اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

تولید گروهی

گروهی کار کردن از ملزومات تولید موفقیت آمیز و سودآور در روستاهاست. بسیاری از منابع موجود در روستاها مشارکتی است و لذا با مشارکت دادن دیگران می توان به منابع بیشتری دست پیدا کرد. برخی از ما ترجیح می دهیم که کار را به صورت انفرادی پیش ببریم چون از اختلاف نظر و بگو مگو و دیگر پدیده های اجتماعی نامطلوب که گاه در کارهای گروهی رخ می دهد واهمه داریم. اما به یاد داشته باشیم که با کسب مهارت های ارتباطی و تصمیم گیری گروهی ما می توانیم احتمال وقوع این مسایل را به حداقل برسانیم. تلاشِ مضاعفی که برای یادگیری و تمرین این مهارت ها نیاز است قطعا ارزشِ مزایایی که در کار گروهی عاید کارآفرین می شود را دارد. یکی اینکه کار گروهی، هم در عرصه تولید و هم در هنگام عرضه کالا بسیار کارگشاست. همچنین، وقتی کسی بتواند زمینه کار و کسبِ درآمدِ گروهی از همشهریان خود را فراهم کند، بدون شک سرمایه اجتماعی عظیم و اعتبار حرفه ایِ ارزشمندی در جامعه کسب می کند و نتیجتا از اقبال بیشتری در جامعه برخوردار خواهد بود. تیتنستنسی سنتسنیت سنیت سنیت سنیت سنت نست نسنتینتسن تسنتی نستی نست ینست ینس ینت سین

  بستیت نتسن ست نستی jjdjks ksdjksdj skdjskdj skdنستینسیت تیتنت ستنسیتتنتیتنتسن سنت سیت یتستسینت 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ