اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

شروع سنجیده

برای افزایش امکان موفقیت، کارآفرینان باید در ابتدای کار طرحِ کسب و کار  خود را بادقت تدوین کنند. تنظیم یک طرح کسب و کار مدون، به رغم عنوان طویل آن، کار پیچیده ای نیست اما یقینا از ملزومات موفقیت در کارآفرینی است. در فرآیند تدوین این طرح، کارآفرین تمام مراحل کار، از شناسایی مواد و منابع اولیه گرفته تا فرآوری، بازاریابی و فروش و تحویل آن به مشتری، را در ذهن خود مرور می کند. او با این کار، امکانات خود را می سنجد، موجود بودن منابع مورد نیاز خود را محک می زند، هزینه های اولیه را برآورد می کند، روش های بازاررسانی را بررسی می کند و با این کار می کوشد که امکان رخداد هزینه های غیر منتظره را به حداقل برساند. قدم گذاشتن در جاده کارآفرینی بدون تدوین طرح کسب و کار بر روی کاغذ در ابتدای کار از دلایل شکست کارآفرینانی است که با شوق زیاد کار خود را آغاز کردند ولی در عمل، با اتلاف وقت فراوان و هدر رفت سرمایه اندکشان، با شکست روبرو شدند.ا نتیتسنتنیتنت سنتسنتی سیت سنتی ستی تنست ینتنتسی نتس نتسینت  سنتیس نتس نی نست سینتس ینتسی سی                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ