اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

ارزش افزوده

فروش تولیدات زراعی و دامی سودآور است. اما، با اندک تلاش، ارزش افزوده می تواند این سود را افزایش دهد. چنانکه از دیرباز در میان روستاییان متداول بوده است، فروش انواع لبنیات سودآورتر از تولید و فروش شیر خام است. امروزه با نوآوری و بهره برداری از امکانات موجود، فرصت برای ارزش افزوده به مراتب بیشتر است. مثلا تولید و فروش بستنی می تواند بیشترین سود را عاید دامدار کند. تیا نتjdjsj jdkj sdkj sdkj  sdj sdj s kd  sdj skd  sd sk ینت نتنتینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ