اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

شروع کوچک

همه فعالیت های اقتصادی شامل احتمال ضرر و زیان است. فردی که در مقیاس بزرگ کاری را پایه ریزی می کند از دو لحاظ بر احتمال ضرر و زیان خود می افزاید: یکی اینکه نیاز به سرمایه اولیه کلان پیدا می کند و ناگزیر وامدار می شود. با این نتیجه که علاوه بر اینکه سررسید بازپرداخت وام یکی از نگرانی های عظیم وی می شود، شخص یا سازمان  وام دهنده شرایطی را نیز جهت تضمین بازپرداخت بهنگام وام بر او تحمیل می کند. قطعا این شرایطِ تحمیلی آزادی عمل کارآفرین برای نوآوری و کسب درآمدِ بیشتر را خواهد گرفت. دوم اینکه، مراحل پیشرفت کارآفرینی، خود فرآیندی آموزنده است. در هر مرحله از کار، کارآفرین چیزهای جدیدی می آموزد. سودمند است که او بتواند با این آموخته ها تغییراتی در طرح اولیه خود به وجود آورد. هر چه مقیاس کار کلان تر باشد، ایجاد این تغییرات هزینه برتر است. این هزینه های گزاف از انگیزه و توان کارآفرین در کاربستِ آموخته های تجربی خود برای موفقیت بیشتر می کاهد. تیاتیت نستیت نسنت نتسنت ینتسینت سینت ستنبنیت سنتسین سینت سی ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ