اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

 

معرفی

جلد 1: دیگان و دیگان

جلد 2: انار شیرین، انار ترش

جلد 3: باغ خیال

 

 

 

به یاد عباس یمینی شریف که سرود:ا

 پدید آید زِ قطره قطره باران

ز کوچک کوچکِ شن های دان دان

چه اقیانوس های بی کرانه

چه کوه و دشت ها بی حد و پایان

زِ خوبی، اندک اندک مهربانی

زِ خوشرویی، زِ کم کم خوشزبانی

جهان گردد سراسر چون بهشتی

پر از مهر و وفا و شادمانی

چه ارزد از زمان گر باشد اندک؟

چه باشد قدر آنی در زمانی؟

ولی چون آن بر آن افزاید، آنگاه

پدید آید زمانِ جاودانی

 

 

 

داستان های بابا یدی

جلد 1: دیگان و دیگان

                                                                         

د        در جوانی چیزی بکار که در پیری درو کنی.ا

ی                                                یدالله هدایتی

 

فهرست

مقدمه: سخنی با اولیا و مربیان

1. مردی که پی بخت خود می گشت

2. آستر و رویه

3. آهوی شَل

4. گرگ و بره و علف (چیستان)

5. تُنگ طلا

6. چوپان کچل و چارقد دختر پادشاه

7. دیگان و دیگان

8. شاگرد خیاط

9. بخت النصر و قهرمان همدان

10. نگاه خدا

11. معرفی انگشتان دست: از انگشت کوچک تا شست و بالعکس

متن، عکس و دیسک فشرده 1382ا اسفندیار عباسی و حمیرا شریفی

نگارگری ا 1384ا مهرنوش شریفی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ