اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

 

معرفی

جلد 1: دیگان و دیگان

جلد 2: انار شیرین، انار ترش

جلد 3: باغ خیال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داستان های بابا یدی و اصلاح الگوی مصرف

                                                                         

همه این کارا رو فکر می کنه.ا

    ی                      یدالله هدایتی 

معرفی

داستان های بابا یدی از نمونه های کامل و تمام عیار داستان های عامیانه است. داستان های عامیانه، به تایید دانشمندان روان شناس، از دیرباز راهی برای پرورش قوه ابتکار و آموزشِ حکمت (تشخیص و قضاوتِ درست) و اخلاق در میان اقشار مختلف مردم (از لحاظ سنی و سواد) بوده است. به جرات می توان گفت که امروزه اهمیت و ضرورت خلاقیتِ مبتنی بر قضاوت درست و اخلاق، بیش از هر زمان دیگری، به منظور رفع مسایل مرتبط با الگوهای نادرست مصرف، احساس می شود. و لذا داستان های عامیانه می تواند در همان جایگاهی که در قدیم به موجب آن تاثیری لطیف (فراگیر و نافذ) در آموزش و پرورش همگانی داشته امروز نیز در بین جمیع اقشار جامعه، بزرگسال و خردسال، در خانه و مدرسه، مجددا نقشِ آموزنده ای ایفا کند.  تینتسن سنتی سنیت سنتب سنتب ینت نبتس یبنتس یبنستی بسنبت سنبت نبت بنتس ن

ضرورت تقویت حس ابتکار در جوامع امروزی در حالی احساس می شود که پس از نزدیک به یک قرن دسترسیِ فراوان و نسبتا ارزان به منابع غنی انرژی (مشخصا نفت)، شرایط جدیدی در جهان در حال شکل گیری است. این شرایط جدید به دو لحاظ با وضعیت غالب در دهه های پیشین متفاوت است:... بیشتر بخوانید یتسنتس نتسینتسنیت سنیت نسیت نسیت نسیت نست ینست ینست ینست ینت سینت سنیتنسی نست ین

متن، عکس و دیسک فشرده 1382ا اسفندیار عباسی و حمیرا شریفی

نگارگری ا 1384ا مهرنوش شریفی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ