اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

 

معرفی

جلد 1: دیگان و دیگان

جلد 2: انار شیرین، انار ترش

جلد 3: باغ خیال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داستان های بابا یدی و اصلاح الگوی مصرف

                                                                         

همه این کارا رو فکر می کنه.ا

    ی                      یدالله هدایتی 

معرفی

داستان های بابا یدی از نمونه های کامل و تمام عیار داستان های عامیانه است. داستان های عامیانه، به تایید دانشمندان روان شناس، از دیرباز راهی برای پرورش قوه ابتکار و آموزشِ حکمت (تشخیص و قضاوتِ درست) و اخلاق در میان اقشار مختلف مردم (از لحاظ سنی و سواد) بوده است. به جرات می توان گفت که امروزه اهمیت و ضرورت خلاقیتِ مبتنی بر قضاوت درست و اخلاق، بیش از هر زمان دیگری، به منظور رفع مسایل مرتبط با الگوهای نادرست مصرف، احساس می شود. و لذا داستان های عامیانه می تواند در همان جایگاهی که در قدیم به موجب آن تاثیری لطیف (فراگیر و نافذ) در آموزش و پرورش همگانی داشته امروز نیز در بین جمیع اقشار جامعه، بزرگسال و خردسال، در خانه و مدرسه، مجددا نقشِ آموزنده ای ایفا کند.  تینتسن سنتی سنیت سنتب سنتب ینت نبتس یبنتس یبنستی بسنبت سنبت نبت بنتس ن

اگر چه در دو قرن اخیر، خلاق ترین مغزهای جامعه بشری بر تبدیل نفت به انواع کالاهای تجاری متمرکز بوده است، اما بروز پدیدۀ نگران کننده ای موسوم به تغییرات آب و هوایی به ما می گوید که این روند از لحاظ زیست محیطی و اجتماعی ادامه دادنی نیست. مغزهای خلاقی که برای پیدا کردن راه های متنوع جهت استفاده از نفت به عنوان منبع انرژی برای انجام کار (یعنی اختراع انواع ماشین آلات جهت کاستن از نیاز به نیروی انسانی) تلاش می کرده اند امروزه با چراغ قرمز تغییرات آب و هوایی و لطمات جدی و پرهزینه ناشی از آن روبرو شده اند. در حال حاضر ارتباط انکارناپذیر پدیده های سهمگینی چون پدیده گرد و غبار، سونامی، طوفان های مهیب دریایی و خشکسالیِ مداوم از یک سو و انباشت گازهای گلخانه ای، به ویژه گاز دی اکسید کربنِ ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، از سوی دیگر به انسان هشدار می دهد که نوآوری در دانش و فناوری را در مسیرهایی سوق دهد که با خلاقیت های او طی دو قرن پیش فاصله بسیار دارد.  تتینتس نتنیت سنتی نستی نت یبنتی بنست بنسبت سنبت سنبت سنبت سنبت سنبت سنب سب

پس نیاز به خلاقیت در اصلاح الگوی مصرف در جوامع تنها به کاهشِ مصرف (یعنی اصلاح کمّی) خلاصه نمی شود، بلکه می باید در سایه نگرشی بنیادین به تغییر در تولید و مصرف (یا به عبارت دیگر، اصلاح کیفی الگوی مصرف) انجام گیرد تا از اتکا به منابع تجدید ناپذیر (چه به عنوان مواد اولیه و چه به عنوان سوخت)، به نحو چشمگیری کاسته شود. این مهم مستلزم قابلیت بیشتر در ابداع فناوری هایِ مناسب و کسبِ آمادگی بیشتر برای پذیرشِ این نوآوری ها، در تمامی سطوح و در کلیه حوزه ها، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری، برنامه ریزی و سیاستگذاری است. تتبتست ست سنت نستی نتس ینت سینت سنیت نسی تنست ینست ینست ی

همچنین، ضرورت رویارویی جوامع دنیا با اشاعه گسترده جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی و تکنولوژی نهادسازیِ از سوی صنایع غربی در نیم قرن اخیر و پیشگیری از پیامدهای نامطلوبِ آنها بر الگوی مصرف در جهان، نیاز به نوآوری در جوامع را بیش از پیش ملموس کرده است. در صفحاتِ دیگری از وب سایت به تشریح این روش های تبلیغاتیِ غیر اخلاقی و موذیانه با بررسیِ علمیِ مصادیقی چون آلودگی مرگبار هوا در کلان شهرها، اشاعه میلیونی بیماری هایی چون فشار خون، دیابت نوع دو و پوکی استخوان و نیز بالا رفتن هزینه های تولید کشاورزی، و در عین حال، کاهش کیفیت این تولیدات (که از نتایج مستقیم عملکردِ نهاد فراملیتی کشاورزی است) پرداخته ایم. در اینجا همین اشاره کافی است که سیطره انکارناپذیر این مشکلات در جوامع در حال توسعه دلیلی روشن بر نادرست بودن پیروی بی چون و چرا از الگویِ غربیِ توسعه است. پا جای پای غرب گذاشتن مترادف با ترقی و پیشرفت علمی نیست چون در عمل مسایل زیست محیطی و بهداشتی ای که پیشتر گریبانگیر کشورهای صنعتی شد امروزه به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته و انگیزه ای جدید برای ادامه پیروی از راه حل های تجاری و غالبا نامناسب و نابجای آنان فراهم کرده است. آنچه معقول است جرات بیشتر برای نوآوری به منظور دستیابی به تولید دانش و فناوریِ مناسبِ فرهنگ و اقلیم ما و با تشخیصی درست از محدودیت ها و فرصت های زمان حاضر است.   تسنتشن شنست شنست شنست نشستنش نت شنتس شنستتیستنشت سنشت سنتش

از این منظر است که امروزه جایگاهی مستعد برای دانش بومیِ آموزشِ عمومیِ خلاقیت، حکمت و اخلاق، یعنی داستان های عامیانه، در جوامع گشوده شده است. این داستان هایِ جذاب و شنیدنی قادرند به صورت مکملی نافذ، در زمره مواد آموزشیِ مقاطع مختلف تحصیلی به منظور پرورش قوه ابتکار کودکان و نوجوانان، در خانه و مدرسه، قرار گیرند. این داستان ها همچنین می توانند، همانند گذشته، نُقل مجالس و میهمانی های بزرگسالان، باشند. تاثیر مثبتِ داستان های عامیانه، همانند اسطوره ها، بر ذهن آدمی از نظر علمی مورد مطالعه اندیشمندان روان شناس دنیا  قرار گرفته است. این دانشمندان، از جمله جوزف کمپبل و کارل گوستاو یونگ، در آثار خود در مورد قابلیت اینگونه داستان ها در انبساط فکری خوانندگان و شنوندگان، صرفنظر از سن، فراوان سخن گفته اند.  تیتنست نمست ینتسمن بتسمینتب سمینبت سمینبت سمبنت سبمنتس بمنتس بمنتسی

برای ما ایرانیان ارتباطِ بین قصه و تواناییِ افراد برای ورود پیدا کردن به عالم درون و دریافتِ ادراکاتِ اشراقی، از دانسته هایِ استوار و فراگیرِ فرهنگِ اسلامی و ایرانی ما با سابقه هزاران ساله است. کتاب آسمانی ما قرآن مجید، یعنی کلام وحی که مسلمانان را به خالق مطلق متصل می کند، نیز سرشار از قصه است. شکی نیست که گستردگی و تنوع داستان های عامیانه و دیگر سنت های داستان سرایی و نقالی در بین جمیعِ اقشار جامعه ما (صرفنظر از سن و میزان سواد) در ادوار گذشته از برکات همین آگاهی ایرانیان بوده است. قابل توجه اینکه راوی و سراینده داستان های بابا یدی، آقای یدالله هدایتی، نیز به تاثیر این داستان ها بر تقویت حس نوآوری و خلاقیت در کل جامعه به منظور حلِ حکیمانه و اخلاقی مسایل کاملا واقف بود و بر آن تاکید داشت. در واقع، مشخصا با نیت انتشار این داستان ها بود که راوی دانسته های خود را در اختیار گردآورندگان این مجموعه قرار داد. بتستس تینتسنت س یتسنی سنتی سنت بسنبت سنبت سنبت سنبت سنبت سبنت

سه مجموعه داستان ارائه شده دیگان و دیگان، انار شیرین، انار ترش و باغ خیال نام دارند. در مقدمه هایی که برای هر یک از مجلد ها نگاشته شده نکاتی پیرامون شخصیت و پیشینه راوی، نظر وی در مورد چگونگی بهره بردن از داستان های عامیانه، و نیز نمونه هایی از توجیهات علمی در مورد تقویت قوای ذهنی شنونده از طریق قصه گنجانده شده است. برای سهولت مطالعه و ارجاعِ خوانندگان، نسخه ای جداگانه از هر داستان (به صورت پی دی اف) برای چاپ فراهم شده است. همچنین، دیسکِ فشرده ای از داستان های بابا یدی با صدای راوی از طریق همین سایت برای اولیا و مربیان علاقمند مهیاست. در نسخۀ قابل چاپ داستان ها، جایِ خالی برای هنرنمایی خوانندگان خردسال فراهم شده است. بدینوسیله خردسالان دعوت می شوند که چندی از صحنه های جذاب داستان را ترسیم و رنگ آمیزی کنند. ویرایش دیجیتالِ داستان ها هم اکنون مزین به آثار مهرنوش شریفی، 8 ساله، از نگارگران با استعداد استان همدان است. از دیگر خردسالان علاقمند نیز دعوت می شود که آثار خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنند. نقاشی های منتخب با ذکر نام هنرمند زینت بخش داستان های بابا یدی خواهد شد. یتنتنس سنتdjsjks ksj kjs ksjd  نستی نست ینست ین ستنیت سنی تسنیت نسی

متن، عکس و دیسک فشرده 1382ا اسفندیار عباسی و حمیرا شریفی

نگارگری ا 1384ا مهرنوش شریفی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ