اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

ااااااااااااااااادوچرخه

اااااااااااااااااتالاب مصنوعی

اااااااااااااااااکشت اُرگانیک

اااااااااااااااااروستا بدون ضایعات

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه؟

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها... بیشتر بخوانید  سیتسنبیبیبیبییت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی

 

 

 

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

فناوری های مناسب: برای سلامتی محیط و رونق اقتصادی  سن

با توجه به پیشرفت های چشمگیرِ دهه های اخیر در علم و فناوری، خلقِ فناوری های پیچیده و نیرومند، چالشِ چندانی محسوب نمی شود. اما با توجه به گرانی حامل های انرژی مثل برق، گاز و انواع مشتقات نفتی، و نیز گسترشِ آلودگی های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در جوّ، چالشِ واقعیِ مخترعین و مصرف کنندگانِ امروز، خلق و استفاده از نوعی فناوریِ هوشمندانه است. این نوع فناوری می باید ضمن انجام کارِ مورد نظر، استفاده از انرژی، هزینه های مرتبط با آن، و انتشار گازهای آلاینده را به حداقل برساند. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه واژۀ پیشرفته به جوامعی اختصاص دارد که صرفنظر از ماهیت روستایی، شهری، اروپایی یا آسیایی آن، فناوری های مورد استفاده در آن بیشترین سازگاری با این دو محدودیت حیاتی عصر حاضر را داراست. در اینجا به معرفی چهار مورد از فناوری ها و رویکردهای مناسبِ امروز، یعنی دوچرخه، تالاب مصنوعی، کشت اُرگانیک و روستا بدون ضایعات می پردازیم. اشیتانش نتنس تسنی سنیت نسیت نست ینست ینتس ینت سنیت سن یتنس ینتس ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ