اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوآوری: بهترین سرمایه

یکی از اشتباهات کارآفرینان ناموفق این است که موفقیت خود را در گرو جلب سرمایه اولیه دیدند. این در صورتی است که سرمایه اصلیِ کارآفرینِ موفق، در آغاز و در طول فعالیت های اقتصادی وی، توانایی ذهنی او در نوآوری و ایده پردازی است. معمولا در گفتگو با کارآفرینان جوان، صحبت سریعا به واژه هایی چون محرومیت از سرمایه اولیه کشیده می شود. در صورتی که سرمایه اولیه در دست کسی که ایده خوبی برای کسب و کار نداشته باشد به سرعت تلف می شود. از طرف دیگر، تمرکز افراطی ما بر سرمایه اولیه از آنجاست که ما به اشتباه آموخته ایم که همه چیز را می شود با پول خریداری کرد. این دیدگاه مؤثری نیست چون باعث می شود که ما چشم از بسیاری از چیزهای ارزشمند و مستعدی که در اطرافمان داریم ببندیم و با دست خودمان بر محرومیت هایمان بیفزاییم. در زیر، در بخش دانش بومی و روش پژوهش آن، به چگونگی شناسایی و پژوهش دارایی های واقعی روستاهایمان خواهیم پرداخت، اما در اینجا ذکر دو نکته برای تسهیلِ نوآوری در کارآفرینی لازم است:ایبیتن یتتتیت ستنت نت نت نتنت نت تنت تیت ت سنتنت سی سنت س نتسی سیتسی

یکی اینکه، نوآوری و ایده پردازی در خلأ انجام نمی شود. باید با مشاهدۀ پویا و کنجکاوانه، خوراکِ لازم برای ذهنمان را فراهم کنیم. به نیازهای جامعه مصرف کننده بیندیشیم، به مسایل روستایمان فکر کنیم و در فرصت ها، امکانات و دارایی هایی که در محیط و خارج از محیط زندگیمان داریم غور کنیم. تلاشِ موفقیت آمیز ما به عنوان یک کارآفرین، ریشه در نوآوری و ایده پردازی بر اساس این اطلاعات دارد نه در دسترسی به سرمایه اولیه. (برای توضیح بیشتر و نمونه هایی از این رویکرد نوآورانه به صفحات مرتبط با پژوهش مشارکتی در روستای خورهه محلات، به ویژه صفحه نتایج کار در همین سایت مراجعه نمایید.دوم اینکه، نوآوری را بخشی از خط مشی مستمر در تلاش های اقتصادی خود قرار دهیم. اتکا به قوه خلاقه و عملکرد مبتکرانه باید همیشه، به جای وابستگی به منابع مالی، گزینه اول ما باشد. اگر مسئله ای در حین تولید، بازاریابی، فروش و غیره به وجود آمد، منابع اجتماعی خود، مانند همکاران، همسایگان، دوستان، و دیگر منابع محلی را در نظر بگیریم. مطمئن باشید که راه های بسیار متنوعی وجود دارد که توسط آنها و بدون پول می توانید مسایل را حل کنید. به خاطر داشته باشید: نیاز بیشتر به پول یعنی وامدار شدن، و وامدار شدن یعنی موانع بیشتر در آزادی عمل. اتکا به همکاران، دوستان و همسایگان یعنی مودت، همکاری و همدلی بیشتر در محیط و شناسایی استعدادها و توانمندی های اجتماعیِ افرادی که در کنار شما زندگی می کنند. اینسنت سن تسنتس ینتسنیت سینت سنیت سینت سینت سیتسینت سی سیت                                                                                 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ