اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

 ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

اااااااااا- امنیت غذایی

اااااااااا- نوعدوستی

اااااااااا- هنر و معنویت

اااااااااا- روستاهای نوظهور

اااااااااا- خودباوری فرهنگی

اااااااااا- حفاظت از منابع طبیعی

اااااااااا- رشد معنوی و ساده زیستی

اااااااااا- خدمات اجتماعی در روستا

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

دهکده سالم کجاست؟

در عصر حاضر، جوامع کوچک و بزرگِ جهان متاثر از سیاستگذاری ها، نوسانات و بحران هایِ نظام اقتصادیِ غرب اند. دهکده های سالم از این قاعده مستثنی اند. در این جوامعِ خودکفا و خوداتکا قیمت ها متاثر از تورم نیست و در آنها نشانی از بیکاری دیده نمی شود. در چهل سال اخیر دهکده های سالمِ  جهان نشان داده اند که قادرند در برابر نفوذ مصرف گرایی، نظام سلطه و سرمایه داریِ جهانی مقاومت کنند و از آسیب های آن در امان بمانند. بیشتر بخوانید   اینسنست سنت نتسی نتس ینت سینت سنیت نست ینسیت

 

 

 

درس هایی از تجارب دهکده های سالم جهان: راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی م

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بتسنسیتن نتسی نتیسنتس ینسیسیبئدی ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهکده های سالم، روستاهای نوظهور، پیشرفت در مقیاس انسانی

  Global Ecovillage Network 

 شبکه دهکده های سالم: شبکه روستاهای نوظهور جهانن

منظور از دهکده سالم یا روستای نوظهور نوعی از جامعه انسانی است که ویژگی های آن توسط ساکنان آن و مشخصا برای دستیابی به پبشرفت بومی، اصلاح الگوی مصرف، و مقاوم سازیِ اقتصاد محلی در برابر اقتصاد جهانی، برنامه ریزی و اجرا می شود. از نظر اجتماعی، ساکنان این روستاها معتقدند که همه اهالی باید یکدیگر را بشناسند. لذا جمعیت دهکده های سالم معمولا از 50 الی 400 نفر تجاوز نمی کند. این محدودیت جمعیتی از ملزومات پیشرفت در مقیاس انسانی است. اهالی دهکده های سالم می کوشند که از نظر تولید و مصرف غذا خودکفا و خوداتکا باشند و بدون نیاز به نهاده های شیمیایی که به منابع طبیعی آسیب می رساند کشاورزی می کنند. انرژی مورد نیاز این روستاها در محل، از طریق راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد فناوری های مناسبِ انرژی تامین می شود. با استفاده از فناوری های مناسب، اهالی این روستاها قادرند از تمامی ضایعات جامد و مایع پس از تبدیل یا تصفیه، بهره برداری کشاورزی کنند. به لحاظ خوداتکایی و خودکفایی موجود، معمولا این روستاها در برابر تلاطمات اقتصاد ملی و بین المللی مصون و مقاوم اند.  غالب تصمیمات در دهکده های سالم به صورت مشارکتی گرفته می شود. بستسیس نت نتنتس بتتبنتسنتنست نست ییست نتسنیت نسیت نستی نست ینتس ینتسنیت نستی

در چهل سال اخیر، دهکده های سالم هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه به طور مستقل و همزمان پدید آمده و تکامل یافته اند تا الگویی متفاوت و بومی برای رشد و پیشرفتِ واقعی به وجود آورند. بسیاری از این روستاها از تبدیل روستاهای سنتی به این روستاهای بسیار پیشرفته قرن بیست و یکم به وجود آمده اند ضمن اینکه برخی اساسا جوامعی نوبنیاد اند. این حرکت مستقلِ جهانی حاصلِ تفکر و تلاش اندیشمندانی است که پاسخ به بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خود را در اصلاح الگوی مصرف تشخیص داده و کوشیده اند که به سهم خود با سازماندهی توسعه محلی در محیط پیرامون خود این تغییر حیاتی و ضروری را  امکانپذیر کنند. لازم به ذکر است که این روستاهای نوظهور که گاه اکو- دهکده نیز خوانده می شوند طالبِ انزواطلبی، بازگشت به گذشته، ضد شهرنشینی، ضد پیشرفتِ علمی و ضد صنعت نیستند. برخی از این جوامع کوچک عملا درون شهرها به وجود آمده اند ضمن اینکه استفاده از فناوری های مناسب، نوآوری در تعلیم و تربیت کودکان، ابتکار در کارآفرینی و اقتصاد با بهره گیری از علوم نوین، کشاورزیِ طبیعی، استحصال آب، تولید انرژی های تجدیدپذیر و خانه سازی با حداقل انرژی، از جمله وجوه مشترک بسیاری از این روستاهای پیشرو است. بتشنیت نشتنست نستی نستی نتس ینتس نیت سنیت سنت ینستی بتیتنس ینستینتس نتیسن

در کشور ما با بالا گرفتن اهمیت دستیابی هر چه سریعتر به اقتصاد مقاومتی، ایجاد روستاهای مولد، خوداتکا و خودکفا از ملزومات راهبردی است. روستاها واحدهای تشکیل دهنده جامعه اند و دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی ملی بدون روستاهایی که قادر باشند نیازهای خود را تامین کنند قابل تصور نیست. ایجاد دهکده های سالم در ایران ما را به دو هدف آرمانی یعنی اصلاح الگوی مصرف و دستیابی به اقتصاد مقاومتی رهنمون می شود. در مجموعۀ نمونه های توسعه محلی این سایت به معرفی پنج دهکده سالم پرداخته ایم. روستای فیندهورن در کشور اسکاتلند، روستای فارم در آمریکا، روستاهای کیتِژ و سولهایمر در روسیه و ایسلند، و روستای دامان هور در ایتالیا. برای مجموعه ای از فناوری هایی که در این روستاها ابداع شده یا مورد استفاده قرار گرفته به صفحه فناوری های مناسب مراجعه نمایید. یناسنسایاسیناسنیاسینمبتنینس نتنسیسایمسیا سمیاسمیا سمیاسمایسمیاس مامنیتبشما سشب 

برای اطلاع بیشتر در مورد مجموعه گسترده تری از این روستاهای جدیدِ جهان که اعضای شبکه جهانی دهکده های سالم را تشکیل می دهند به سایت این شبکه در اینترنت به آدرس زیر مراجعه کنید. دتیتن نتببیسبسسیسیبسیبس نت سیتسیت سنیت ستنینت نتبتسبسبسیبسسیبتسنتینسنستسی نت نت    

Global Ecovillage Network [accessed April 10, 2009]

 

توسعۀ محلی در روستاها و شهرها برای اصلاح الگوی مصرف و ظهور دهکده های سالم برای مشارکت بیشترِ مردم در دستیابی به  این هدف در سطح جهانی بی شک بخش مهمی از تصویر جهان فرداست. اهمیت این حرکت در توسعه پایدار در دنیا از توجهی که سازمان ملل متحد به روستاهای جدید و شبکه جهانی دهکده های سالم نشان داده آشکار است. همکاری مستمر روستای فیندهورن و  انیستیتوی آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد (یونیتار) در صفحه دیگری از این وب سایت  معرفی شده است. شبکه جهانی دهکده های سالم نیز به عنوان مشاور در کمیته های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) پذیرفته شده است تا نوآوری ها و دستاوردهای روستاهای نوظهور دنیا را به عنوان رویکردی مؤثر و جایگزینی مناسب به منظور تشویق اصلاح الگوی مصرف و توسعه محلی در کشورها معرفی کند. بتنیتنس ینتس ینتس نیتسنیت بتستنسینتسینتسی نتس نیتنسیتنسی نست ینست ینتسنیت نسیت نستی نست

 

 

 

 تبنتسنتینستینست ینتسنیتسنیت نستی نست ینت سیبستتینت

 

 

 

سنتی نستی نتیسن سنیت نسیت نسیت

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ