اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

نظر هنرجویان در مورد کارگاه تسهیلگری

ایکی از بهترین و مفیدترین کارگاه ها و کلاس های آموزشی بود که تا کنون در آن شرکت کرده ام.ا

اشرکت دراین کارگاه را به دیگران توصیه می کنم چون در پایان دوره معنی واقعی مدیریت در روستا را درک خواهند کرد.ا

ابرگزاری چنین کارگاه هایی است که موجب بالا بردن سطح آگاهی دهیاران و بهبود عملکرد ایشان در روستا می شود.ا

ابه اطلاعات قابل توجهی دست پیدا کردیم و تجربیات گرانقدری از [دیگر] دهیاران و استاد آموختیم.ا

اامیدوارم که این کارگاه ها به طور مداوم برگزار شوند.ا

افنون تسهیلگری علاوه بر کمک به دهیاری به زندگی شخصی انسان هم کمک می کند.ا

ابسیار خوب و سودمند بود و این کارگاه به صورت دو سویه بود و متکلم وحده نداشتیم.ا

امدیریت مشارکتی، کسب شناخت کامل از روستا، ارزش دانش بومی و نوآوری در حل مسایل برای من جالب ترین نکات کارگاه بود. ا

ایاد گرفتم که واقعا کار نشد ندارد. ا

 

 

 

 

بروشور کارگاه تسهیلگری ویژه دهیاران و مروجان  (پی دی اف)ا

صفحه 1  (178 کیلو بایت)ا

صفحه 2  (422 کیلو بایت)ا

 

 

بروشور خدمات پشتیبانی رایگان  برای تسهیلگران محلی (پی دی اف)ا  

صفحه 1 (735 کیلو بایت)ا

صفحه 2 (316 کیلو بایت)ا

 

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

آموزش و مشاوره   سن

روستاهای سالم با یکدیگر متفاوت اند، اما جملگی در یک تجربه شریک اند: یادگیری و استفاده از مهارت های ارتباطی برای هم اندیشی و همکاری در حل نوآورانۀ مسایل. مسلما اراده، همت و پشتکار از ملزومات اساسیِ فرآیند گذار از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی است. اما این ویژگی های فردی به تنهایی کافی نیست. فراگیری مهارت هایی چون تسهیلگری برای حل مسایل محلی، تصمیم گیری گروهی با اجماع و گفتگوی روشن و محترمانه از جمله فنونِ ارتباطی و فکری لازم برای تشویقِ همفکری و همکاری مؤثر بین اهالی برای حل مسایل مشترک است. این مهارت ها کمک می کند که تمامی افرادِ درگیر در طرح هایِ محلی با اتحاد و همدلی، و با کمترین تنش و دودستگی و کدورت، بیندیشند و عمل کنند. کارگاه های آموزشی زیر بر اساس تجارب تسهیلگران محلی در ایران و در روستاهایِ سالم قرن بیست و یکم جهان تدوین شده است. در این کارگاه ها، مقادیر قابل توجهی اطلاعات در مدت نسبتا کوتاهی به مدیران و رهبران توسعه محلی منتقل می شود که ضمنِ تسهیلِ دستیابی به اقتصاد مقاومتی در روستاها، شعار سپردن کار مردم به دست مردم را محقق می سازد.  بیتنت سنت سنیتنس تنستی نست نستی نست نست نتس نستنست ینتس نسنسن نس نست نسی

مدت

نام کارگاه

20 ساعت

(دو روز و نیم)

تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل  محلی

6 ساعت

کارگاه آشنایی با تصمیم گیری گروهی با اجماع و فنون تسهیلگری (گرداندن) جلسات

3 ساعت

گفتگوی روشن و محترمانه

 

معرفی این کارگاه ها به اختصار در بخش جامعۀ این راهنما قبلا آمد. توضیحات مفصل تر در مورد محتوای آموزشی هر یک، در پیوند های بالا (در جدول کارگاه ها) برای مطالعه بیشتر فراهم است. تعداد شرکت کنندگان در هر کارگاه 35-20 نفر است. شرکت در این کارگاه ها برای کلیه فعالان توسعه روستایی از جمله دهیاران، اعضای شوراهای روستایی، دانش آموختگانِ علاقمند به اشتغالزایی در روستا و مروجان کشاورزی قویا توصیه می شود. امکان ثبت نام به دو صورت زیر فراهم است: بتسنتنست نیستنتینستی نست ینست ینست ینسینسنیت نیستبیتسنتینس ینتسینسنیت  نس ینسی 

1) مستقیما با تماسِ تلفنی یا با ایمیل با سایت. در صورتی که کلیه فراگیران از یک منطقه جغرافیایی باشند، مربی، به فاصله یک هفته، کارگاهِ درخواستی را در مرکز استان یا شهرستانِ داوطلبین برگزار می کند. در غیر اینصورت، کارگاه به محض تکمیلِ ظرفیت، در شهرستان محلات، استان مرکزی برگزار می گردد. بتینت نسیت نتیس نستی نستی نت سینت سین سین نس ینستی

2) از طریق اداراتِ دولتیِ ذیربط. برای درخواست اجرایِ کارگاهِ مورد نظر خود، لیستی از اسامی حداقل 20 نفر از فعالان توسعه مثل دهیاران و اعضای شوراهای اسلامیِ روستاهای منطقه خود گردآوری کنید و همراه با یک نسخه از بخش آموزش و مشاوره این راهنما به ادارات ذیربط مراجعه و این آموزش ها را درخواست نمایید. مزیت این روش، ضمن پرداخت هزینه ها از محل اعتبارات آموزشی این ادارات، هماهنگی بیشتر با فعالیت هایِ آموزشیِ مصوبِ دولتی برای مدیران و دیگر فعالان توسعه روستایی است. ستسنیت سینتنیس نس یسنتی سی تنستی نتیس نتس ینت سینت سینت سینت ستینسینت سی

پس از شرکت در کارگاه تسهیلگری، هنرجویان می توانند از خدمات پشتیبانیِ وب سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف  برای تسهیلگران محلی به رایگان استفاده نمایند. تبت    بسیسبسبسبسبسبسیبسبسسسنتسنی سنیت سنیتسنیت نس نس ینست ینست نستی س

سایتِ اطلاع رسانی در خدمت اصلاح الگوی مصرف

www.eabbassi.ir

esfandiarabbassi@gmail.com

086 4325 5251

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ