببینید.)  اشاعه مستراح فرنگی در ساخت و سازهای جدید در جوامعِ کهنِ مناطق گرم و خشک جهان، از جمله ایران، نه تنها نشانگر پیشرفت این جوامع نیست بلکه حاکی از مغفول ماندنِ عدم تطابق این فناوریِ تقلیدی با منابع بسیار قلیل آب در این مناطق است.  بتنس سنت تتسن نست نست نیت سینت سنی نستی نست ینست ینت سینت سنی

3) شکی نیست که فضولات انسانی باید به درستی دفع شود وگر نه سلامت جامعه را تهدید می کند. دقیقا به خاطر احتمالِ وجود پاتوژن ها (عوامل ذره بینیِ بیماری زا) در مدفوع آدمی است که جابجایی این نوع از ضایعات را می باید به حداقل رساند و از تماس آن با انسان، دام، آب و زراعت در سطحی وسیع تر جلوگیری کرد. از این منظر، تبدیل فضولات انساني، در محل، به منبعي ارزشمند و بي خطر (يعني كود) قبل از جابجایی آن، راهکاری عقلاني و منطقی است. تبتسنت سنت نست ینت سنیت سنتی نسیت نست ینست ینتس ینت سنیت سنیت نستی نست ی

4) عمدتا به لحاظ هزینه های بسیار بالای احداث و نگهداری شبکه های فاضلاب به لحاظ مصرف انرژی بالا و مصرف نهاده های شیمیایی برای مبارزه با ناقلانِ پاتوژن ها (از جمله سوسک و موش صحرایی) از یک سو و یافته های علمیِ اخیر پیرامون چگونگی تبدیل ضایعات در طبیعت از سوی دیگر، موجب شده است که حکمت و معقولیت اقتصادی و نیز مزیت بهداشتی مستراح هایِ خشک محلی (یعنی مستراح هایی که در محل مدفوع را به کودِ بی خطر و مفید تبدیل می کند) بیشتر شناخته شود و نتیجتا تلاش برای معرفی و گسترش این نوع از مستراح تحت نام مستراح کمپوست ساز در کشورهای غربی به جدّ آغاز شود.   تستسن ت نستی نست ینتس ینست ینت سنیت سنیت نست سنیتب سنبت سنبت سنبت سنبت سبن ستبسن

5) تجربه ناموفق و پرهزینۀ كشورهاي ثروتمند جهان با شبکه های جمع آوري فاضلاب شهري كه در صفحه مسئله فاضلاب از آن سخن رفته است،‌ موجب شده است كه ترويج سيستم هاي جايگزين براي دفع فضولات انساني، از جمله اولويت هاي سازمان بهداشت جهاني در كشورهاي در حال توسعه گردد. بتسنت سنت نستی نتس ینتس ینت سینت سنیت نس یتنست ینست نیت سنیت سنی ت

در صفحات مرتبط با مستراح خشک به اختصار به مطالب زیر می پردازیم:

علم تبدیل ضایعات در طبیعت، ویژه مدفوع انسانی

انواع مستراح خشک تسنسیت

الف) مستراح خشک سنتی

ب) مستراح خشک کمپوست ساز

ج) پکیج های آپارتمانی

د) مستراح خشک برای تولید انرژی

منابع

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ