اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

ااااااااااااااااااخانه سازی ارزان و ایمن

ااااااااااااااااااکشاورزی

ااااااااااااااااااخدمات

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

مدیریت گردش پول: کلید کارآفرینی و اشتغال در روستا

با ورود کالاها و خدمات به روستا، مقداری از نقدینگیِ اقتصاد محلی خارج می شود. خروج نقدینگی از اقتصاد روستا، توانِ اهالی برای سرمایه گذاری محلی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و حل مسایل محلی را کاهش می دهد... بیشتر بخوانید بیستنیتنسی تنستی نس ین سنیتتتب سنت نی

 

 

 

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه؟

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها... بیشتر بخوانید  سیتسنبیبیبیبییت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

اقتصاد سن س تیسیت سن

برای درکِ جزییات و اصطلاحات تخصصیِ علم اقتصاد، حداقل چند سال مطالعه لازم است. اما کلیاتِ اقتصاد برای هر کس که به نحوی با کار، پول و خرید سروکار داشته قابل درک است. برای تبیین یکی از کلیات این دانش برای عامه مردم، برخی اقتصاددانان از تمثیلِ سطل سوراخ استفاده می کنند که ریشۀ بسیاری از ناتوانی ها و آسیب پذیری های امروز جوامع را نمایان می کند: به محیط اطراف خود نگاه کنیم. هر آنچه از محیطِ خارج از روستا برای مصرفِ اهالی وارد می شود، به مثابه سوراخی است که در بدنه سطلِ اقتصاد محلی ایجاد شود. از این مجرا نقدینگیِ روستا به بیرون راه پیدا می کند. با کثرت کالاها و خدماتِ وارداتی به یک جامعه، مقدار بیشتری از نقدینگی خارج می شود و طبعا به همان میزان نیز از توان روستا در دستیابی به سرمایه گذاری محلی و رسیدن به خوداتکایی و خودکفایی کاسته می شود. ت بتسبن سنتینستیسنت ینست ینس نتس ینت سنیت سنی سنت سنت ینست

واقعیت این است که امروزه در جهان در سطوح مختلف، رقابت اقتصادیِ گسترده ای وجود دارد. به زبان تمثیلی بالا، شرکت های بزرگِ چند ملیتیِ دنیا می کوشند تا سطل کشورهای در حال توسعه را سوراخ کنند و به همان سیاق شهرها تلاش می کنند سطل روستاها را سوراخ کنند. بخش صنعت نیز بخش کشاورزی را عرصه مستعدی برای بهره برداری و ایجاد ثروت دریافته است. برای پیشگیری از لطمه اقتصادی، ساکنان هر جامعه می باید با هوشیاری، از افزایش تعداد سوراخ های سطل خود جلوگیری کنند و با جذب منابع (از جمله نقدینگی، نیروی انسانی و دانش و تجربه) از دیگر جوامع، به تقویت اقتصاد خود همت گمارند. بخشی از این هوشیاری در گرو کسب تواناییِ افراد، به ویژه رهبران، مدیران و تسهیلگران محلی، در تمیز دادن بین واقعیت و تبلیغات در عرصه مصرف است. امروزه مصرف بعضی از کالاها، مثل انواع کالاهای تجملی و غیر ضرور، به عنوان معیاری از ترقی و پیشرفت جلوه داده می شود در صورتی که این کالاهای فریبنده، بدون اینکه فایده خاصی برای جامعه داشته باشد، بر مجاری هدررفت نقدینگی و دیگر منابع از روستا به نفع صنایع می افزاید. بتینتسنت سنی نسیت نتیس نت یسن سین تنسیت نست ینت سینبسیتسنستینتسینسمیت سیمت  ی

روستاهای سالم قرن بیست و یکم در اقصی نقاط دنیا توانسته اند با نوآوری هایی در خانه سازی ارزان و ایمن، کشاورزی و خدمات، ضمن کاستن از هدررفت نقدینگی از جامعه، به رونق اقتصادی روستای خود بیفزایند و از درآمد و آسایش بیشتری برخوردار شوند.  بی شک کار و تلاشِ پیگیر لازمه رونق اقتصادی است، اما دو تغییر در بینش نیز رهگشاست: 1) روستا یکی از مستعدترین زمینه های سرمایه گذاری برای اهالی و مهاجران همان روستاست و 2) دانش آموختگان یک روستا، در هر رشته ای که تحصیل کرده باشند، مستعدترین بستر جهت اشتغالزایی برای خود و دیگران را در روستای خود خواهند یافت. تسهیلگرانِ روستاهای سالم این دو پیام را به دانش آموختگان و مهاجران روستای خود در هر کجای دنیا که زندگی می کنند می رسانند و آنان را به مشارکت دعوت می کنند. ب نتسنتسنی نستی نست نس نست نیس نسی نسی نسی نسی نس یتنس نسنستنستینس ی

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ