اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه؟

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها... بیشتر بخوانید  سیتسنبیبیبیبییت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

گام های نخست   سن

توسعه محلی برای دستیابی به اقتصاد، جامعه، فرهنگ و محیط زیستِ مقاوم، فرآیندی تدریجی است که در هر مرحله از پیشرفتِ کار، آگاهی مدیران و رهبران محلی بیشتر و نتیجتا نگاه ایشان بصیرتر و گام های بعدیِ ایشان سنجیده تر می گردد. سیاهه زیر گزیده ای فهرست وار از گام های کلیدی در آغاز کار است. توسعه محلی بر حسب ماهیت، تابع شرایط اقلیمی و فرهنگی است و لذا هدف، تقلیدِ صرف از دیگر روستاهای سالم جهان نیست. گام های آغازین زیر، هر روستای علاقمند به توسعه محلی و پیشرفت از آسیب پذیری امروز به خودکفایی و خوداتکایی فردا را به تجربه ای منحصر به فرد در نوآوری در حل مسایل و بالندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ منطبق بر شرایط بومی خود رهنمون می شود: بتنستسنتسنیتنبتینستنی سیست سیتسیت نس نس نس یتنست ینست ینسی نت سنستسنیت 

ا1) فراگیری مهارت های تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل محلی.

ا2) اطلاع رسانی به اهالی در مورد لزوم توسعه محلی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی.ا

ا3) گردآوری اطلاعات در مورد دارایی های روستا. معمولا روستاییان در روستاهایِ آسیب پذیرِ امروز، بیشتر به محرومیت های خود می اندیشند. اما گام های اول در رسیدن به روستای خودکفا و خود اتکا، شناسایی دارایی های روستا را می طلبد، حتی اگر در ابتدای کار این دارایی ها محدود به نظر آید. دارایی های یک روستا شامل نیروی انسانی و امکانات فیزیکی و دانشیِ روستاست که غالبا مغفول مانده است. اطلاعات مفید در مورد دارایی های روستا شامل دانش آموختگان محلی و معلومات علمی و وضعیت شغلیِ هر یک، مهاجران روستا ساکن در شهرهای بزرگ در داخل و خارج کشور و تجارب کاری، علایق شخصی و ارتباطات حرفه ای ایشان، خبرگان محلی و دانش بومی و تجربی آنها، بناها و اراضی بی استفاده در روستا و هویت مالکان آنها، محصولات کنونی روستا و محصولاتی که در قدیم در آن کشت می شده و ... است.   بتسیتللیبلیبلیبل سنیتنسی نسیت نسبیبسیبسیبسیبسیبتی سنیت سنیتسنتی

ا4) دسته بندی اطلاعات به دست آمده. این اطلاعات می باید به نحوی دسته بندی و سازماندهی شود که بتوان در صورت لزوم اطلاعات مورد نیاز را به راحتی بازیابی کرد. مثلا باید بتوان نیروی انسانیِ تحصیلکرده و متخصص در یک رشته خاص یا فردی علاقمند به سرمایه گذاری در سطح بخصوصی را به راحتی از میان اطلاعات جمع آوری شده استخراج کرد. اگر چه دسترسی به یک رایانۀ مجهز به نرم افزار اَکسِس یا چیزی شبیه به آن این امر را به مراتب آسانتر می کند، همین مهم را می توان با کارآیی قابل قبول، با نوشت افزارِ عادی، یعنی قلم و کاغذ، نیز انجام داد. بستنستین سنیت سنیت سنیت سنیت سنیتسیتاسسیببسیبسبسبسیبسبسب سب

ا5) بهره برداری از آموخته های کارگاه تسهیلگری برای شناسایی مجاری هدررفت منابع انسانی، طبیعی، و نقدی روستا.ا

ا6) بهره برداری از مهارت های تسهیلگری برای شناسایی فعالیت های تولیدی و خدماتی مستعد در روستا. ا

ا7) بهره برداری از مهارت های تسهیلگری و تصمیم گیری با اجماع برای تشکیل گروه های ذینفع جهت چاره اندیشی و حل نوآورانه مسایل.ا

 

با آنچه از موفقیت روستاهای سالم امروز جهان استنباط می شود، بی تردید روستاهای سالمِ ایران در آینده، به لحاظ اجرای طرح های نوآورانه و مؤثر، و نیز مقاومت بالایی که از این رهگذر برای رویارویی با انواع فشارهای زیست محیطی و اقتصادی کسب خواهند کرد، به عنوان پیشرفته ترین جوامع در منطقه و جهان اسلام شناخته خواهند شد. ستمسنیت سنتبسنمتبسمنبتسبنمت سبنمت سبن تسنمبت سمب سبت سبت سیبنت

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ