اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

 

خدمت به جامعه

در تدوین طرح کسب و کار، باید در نظر داشت که کالایی که قصد تولید آن را داریم واقعا برای سلامت و رفاه اعضای جامعه و با نیازهای واقعی افراد هماهنگ باشد. بسیاری از کالاهای خوراکی صنعتی، مثل سوسیس، کالباس و انواع کنسروجات و تنقلات بی خاصیت، نه تنها برای مصرف کننده مفید نیست بلکه برای سلامتی وی مضر هم هست. اما می بینیم که به ضرب تبلیغات با عکس ها و ادعاهای فریبنده و طعم دهنده های شیمیایی این محصولات در سطحی گسترده به فروش می رسد که در نهایت از سلامت و آسایش جامعه مصرف کننده می کاهد. کارآفرینان روستا باید بدانند که اگر مصرف بسیاری از اینگونه محصولات در چند سال اخیر رشد بی سابقه ای داشته، این تا حد زیادی به دلیل ناچاری و نبود جایگزینی بهتر است و لذا یکی از فرصت هایِ نوآوری برای کارآفرینان روستا، تولید جایگزین های سالم برای خوراکی هایِ صنعتی نامطلوب و ناسالمی است که امروزه مصرف کنندگان از روی ناآگاهی یا به اجبار، ناگزیر از آنها استفاده می کنند.ا نیتنت سنت سنتب ی سنی ت سنت  سینتس ین سین  ت سینت سینت سینتتتنیت س نتی تسن سیت نیت سن اقتتیتنستنستینتسینتسینتسنی نت نت صادی خود نیز حفاظت می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ