اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برنامه ریزی محلی

بسیاری از کارآفرینانِ خرد و کلان تحت تاثیر اخبار اقتصادی قرار می گیرند و از ابتدای کار به بازارهای دور دست می اندیشند. صادرات از موضوعات کلیدی در مباحث اقتصادی کشورهاست و مسلما در حوزه های صنعتی و خدماتی از راهکارهای مفید است. اما صادرات مواد خوراکی گزینه مطلوبی برای کشورها نیست چون قطعا تاثیری فزاینده بر قیمت و تاثیریِ کاهنده بر کیفیت غذا در داخل کشور دارد. پس از فروش محصولات خوراکی در بازارهای خارجی با نرخ های بسیار بالا، انتظار تولید کنندگانِ همان محصول برای فروش داخلی نیز بالا می رود. همچنین، علاوه بر تاثیر تورم زایِ صادراتِ محصولات خوراکی، وقتی بهترین های محصولات خوراکی به خارج از کشور صادر می شود، آنچه برای مصرف کننده داخلی می ماند محصولاتِ درجه چَندُم است. تیتستنست نستینسیت نسی تنس سن ینس ینست ینست ینتس ینتس ینتس ینتس ینت سنی تسنی سن یت

شاید این طور به نظر آید که درآمدِ بسیار بالایی عاید تولید کننده ای می گردد که برخلاف ملاحظات بالا به صادر کردن تولیدات خود به خارج از کشور می پردازد. اما نباید از نظر دور داشت که برای انجام صادراتِ موفقیت آمیز، دست واسطه های بسیاری به میان می آید، واسطه های خدماتی (صادرکنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان)، واسطه های مالی (بانک ها و شرکت های بیمه) و واسطه های ترابری (شرکت های حمل و نقل و انبارداری). تمامی این واسطه ها از حاشیه سودی که کارآفرین از تولید و صادراتِ کالای خود انتظار دارد می کاهند. در صورتی که با ابتکار بیشتر و با زحمتی بسیار کمتر، یک کارآفرین موفق می تواند با تولید و فروش محلی و حتی ملی کالای خود به سود قابل توجهی برسد و در عین حال از خدمت کردن به هموطنان خود رضایتمندی بیشتری کسب کند. اینتت بتیتنست ستنتسینتس ینت سینت سین تسیتینن سنینسیت سنیت      بنیتنست سینت سینت نسیت

امروزه در جراید در مورد وارداتِ بی موقع و زیانبارِ محصولات زراعی و باغی بسیار می خوانیم. اما نکته ای که کمتر به آن توجه می کنیم این است که در امر تجارت بین الملل، واردات روی دیگر سکۀ صادرات است. در دنیای امروز، کشورها برای نفوذ به بازارهای خارجی مجبورند که دروازه های خود را به سوی آن کشورها بگشایند. به عبارت دیگر، هر چه برای صادرات بکوشیم، مجبوریم تن به واردات بیشتری بدهیم. و همان طور که در حوزه محصولاتی چون برنج کاملا محسوس است، واردات محصولات زراعی از دیگر کشورها یعنی کاهش کیفیت و قیمت کالاها در داخل کشور و متضرر شدن مصرف کننده و تولید کنندۀ داخلی. پس با تمرکزِ بیشتر بر اغنای بازارهای محلی و ملی و پرهیز از صادرات، تولید کنندگان و کارآفرینان روستا، ضمن کسب معاش با زحمت کمتر و ریسک بسیار پایین تر و با ارائه بهترین محصولات به هموطنان و هم کیشان خود، نقشی فعال و مؤثر در حفاظت از آینده اقتصادی خود و همکاران خود ایفا می کنند. از آینده اقتتیتنستنستینتسبتسنتسنت نستینت سنیت نسینتسینتسنی نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ