اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها... بیشتر بخوانید  سیتسنبیبیبیبییت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

بازگشت به ساخت و ساز با ابرخشت در ایران - فرصت ها

نمایش متن کامل، مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان برای پیشرفت، راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستانشینان کوشیده اند که روستای خود را تبدیل به شهر کنند. اما تعدادی دیگر از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی نوآورانه، به جای ترک موطن و فرهنگِ محلی، آبادی خود را به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان بدل کرده اند. این روستاها با نام هایی چون دهکده سالم یا روستای نوظهور شناخته می شوند. این راهنما به توصیف جنبه های مختلف توسعه محلی، یعنی اقتصاد، جامعه، فرهنگ، محیط زیست و منابع طبیعی، و نیز معرفی فناوری های مناسب و مهارت های لازم جهت پیشبرد این شیوۀ موفقیت آمیز از توسعه همه جانبه محلی می پردازد. با بهره گیری از این اطلاعات می توان این تجارب موفق در رسیدن به خودکفایی و خود اتکایی را در هر روستای جهان، با رعایت سازگاری با جغرافیا و فرهنگ بومی و با فکر و تلاش خود مردم، تکرار کرد. بتسنت سیتسنیسنی نسیت نست ینست ین سینت سنیت نسیت س نت ی

اجرای موفقیت آمیزِ دهکدۀ سالم مستلزمِ کاربردِ تخصص ویژه ای نیست که از توانِ دیگر روستانشینان جهان خارج باشد. در واقع فرآیند تبدیل روستایی آسیب پذیر به روستایی خودکفا، خوداتکا و پیشرفته، با فکر و تلاش خود مردم، در تمامی روستاهای کوچک و بزرگ دنیا امکانپذیر است. نمونه هایی از دهکده های سالم جهان در صفحه ای دیگر از همین سایت معرفی شده است. این راهنما برای استفادۀ دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و مروجان کشاورزی، دانش آموختگان روستایی و دیگر فعالان توسعه روستایی تدوین شده است. محتوای این راهنما برگرفته از متون مفصل تری است که قبلا از طریق این سایت در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مطالعه بیشتر، روی کلید واژه های رنگی متن کلیک نمایید. بتسسنیت سنیت نسیت نست ینسیت نست ینست ینت سینت سینت سنی تنسیت نست ینس تینست ینت سنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ