اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی توسعه محلی   

 

مقدمه

خدمات پشتیبانی برای

ااااااا نهاد های اجرایی

ااااااا پژوهشگران روستا

ااااااا جامعه مصرف کننده

ااااااا نهاد های سیاستگذاری

ااااااا خانه سازی ارزان و ایمن

ااااااا کارآفرینان و تولید کنندگان خرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباطِ بین نسل ها از بارورترین راه های کسب  دانش تجربی و بومی و دستیابی به نوآوری فنی برای حل مسایل توسعه در عصر حاضر است. ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم گردآوری دانش بومی

 

 

 

اااااااااااااپی دی اف         وُرد

 

 

پژوهشگران روستا با ایجاد ارتباط با پیران آبادی از دانش تجربی آنها می آموزند و با استفاده از این دانش به کارآفرینی و نوآوری می پردازند. تیت نتس نیت سنتی نست ینست نی ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشگران روستا، دانشمندانِ جوانِ کم شناخته

یکی از برجسته ترین تحولات علمی در کشور که هنوز ناشناخته مانده ظهور نسلی فعال و خوشفکر در روستاهاست. شمار رو به رشدی از جوانان تحصیلکرده که به پیشینه و فرهنگ روستایی خود می بالند و با فنون رایانه و اینترنت آشنایی دارند مجموعه عظیمی از دانش بومی مناطق مختلف کشور، از جمله آداب و رسوم، غذاهای محلی، بازی های سنتی و اطلاعات تاریخی و جغرافیایی را در قالب صدها وبلاگ روستایی فراهم کرده اند. این حرکت خودجوش و ارزشمند به تشکیل یکی از غنی ترین ذخایر اطلاعات بومی و تجربی انجامیده است. مثال هایی از این وبلاگ ها را در پایین آورده ایم.  تی تستبت نت نت نت سنت نیت نست ین ستین ست سیت نتسی سنی سنتی س

 جالب توجه اینکه تحولات مشابهی در میان جوانان تحصیلکرده کشورهای غربی و شرقی جهان نیز در حال وقوع است. این جوانان به کارهایی چون زراعت، درختکاری، دامداری، کارآفرینی در مقیاس کوچک، در شهر و روستا، به منظور دستیابی به خودکفایی، اصلاح الگوی مصرف، ساده زیستی، رشد معنوی و آبادانی سرزمینِ خود رو آورده اند. الهام گیری و بهره برداری آنان از الگوهایِ روستاییِ توسعه با نام پیشرفت در مقیاس انسانی معروف شده است. برخی از این جوانان حتی به احداث روستاهای نوظهوری موفق شده اند که به واسطه دستاوردهای چشمگیر و الهام بخشِ علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرت جهانی یافته اند. در مورد دستاوردهایِ نوآورانه این جوانان در صفحه توسعه محلی بیشتر بخوانید. توجه جوانان تحصیلکرده ایران اسلامی به میراث فرهنگ روستایی کشور، جوانان ما را نه تنها از پیشقراولان این حرکتِ علمیِ جهانی قرار داده بلکه به عنوان نیرویی عظیم برای دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مطرح ساخته است. بین المللی متبتنستنتس ینتس نثال هایی با انجام این کار جوانان تحصیلکرده ایران

همانطور که طرحِ توسعه محلی روستای خورهه با دانش بومی نشان داد، این نسل از تحصیلکردگان روستا دارای استعداد بالقوه علمی، اقتصادی و اجتماعی بسیار عظیمی است. با پژوهش و گردآوری اطلاعات در مورد کارابزارها  و روش های بومی، جوانانِ تحصیلکردۀ زن و مرد روستایی می توانند با بهره گیری از منابع طبیعی و دانش بومیِ اقلیم های گوناگون کشور به ترویج کشاورزیِ سالم، شناساندن فرهنگ هوشمندانه روستا و نیز ایجاد شغل و درآمد برای خود و دیگران بپردازند. همان طور که در صفحه کنترل آفات بدون سموم شیمیاییِ این سایت نیز تشریح شده است، روش های بومیِ ما در کشاورزی، دامداری، تغذیه و بهداشت، جایگزین هایی مؤثر و بی خطر برای راهکارهای شیمیاییِ پرهزینه امروزند. همچنین دانش و طراحیِ هوشمندانۀ مستتر در این روش ها، در دست جوانان تحصیلکرده امروز، مطمئنا به ابداع روش های ساده، کارآمد، بی خطر و اقتصادی برای کاربرد در کشاورزیِ مقیاس وسیع خواهد انجامید. برای بسط زمینه های پژوهشی مورد توجه این پژوهشگران محلی و موفقیت بیشتر ایشان، زمینه های تحقیقاتیِ متنوع تری در زیر پیشنهاد می شود: تی نتبتیت سنتینس ینست ینس ینس ین سین سیت نس ینست ینست ینست ینست ین سی نست یتس ینست ینستی

 ا آداب و رسومِ یاریگری برایِ بهره برداری مشارکتی از منابع مشترک

 ا سنت های پیشگیری از اختلاف و رفع کدخدامنشانه آنها

 ا روش های تصمیم گیری جمعی از طریق اجماع

 ا شیوه های گوناگون کشتِ دیمِ گونه های درختی و زراعی

 ا فنون اصلاح، تکثیر و نگهداری از بذرهای اصیل و دام های بومی

 ا روش های کودورزی خاک زراعی

 ا راهکارهای استفاده بهینه از آب زراعی

ا شیوه های آب یابی و استحصال آب

 ا شیوه های پیشگیری و کنترل آفات بدون نهاده های شیمیایی

 ا مستندسازی نوآوری هایِ خبرگان محلی برای حل مسایل

 ا نظارت و مستندسازی پیامدهای روش ها و فناوری های جدید که بعضا در میان-مدت و درازمدت دارای عوارض و هزینه های نامطلوب اند (مثل استفاده از آبیاری بارانی به لحاظ تبخیر و اتلاف شدید آب، انواع سموم شیمیایی به لحاظ صدمه به آب، خاک و کشاورز، و کود شیمیایی به لحاظ افزایش نیاز به آبیاری و فرسایش خاک)  تن سنتسنت سنتتتسنت نیت سنیت نست ینس ینس ین سنی سنینس ینس ت  سنت سی

به منظور همکاری با و پشتیبانی از فعالیت های علمی و اقتصادی این دسته از پژوهشگران روستا، در صفحه ای با عنوان دانش بومی و روش پژوهش آن شیوه های گردآوری و مستند سازی دانش بومی را مفصلا تشریح کرده ایم. در صفحه مشاوره دانش بومی (و در حاشیه صفحه حاضر) فرم استاندارد برای گردآوری و مستند سازی دانش بومی برای تسهیلِ کار پژوهشگران روستا را آورده ایم. در صفحاتی دیگر برای تشویق مطالعه علمی طراحی بومی، با ذکر مثال یک دنباله بند بومی به نام بیرینه و روش خاک لون کردن آفت یونجه، جایگاه دانش بومی در نوآوری های فنی امروز را برای دستیابی به بهره وری اقتصادی بالاتر در امر تولید کشاورزی توضیح داده ایم. خدمات مشاوره برای بررسی پژوهشیِ دانش بومی از طریق این سایت برای پژوهشگران روستا مهیاست. در زمینه اشاعه دانش بومی، اطلاعاتی که از پژوهشگران روستا به دست ما می رسد، برای ارائه خدماتی چون اطلاع رسانی برای کنترل آفات بدون سموم شیمیایی به دیگر کاربران روستاییِ کشور مورد استفاده قرار می گیرد. تینتسنتسنتی سیمنتسینت سنیتستبت نتسنتسنی نسیتنست ینست ینس نست ینت سینت

در اینجا چند نمونه از وبلاگ های پژوهشگران روستا را برای بازدید علاقمندان می آوریم.   اس نس نتس تیتسنتسن سنت سنتی سنتی سنینت سنت سنی سنی تسنی تنس ت ینس نس نس ت ینت

روستای برزرود، شهرستان کاشان، اصفهان

 

روستای دودران، شهرستان نمین، اردبیل

 

روستای کرکان، بندر انزلی، گیلان

 

روستای شیرکوه، شهرستان رودبار، گیلان

 

روستای میمند، کرمان

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ