اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

 

معرفی

جلد 1: دیگان و دیگان

جلد 2: انار شیرین، انار ترش

جلد 3: باغ خیال

 

 

 

به یاد عباس یمینی شریف که سرود:ا

دنیا چه خنده دار است تینتسنت تتب باشد عجیب هر جاش

هم این جهان پایین تینت سنت سنی  هم آسمان بالاش

دنیا همین جهان است؟                 یا هر چه هست دنیاست؟

در زیر آسمان است                    یا باغ کهکشان هاست؟

عالم کجاست یا چیست               آن را که دیده هر جاش؟

آن را کجاست پایین بتن نت ب نت گویی کجاست بالاش؟

دانسته های ما چیست                  از این کتاب کیهان

دارد کتاب هستی                   ناخوانده ها فراوان

 

داستان های بابا یدی

جلد 3: باغ خیال

                                                                          ا

با خدا باش و پادشاهی کن       بی خدا هر چه خواهی کن

                                                                ی                       

فهرست

مقدمه: سخنی با اولیا و مربیان

1. سبزِ قبا

2.  اِزِنگه زرد

3. شناختن خدا

4. حکمت الهامی

5. شهر خودش احتسابی داره

6. صدق و انتظار

7. ترازو همیشه به کاره

8. دادش جانِم

 

 

 

 

 

متن، عکس و دیسک فشرده 1382ا اسفندیار عباسی و حمیرا شریفی

نگارگری ا 1384ا مهرنوش شریفی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ