اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

ااااامقدمه

اااااسازه سازان

ااااابازار سازان

اااااجامعه سازان (غیر شهری)ا

اااااجامعه سازان (شهری)ا

اااااانسان سازان

اااااسلامت سازان

اااااآگاه سازان

اااااباران سازان

 

 

 

جهانی سازی: طرحی برای سلطۀ شرکت های جهانی و نابودی حاکمیت دولت ها

جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات، گرفتن وام از بانک های بین المللی و مقررات زدایی از جمله سیاست های پیشنهادی ای است که این روزها برای برون رفت از رکود در تولید، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت در جامعۀ ما، به گوش می رسد. این در حالی است که کشورهایی که قبلا همین سیاست ها را با انتظاراتی مشابه اتخاذ کرده اند، از تصمیم خود پشیمان اند. تجاربِ این کشورها در عمل گواهی می دهد که با اتخاذ این سیاست ها، نه تنها انتظاراتِ یاد شده برآورده نمی شود، بلکه گزینه های اقتصادی و حاکمیت ملی کشورها به شدت کاهش می یابد. بیشتر بخوانید تبینتسنت سنتیسنتنستی نست نس نست نتس نیت سسیس

 

 

 

 

مردمی سازی اقتصاد با احیای دارایی های مشترک، چرا و چگونه

در این گزارش بخوانید که چرا احیا و تقویت بخش مردمی جامعه، برای رفع مسایل توسعه که امروزه سلامت و امنیتِ اجتماعی و نیز پایداری زیست محیطی و طبیعی  کشورها را تهدید می کند الزامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پرهیز از فرودستیِ سیاست های توسعه و پیامدهای زیانبار آنها، مستلزمِ تجدید پیوند با دارایی های تمدنیِ هر ملت است که تنها از طریق نقش آفرینیِ آگاهانه و خیراندیشانۀ مردم و همراهیِ سیاستگذاران و مسئولین با ابتکار عملِ شهروندان امکانپذیر می گردد.  بتسنتسن تنبت سنتب سن سبن بنستب سنب سنب سبن سبنست نستب سنبت

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

در این گزارش بخوانید که چگونه سیستم استانداردِ آموزش در کشورها، توسط نظام سلطه، وسیله ای برای محدود کردنِ توان فکری نسل جوان و کنترل ذهنی و رفتاری بزرگسالان قرار گرفته است. بخوانید که چرا مسئلۀ بیکاریِ گسترده در جهان ریشه در این نظامِ استعماری دارد. همچنین در این گزارش توصیف شده است که چگونه مردم در دیگر کشورها با ایجاد سیستم های مردمی و مکمل، در مقام مقاومت برآمده اند. بسیب سب سب سبسب سبسیبس سبیبس سی

 بسنتسن

 

 

 

 

 

 

ت ستب سنت سنت سب سنس تبسنت

 

 

 

 

 

خیرین تمدن ساز

بازار سازان

 تصویر: تبیان

هدف:

برپایی بازارچه های محلیِ تولید-به-مصرف، برای عرضۀ محصولاتِ تولیدکنندگانِ خُرد و متوسطِ بخش صنعت و کشاورزی در مرکز شهرستان ها

خیرین مشارکت کننده:   

- تولید کنندگان خُرد و متوسط

- شهروندان

- صاحبان سرمایه

- سازمان های خیریه

- سازمان های دولتی و محلی ذیربط

معرفی

قطع پیوندِ اجتماعی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سطح محلی (شهرستان) و منطقه ای (استان) مانع اصلی رشد بنگاه های صنعتی و واحدهای کشاورزیِ خُرد و متوسط در کشور ماست. در گذشته، بازارچه های محلی، امکان برقراری این ارتباط را در بسیاری از نقاط کشور ما فراهم می ساخت. تولیدکنندگان برای مصرف کنندگان محلی تولید می کردند و مصرف کنندگان با خریداری تولیدات محلی، ضمن بهره مند شدن از تازگیِ محصولات، از اقتصاد محلی حمایت می کردند. در نبودِ این بازارچه ها، تنها گزینۀ تولید کنندگان محلی، فروش محصولات خود به واسطه هاست. اختلاف قیمتِ فروش به واسطه ها و قیمت نهایی برای مصرف کننده به حدی است که انگیزه ای برای ادامه تولید برای تولید کنندۀ خُرد و متوسط باقی نمی گذارد. گاه قیمت فروش به واسطه ها، به قدری نازل است که به سختی پاسخگوی هزینه های تولید است. بسنتنت سس تنبت ننستبنت سنتنستب سنبت سبنت سبن تسبن تبن س

با احیای بازارچه های محلی در تمامی مرکز شهرستان ها، خیرین بازار ساز گامی عظیم در تشویق و تقویت اقتصاد محلی برمی دارند. برای دستیابی به نتیجۀ مطلوب، بازارچه های تولید-به-مصرف باید حداقل از ویژگی های زیر برخوردار باشند: بیتستسنت نتن سنبت نت بنست سنتسنب نت نس تسنبت سنتب سنبت سنبسنب

ا1) مدیریت بازارچه به عهدۀ هیئتی از خود تولید کنندگان باشد. ا

2) بازارچه در نزدیکیِ مراکزِ اصلیِ خرید و فروش شهر برپا شود.

3) حداقل 3 بار در هفته برگزار گردد.  

مدیریت بازارچه ها توسط خود تولید کنندگان تضمین می کند که فضای محدود این واحدهای کسب و کار با فروشندگانِ غیر تولید کننده اشغال نشود. همچنین بازارچه های محلی چنانچه دور از محل تردد خریداران برپا گردد نه تنها از نظر مردم دور می ماند، بلکه بر هزینه و زمان رفت و آمد خریداران می افزاید. بازارچه هایی که در نزدیکی و یا حتی درون بازار اصلی و یا یکی از مراکز خرید شهر برپا می گردند، علاوه بر برخوردار شدن از تردد بالاتر خریداران، با جلبِ خریداران بیشتر به این مراکز، به رونق کسبۀ دائم نیز می افزایند. بسیاری از تولید کنندگان محصولاتِ تازۀ کشاورزی، حداقل 2 الی 3 روز در هفته از کشتزار خود برداشت می کنند. لذا برپایی بازارچه ها به مدتی کمتر از 3 روز در هفته، انگیزه لازم برای سبزی کاران و صیفی کاران برای شرکت در بازارچه به وجود نمی آورد. ابسنت ست سنب نس تسنبت نب بن سبنست نسب تسنت سنب ن سبنس ب

آغازگر طرح:

- تولید کنندگان جوان منطقه

- روحانی روستا

- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا

- شهروندانِ علاقمند به محصولاتِ غذایی سالم و تازه

- مسئولین محلیِ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی 

- مغازه داران

- مدیران موقوفات مساجد و تکایا

- مسئولین شهرداری ها

دستاوردها:

- کاهش تورم

- بستر سازی برای خود اشتغالیِ بیشتر

- تقویت پیوندهای اجتماعی در محل و منطقه

- افزایش جاذبه هایِ گردشگریِ شهرستان ها

- تقویت سلامت عمومی با محصولات تازه و سالم کشاورزی

- بستر سازی برای اقتصاد مقاومتی با حمایت از واحد های خُرد و متوسط

- رونق بیش از پیش کسب و کار در شهرها با افزایش قدرت خرید مردمِ منطقه

- افزایش گزینه های تولید و تجارت برای هنرمندان، صاحبان مشاغل خانگی و صنعتگران خُرد و متوسط

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008