اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

علاقه به تولید و کسب

چه بسا مهمترین رکن موفقیت در کارآفرینی علاقه کارآفرین به تولید و کسب مورد نظر خود باشد. لذا کارآفرین می باید کار خود را طوری انتخاب کند که با سلایق و علایق او همخوانی کامل داشته باشد. مثلا کسی که از مرغ و خروس بیزار است، نباید فکر احداث یک مرغداری را در سر بپروراند صرفا برای اینکه شنیده است که دیگران از این راه به موفقیت مالی دست یافته اند. بهتر است کارمان را طوری انتخاب کنیم که ضمن کسب درآمد از انجام آن نیز لذت ببریم. مطمئنا، لذتی که از انجام کارمان می بریم در کیفیت محصولاتمان نیز نمایان خواهد بود. اkfjتیت نتسنتسین سینت ستسd jsj ks jk sتتت ت نت ت نتdj kjskبdj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ