اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

اااااااااا- امنیت غذایی

اااااااااا- نوعدوستی

اااااااااا- هنر و معنویت

اااااااااا- روستاهای نوظهور

اااااااااا- خودباوری فرهنگی

اااااااااا- حفاظت از منابع طبیعی

اااااااااا- رشد معنوی و ساده زیستی

اااااااااا- خدمات اجتماعی در روستا

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشویق خودباوری و تقویت فرهنگ بومی

Local Futures-Ladakh Project     پروژه لاداخ- آینده های محلی   ا

شمال هندوستان   ا

پیشرفت در مقیاس انسانی، کاربرد دانش بومی در بالا بردن کیفیت زندگی  

 مصرف گرایی جزئی جدایی ناپذیر از پدیده توسعه صنعتی و جهانی شدن است. از ملزوماتِ فرهنگیِ تولید انبوه و تجارت جهانی این است که مصرف کنندگان در سراسر دنیا به مصرف کالاهای تجاری ترغیب شوند و از تولیدات محلی فاصله گیرند. از القائاتِ کلیدی فرهنگِ مصرف این است که پیشرفت و رضایت انسان در گرو خریداری و مصرف چیزهایی است که هم اکنون در تملک او نیست. لذا در عصر ما، برای دستیابی به اصلاح الگوی مصرف، ایجاد خودباوری و تقویت فرهنگ بومی و نیز تعریفِ رضایت و موفقیت فردی بر اساس ارزش های معنوی جامعه از زیرساخت های ضروریِ فرهنگ جامعه است. بتسنتنستنست ینست ینست نت سنت سنت ینست نست نست ینت سنیت سنت یسنت ینست ین

در نیم سدۀ اخیر کشورهای در حال توسعه غالبا از فرهنگ مصرفی غرب تاثیر پذیرفته اند و با ظهور پدیده جهانی شدن بر گسترش و عمق مصرف گرایی در این جوامع افزوده شده است. اما خوشبختانه تجربه نشان می دهد که توسعه محلی، یا توسعه در مقیاس انسانی، قادر است از طریق تاییدِ ارزش های فرهنگِ بومی روند و نفوذ فرهنگ های وارداتی از جوامع مصرف گرا را کاهش دهد. پروژۀ لاداخ از نمونه های مستند توسعه محلی در جهان است که با تشویق خودباوری و تقویت فرهنگ بومی روند مصرف گرایی در منطقۀ شمال هندوستان را معکوس کرده و لاداخ را به نمونه ای کارآمد از جوامع روستایی فرامدرن در آورده است. موفقیت چشمگیر مردم لاداخ، که در یکی از دشوارترین شرایط جغرافیایی زمین در شمال هند زندگی می کنند، این مردم و سرزمین آنان را به جاذبه های توریستی بدل کرده است. برای اطلاع بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید. نتبدیننس منیدی مندصدینمتص میتبتثنت معکوس ثتمبت ثمتثتمص تص ثنت صمث نتص مثت  دیدس  دسی  

The Ladakh Project [accessed December 28, 2010]

 

با اولین جاده ای که در اوایل دهه 70 میلادی به منطقۀ لاداخ (معروف به تبت کوچک) در شمال هند کشیده شد، سیل کالاهای ارزانِ وارداتی و فرهنگِ مصرفیِ غرب که در قالب تصاویر پر زرق و برق اما توخالی تجلی می کرد به نام توسعه و پیشرفت به این ناحیه سرازیر شد و موجب تضعیف اقتصاد محلی و فرسایش خودباوری اهالی گردید. با گذشت زمان، نتیجۀ فراگیر این فرآیند اقتصادی و فرهنگی در جامعه لاداخ به صورت پدیده های اجتماعی و زیست محیطی نامطلوبی از جمله بالارفتن اختلافات فرقه ای و مذهبی، خشونت های اجتماعی و سیاسی، افزایش نرخ طلاق و تلاشی خانواده ها، بیکاری و همچنین رشد سرطانی زاغه نشینی و آلودگی هوا در شهرها جلوه گر شد. از سال 1975 ، با هدفِ توسعۀ محلی منطقه، اطلاع رسانیِ مناسب برای تبیین نارسایی ها و عوارضِ الگویِ توسعۀ غرب برای اهالی از یک سو و حمایت از تلاش های آنان برای نوآوری در حل مسایل با اتکا بر منابع محلی و دانش بومی از سوی دیگر آغاز گردید. این فعالیت های سازمان یافته موجبات احیای خودباوری ملی، احیای فرهنگی و بازیابیِ کنترلِ اهالی بر اقتصاد منطقه را فراهم کرده است. دردینرد ندرین ردندس نید م سیسن دینر نن مند سمنید مسید مسید مدسی مندس یمدسی مدسی مندسی دیندد  

گزارش مفصلی از توسعه محلی لاداخ به قلم هلنا نوربرگ هاج که تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این منطقه را در سه دهه اخیر پی گرفته و مستند ساخته است در ترجمۀ زیر آمده است.تیتسنت سنیت سنت ینست ینست ینتس نیت سنتی تینتسن سنت سنیتسنی سن ینست ینست ینست ینتس نید

ا - هلنا نوربرگ هاج. عوامل روانی تجدد گرایی در جوامع سنتی. ترجمه اسفندیار عباسی. فصلنامه فرهنگ مردم، سال 3، شماره 10، 1383. د

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ