اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهایی از مُد

بدون شک در عصر کنونی، مُد یکی از مؤثرترین عوامل در تصمیماتِ فردی و جمعی است. نیروی این عاملِ نافذ عمدتا از مخفی بودن آن سرچشمه می گیرد چرا که گاه غافل از تاثیر مد، ما از چیزهایِ مفید صرفنظر می کنیم و به چیزهای بی مصرف یا حتی زیانباری رو می آوریم. تاثیر مد بر ما از انواع فشارهای اجتماعی است که مقاومت در برابر آن دشوار است. اما خوشبختانه اگر به ذات و چگونگی عملکرد مُد اشراف بیشتری پیدا کنیم، قادریم از نظر ذهنی خود را در برابر آن مقاوم کنیم و از تاثیر آن بر تصمیمات خود بکاهیم. مد همان ترجیحات سلیقه ای است که گاه از طریق تبلیغات تجاری به صورت علنی و گاه به صورت ناآشکار از طریق فیلم ها و سریال های تلویزیونی و نیز از روی چشم هم چشمی بین همسایگان و خویشاوندان و حتی از طریق جعلیات علمی، در جامعه غالب می شود و همگان را به کارهای غیر منطقی چون ولخرجی، مصرف گرایی، تجمل گرایی و نتیجتا خرید کالاهای غیر ضروری و ناسالم ترغیب می کند. تیتنست سنت نست ینتس ینست ینست ینت ینست ینست نیت سنیت سنتی سنت ینست ینست ینست ینست ینس

تبلیغات اساسا هنر القای نیازهای کاذب به مصرف کننده برای مصرف هر چه بیشتر کالاهای صنعتی ای است که خریداریِ و استفاده از آن بدون مد نه توجیه پذیر است و نه منطقی. مثلا مد همان عاملی است که بسیاری از جوانان را به خیال خوش تیپی و محبوبیت به دام اعتیاد به سیگار می کشاند در صورتی که مضرات دخانیات برهمگان معلوم است. و مد همان چیزی است که به رغم  درآمدِ نسبتا ناچیز و دشواری های مرتبط با زندگی در کلان شهرها، بسیاری از جوانان روستا را به خیال پیشرفت، به دامِ کار و زندگی در صنایع و ادارات در شهرهای بزرگ با آلودگیِ مرگبارِ هوا می کشاند. این در صورتی است که لازمه پیشرفت در زندگی بشر زندگی در محیط های آلوده نیست. اما مضرات مد به اینجا ختم نمی شود. آسیب دیگری که مد به جوامع می زند این است که به منظور ایجاد تقاضای کاذب برای کلاهای غیر ضروریِ صنعتی، کالاها و روش های  محلیِ جوامع را تحقیر می کند تا مردم از کاربرد آن احساس حقارت کنند.اینتینتس نت نست نت ست نتسن تسنیت  سنتسنی سنتسنت سنتی سنی یس  

یکی از قربانیان مد در نیم قرن اخیر در ایران، دانش بومی سرزمین ماست. هجوم صنایع و روش های خارجی به کشور ما از طرق مختلف، دانش و فناوری بومی را از چشم ما انداخته و آن را عقب مانده و بی اثر و ضد پیشرفت جلوه داده است. این در صورتی است که دانش بومی ما، طی قرون، تاثیر و کارآیی خود را به اثبات رسانده است و کماکان به عنوان بخشی کارآمد از اقتصادی مولد و جمعیتی سالم در شهر و روستا می تواند به کار آید. همانطور که در بخش دانش بومی و روش پژوهش آن به طور خلاصه می آید، با هوشمندی و خوش فکری جوانان تحصیلکرده روستا، دانش بومی را می توان در تولید محصولات سالم به کار گرفت و به کارآفرینی و کسب درآمد در سطحی وسیع دست یافت. برای نمونه هایی از این گونه بهره برداری هوشمندانه از دانش بومی به صفحات مرتبط با پژوهش مشارکتی در روستای خورهه محلات، به ویژه صفحه نتایج کار در همین سایت مراجعه نمایید.  اننت نتنت نیت نست نستی نستی سنیت سنت یسنت سنیت سنتی سنت سینتسینت ن

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ