اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

ااااامقدمه

اااااسازه سازان

ااااابازار سازان

اااااجامعه سازان (غیر شهری)ا

اااااجامعه سازان (شهری)ا

اااااانسان سازان

اااااسلامت سازان

اااااآگاه سازان

اااااباران سازان

 

 

تبدیل چیست؟

منظور از تبدیل در اینجا، تغییر کاربری اراضی کشاورزی از شیوه های شیمیایی به شیوه های غیر شیمیایی است. این فرآیند تدریجی که معمولا در چهار مرحله اجرا می شود، کشاورزان را از نهاده های پرهزینه و پرخطر کشاورزی صنعتی بی نیاز و از توانمندی های سیستم های طبیعیِ محلِ کشت برای حفظ باروری خاک و پیشگیری از آفات بهره مند می سازد. بیشتر بخوانید.  بیتستس نت ستنب نب سنبت سنبت سنب تسنبت سنست بنس تب.

 

 ●●●●●●●

آثار پژوهشگرانی که رابطه بین سلامت خاک و سلامت  جامعه را کاویده اند. این آثار شکی باقی نمی گذارد که با تبدیل کشاورزیِ شیمیایی به کشاورزیِ غیر شیمیایی می توان از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد:  اس م نی بیسبیبیسببیبب  بیبی بییستم نتب سنت س

ا ویلیام آلبرکت، استاد ، دانشگاه میزوری، ایالاتِ متحده

 

 

 

 

 

Soil Fertility and Animal Health (1958)

حاصلخیزیِ خاک و سلامت حیوان [و انسان]     بخوانید  

 

ا وستون پرایس، دندانپزشک و محقق کانادایی

Nutrition and Physical Degeneration A Comparison of Primitive and Modern Diets and Their Effects (1938)

تصاویرِ منتشر شده در این کتاب، هرگونه ابهام در مورد پیام اصلیِ پژوهشگر را برطرف می کند. این عکس ها که از دهان، دندان و ترکیب اسکلتِ سر و صورتِ مردم در جوامع صنعتی و جوامع غیر صنعتی برداشته شده است شکی باقی نمی گذارد که هر کجا که پای غذاهایِ صنعتی (محصولات کشاورزی شیمیایی و مصنوعات غذایی) باز شده بیماری های دهان و دندان به فاصله یک نسل، مسئله ساز گشته است.  بتنس تبنت س ب  سنتب سنبتس نستبنس تبن

ا بنیادِ وستون پرایس

 

جمعی از پژوهشگرانِ مستقل در حوزۀ تغذیه و بهداشت و دوستدارانِ شیوۀ مردمیِ پژوهشِ دکتر پرایس، جهت تداوم این شیوه و حفظِ سلامت جامعه در برابر غذاهای صنعتی، وب سایتِ پربار و آموزنده ای از دانش بومیِ تغذیه، گردآوری شده از سراسرِ جهان، به وجود آورده اند. بی شک، بهره مندی از دانش معتبر و زمان آزموده در تغذیه، از ارکان پیشگیری از شیوع بیماری ها در جامعه است. بیشتر بدانید بتنستن ست سنیت سن سنتسنت سن ک   

ارابرت مک کریسون، پژشک و متخصص تغذیه ایرلندی

 

 

 

 

 

Nutrition and National Health (1937)

تغذیه و سلامت ملی     بخوانید

 

 

ا آلبرت هاوارد، گیاه شناسِ انگلیسی و از احیا کنندگانِ کشاورزیِ غیرشیمیایی

 

 

 

 

Gardening and Farming for Health and Disease (1939)

باغچه کاری و زراعت: اساسِ سلامتی و بیماری در جامعه    بخوانید

 

ا میشل پِرو، پزشک آمریکایی، متخصص اطفال

What's Making Our Children Sick? (2017)

چه چیزی کودکان ما را بیمار می کند؟ا         بخش هایی از کتاب را در اینجا بخوانید. بتسنتنس ستب نتب سنبتن ن سبت بن بسنب بت س

مصاحبه با نویسندگان کتاب ا

ا  (ترجمۀ فارسیِ مصاحبه)ا

 

سوال: وجه مشترکِ بیماری های نگران کننده و فزاینده ای چون اِم اِس، اوتیسم، یبوست و انواع حساسیت ها در بین خردسالان و بزرگسالان چیست؟ جواب: نارسایی های دستگاه گوارش و اینکه با افزایش و سلامتِ میکروبیِ بدنِ آنها بیماران بهبود می یابند. سوال: وجه مشترکِ سموم شیمیایی کشاورزی، مثل گلیفوسات (نام تجاری:رانداپ)، محصولات غذایی تراریخته، آنتی بیوتیک ها و شوینده های صنعتی که برای استریل کردن محیط آشپزخانه استفاده می شود چیست؟ جواب: همگی آنها، جمعیت های میکروبی دستگاه گوارش را تضعیف می کنند. سوال: مؤثرترین راه بهبود حال این بیماران و پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری ها در جامعه چیست؟ جواب: کاهش فوری مصرفِ نهاده های شیمیایی در خانه و مزرعه و تغذیۀ کل خانواده با محصولات خوراکیِ تازه و سالم. بستنب سنبس نت بنس سنب سن سنس نس نسب نب نب س

 

 

 

 

 

آغاز یک پایان   

باور به بیماری زا و مهلک بودنِ سم گلیفوسات منحصر به چند پزشک متعهد و بیدار نیست. شواهد علمی پیرامون ارتباط مستقیمِ این سم کشاورزی و انواع بیماری ها، از جمله سرطان، به حدی است که اخیرا دادگاهی در ایالات متحده، شرکت مونسانتو، تولید کنندۀ رانداپ (نام تجاریِ آفت کش حاوی گلیفوسات)، را محکوم به پرداخت 289 میلیون دلار به شاکیِ مبتلا به سرطان کرد. مانند بسیاری دیگر از پرونده های قضاییِ مرتبط با محصولاتِ صنعتیِ زیانبار، رای دادگاه مذکور گشایش پرونده های حقوقیِ مشابهی توسط تعداد کثیری از آسیب دیدگان از این سم نه فقط بر علیه مونسانتو، بلکه بر علیه وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان راندآپ و گلیفوسات در سراسر جهان را نوید می دهد. مطالعۀ بیشتر در مورد این پرونده، اینجا تنس نتب نب سنبتسنت سسنت سنبت سنت سنست نبت س   

 

 

 

 

 بر اساس یافته های مستند بذرهای نابودی، تاثیر بیماری زای محصولات کشاورزی شیمیایی، به ویژه محصولاتِ تراریخته، مسلم شده است. اما فقدان آموزش های لازم و کافی در دانشگاه های علوم پزشکی در مورد ضرورتِ تغذیۀ سالم با غذاهای عاری از آلودگی های شیمیایی و زیستی شرایطی به وجود آورده است که نظام پزشکیِ کشورها که مسئول پیشگیری از بروز بیماری ها در جوامع به شمار می آیند اقدام مؤثری در منع استفاده از کودها و سموم شیمیایی و بذرهای تراریخته در کشور خود ننمایند. بتسنت بتس نت سنتسن سنتسن سنبت سنتس نست نست نستب سنب س

 

 

غذای سالم، پزشکِ مؤثر

پزشکان از جایگاه والایی در جامعه برخوردارند، اما فقط تا زمانی که در ریشه یابی و علاج قطعی بیماری ها مؤثر باشند. تجویز مادام العمر دارو به بهانۀ کنترل بیماری، دیگر جوابگوی انتظاراتِ به حقِّ بیماران نیست. از این رو است که تعداد رو به رشدی از اطبا در دیگر کشورها، مثل متخصص اطفال، خانم دکتر میشل پرو در آمریکا، به جای نوشتن نسخۀ دارو، به تجویز سبزیجات و میوه جات سالم رو آورده اند و با همکاری شبکه ای از کشاورزان، بیمارانِ کم بضاعتِ خود را همراه با نسخۀ سبزیجات و صیفی جات به نزدیک ترین بازار روز، جایی که محصولات تازۀ کشاورزی، به رایگان به این بیماران عرضه می شود می فرستند. جالب توجه اینکه ایجاد این شبکۀ خیر اندیش، ضمن بهبودِ کسب و کار کشاورزان و حال بیماران، تاثیر و اعتبار حرفۀ پزشکی را نیز بالا برده است. جالب تر اینکه، برخی از پزشکان، مثل دکتر رونالد وایس، در ایالات نیوجرزیِ آمریکا، خود به کشاورزیِ غیر شیمیایی رو آورده است و حتی بسیاری از بیماران خود را در مزرعه ویزیت می کند بیشتر بخوانید تست بتسنب سبنت نسبت نبتس بنست  

 

 

 

 

 

 

نهاد فراملیتی کشاورزی

رسیدن به خودکفایی در کشاورزی، به ویژه در کشتِ مواد غذایی، از ملزومات دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. اما نظام کنونی کشاورزی در کشور ما، و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، که بر گرفته از نهاد فراملیتی کشاورزی است، به گونه ای طراحی شده که وابستگی بیشتر به خارج برای واردات نهاده های کشاورزی مثل بذرِ اصلاح شده و تراریخته، کود و سموم شیمیایی و ابزار و ادوات آبیاریِ تحت فشار بارانی، و از سوی دیگر، صادراتِ مرغوب ترین محصولات کشاورزی را تشویق می کند. بیشتر بخوانید سب سب سب بتسن سنتی سنیتنسیت نستی نست ینست ینست

 

 

خیرین تمدن ساز

سلامت سازان ا

   

هدف:

تبدیلِ مجتمع های کشت و صنعتِ شیمیایی به تعاونی هایِ کشت و مصرفِ سالم، حداقل یک مورد در هر استان

  خیرین مشارکت کننده:   

- جوانان علاقمند به کشاورزیِ بوم شناختی و تغذیۀ سالم (به ویژه دانش آموختگان و صاحبان تجربه در رشته های کشاورزی، گیاه شناسی، خاک شناسی، زیست شناسی و تغذیه)ا

- مالکین مجتمع های کشت و صنعتِ شیمیایی

خبرگان بومی -

سازمان های خیریه -

- تشکل های شهروندیِ علاقمند به محیط زیست و تغذیۀ سالم (دانشگاهیان، حوزویان، پزشکان، ساکنین مجتمع های مسکونی و خانه های سازمانی، فرهنگیان، هیئت های مذهبی، کارکنان ادارات و واحدهای صنعتی و غیره) ا

معرفی

همزمان با گسترشِ صنایع غذایی، به ویژه محصولات کشاورزیِ شیمیاییِ مقیاس وسیع، شاهد شیوع گسترده تر انواع بیماری ها از جمله انواع حساسیت ها، بیماری های دهان و دندان، بیماری های گوارشی، سرطان ها و دیابت نوع 2، در جمیع گروه های سِنی در کشور بوده ایم. اما آگاهی از ارتباط علّی بین غذای صنعتی و افزایش بیماری ها در جوامع، کشف جدیدی نیست.  از نیمۀ اول قرن بیستم تا به امروز، پزشکان و دیگر پژوهشگرانِ متعهد، رابطه بین خاک سالم، غذای سالم و جامعه سالم را کاویده اند و آثار مستند و ارزنده ای از خود به یادگار گذاشته اند. در آن برهه از تاریخ عصر مدرن، همزمانیِ گسترشِ صنایع غذایی و کشاورزیِ شیمیایی در کشورهای صنعتی و تضعیفِ آشکارِ سلامت عمومی در این کشورها از یک سو و آشنا شدنِ غربیان با سلامتِ عمومیِ مردم در کشورهای غیر صنعتی از سوی دیگر، شماری از پژوهشگرانِ غربی را به مقایسۀ تغذیه مردم در این دو دسته از جوامع تشویق کرد. از میان این پژوهشگران می توان به نویسندگانِ نامداری چون ویلیام آلبرکت، وستون پرایس، رابرت مک کریسون و آلبرت هاوارد اشاره کرد که، بر اساس یافته های پژوهشی خود، همگی بر اهمیت سلامت خاک برای دستیابی به غذای سالم و جامعه سالم تاکید داشتند. بتسنسبس نتب نبتسن نبتسنب سنبتسببسیب سبسبس سبسب سنسب سب سبنستب

اخیرا، با انتشار کتابِ چه چیزی کودکان ما را بیمار می کند؟، زاویۀ جدیدی از این آگاهی روشن شده است. نویسندۀ کتاب، دکتر میشل پِرو،  متخصص اطفال با سابقۀ حرفه ایِ 35 ساله، علاوه بر مستند سازیِ ارتباط عِلی بین محصولاتِ کشاورزیِ صنعتی (آلوده به سموم شیمیایی و دستکاری ژنتیکی) و کاهش فاحشِ سلامتی در بینِ کودکان آمریکایی، همچنین نشان داده است که چگونه تجویزِ غذای سالمِ غیر صنعتی و غیر شیمیایی، قادر است بیماری های رو به فزونیِ کودکان، از اگزما  و ریفلاکس (= بالا آوردن غذا) گرفته تا آسم، اوتیسم و دیابت نوع 2 را بهتر از هر روشِ درمانیِ دیگر بهبود بخشد. برای بسیاری از صاحبنظران، این یافته ها شکی باقی نگذاشته است که سلامت کشورها در آینده نه در گرو بسطِ خدمات درمانی، احداث بیمارستان های مجهزتر و توسعۀ صنایع داروسازی، بلکه در میزان توانایی یک جامعه در تولید مواد غذایی سالم از طریق شیوه های غیر شیمیایی و توزیعِ عادلانۀ آن در جامعه است به صورتی که برای جمیع اقشار قابل دسترس و استطاعت باشد.     نسنسنیت نتسبس نتب نبتسنبت سنست بنست بسنبت سنبت سنبت سنبتس بنس

کشاورزی شیمیایی، علاوه بر سلامتی خاک و جامعۀ مصرف کننده، به سلامتِ اقتصادی و سلامتِ جسمانی و روانیِ کشاورزان و خانواده های ایشان نیز لطمه وارد کرده است. ترویج بذرهای اصلاح شده و تراریخته در 6 دهۀ اخیر توسط نهاد فراملیتی کشاورزی در جهان، موجب بالا رفتن مصرفِ روز افزونِ نهاده های شیمیایی شده است. هر ساله، کشاورزان شیمیایی مجبور اند برای بالا نگه داشتن بازده در خاکِ بی رمقِ کشتزار خود و نیز حفاظت از محصول در برابر انواع آفات، بر میزان مصرفِ نهاده های شیمیاییِ تجاری بیفزایند. افزایش مصرفِ این مصنوعات شیمیایی محیط را برای کشاورزان و جامعۀ روستایی مسموم می کند، ضمن اینکه با افزایش هزینه ها، به بدهی های کشاورزان اضافه و از حاشیۀ سود ایشان کاسته می شود. اگر چه به ظاهر، امروزه شماری از این تولید کنندگان از استاندارد زندگیِ بالاتری از نظر مادی برخوردار اند (= اتومبیل شخصی، خانۀ بزرگ و آخرین مدلِ لوازم منزل)، اما کاهشِ فاحشِ کیفیت زندگی در میان این قشر از جامعه (= سلامت جسمانی، آرامش خاطر، فرصت برای شرکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و مؤانست با طبیعتِ روح بخشِ روستا) نسبت به نسل های پیشین بسیار مشهود و حاکی از خسران عظیمی است که کشاورزیِ مدرن بر این قشرِ سخت کوش و مولد جامعه تحمیل کرده است.1 بنسبن سنتس نتب ب سنبنبست بنستب نسب سنبت سنب سنبس بنت بسن یتبسن تبسب سن

تجربۀ موفقیت آمیز مردم در دیگر کشورها حاکی است که راه رهایی از بیماری های جسمانی و اقتصادیِ مرتبط با کشاورزی، احیای کشاورزیِ غیر شیمیایی است. اما تبدیل اراضیِ شیمیایی به کشتِ غیر شیمیایی مستلزم تغییراتی ساختاری در نظام توزیع و فروش محصولات کشتزارهای سالم نیز می باشد. در این طرح پیشنهادی، خیرین سلامت ساز با همکاریِ صاحبانِ مجتمع های کشت و صنعت که به بن بستِ کشاورزیِ شیمیایی اشراف پیدا کرده و جویای راهی برای برون رفت از آن اند تلاش می کنند تا منابع رو به زوالِ خود را از طریق ساختاری اجتماعی- فنی موسوم به تعاونی کشت و مصرف احیا کنند و ضمن بهبود چشمگیر و سودآورِ اقتصادِ حرفۀ خود، به کیفیت زندگی خود نیز بیفزایند. جزییات عملکردِ اجتماعیِ تعاونی های کشت و مصرف در ارتباط با جنبۀ توزیع و فروشِ محصولات آنها در جای دیگر از همین سایت توصیف شده است. در ارتباط با جنبۀ فنیِ این ساختار نوآورانه می باید اضافه کنیم که در این واحدهای تولیدیِ سالم و پربازده، از روشِ کشاورزی بوم شناختی استفاده می شود که کشاورزان را از کلیه نهاده های شیمیاییِ پرهزینه و زیان آورِ کشاورزیِ صنعتی بی نیاز می کند.2 بتنستسنب نت بنست سنت سنب سبنتب نبت سمبنست مستب سمبتسبمس

از آنجاییکه اراضیِ تعاونی هایِ کشت و مصرف توسط اعضای فنی آن، به صورت مشارکتی مدیریت می شود و محصولات آن نیز عمدتا در میانِ اعضایِ مصرف کنندۀ آن توزیع می گردد، این واحدهای تولیدی، از وام بانکی برای تامین هزینه ها و خدماتِ واسطه گران در هنگام برداشت و فروش محصولات، کاملا بی نیاز است. جوانانی که در اجرای طرح تبدیل به عنوانِ عضو فنی مشارکت می کنند، ضمن سالم سازی خاک و ایجادِ محیطی سالم برای کار، کسب درآمد و زندگی خود با کیفیت بالا، نقشی نیکوکارانه در ساختن آینده ای سالم برای مردمِ شهرستان و استان خود نیز ایفا می کنند. بتنت تبنستسن نبس بنس بتنب سنبت سبنست بنستب سنبت سنبست بنستب سنب ت 

آغازگر طرح:

- مالکین مجتمع های کشت و صنعت

- کارکنانِ مجتمع های کشت و صنعت

- تشکل های شهروندیِ علاقمند به محیط زیست و تغذیۀ سالم (دانشگاهیان، حوزویان، پزشکان، ساکنین مجتمع های مسکونی و خانه های سازمانی، فرهنگیان، هیئت های مذهبی، کارکنان ادارات و واحدهای صنعتی و غیره) ا

دستاوردها:

- تولید محصولات غذایی سالم در شهرستان و استان

- بهبود سلامت جامعه برای خردسالان و بزرگسالان

- ایجاد رقابت سالم بین استان ها برای ایجاد الگویِ رونق اقتصادی در کنار آبادانی محیطی و سلامت جامعه در بخش کشاورزی

- اشتغالزاییِ سالم برای دانش آموختگانِ دانشگاه ها با تمرکز بر حلِ مبتکرانۀ سه مورد از بحران هایِ ناشی از الگوی صنعتیِ توسعه

- افزایش جاذبه هایِ گردشگری و تفریحیِ منطقه

- تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در منطقه

- تقویت دارایی مشترکِ سلامت عمومی با کاهش آلودگیِ غذایی و محیطی

- احیای دارایی های مشترکِ آب و خاک زراعی و شیوه های یاریگری کشاورزی در راستای مردمی سازی اقتصاد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

- الگوسازی برای تولید کشاورزی و حفظ سلامت جامعه از طریق پیشگیری از بیماری ها در ایرانِ هزارۀ سوم

- تقویت امید جوانان به آینده با تسهیلِ نقش آفرینی ایشان در شکل دهی به آیندۀ کشاورزیِ ایرانِ هزارۀ سوم

- تشویقِ نقش آفرینی جوانان در صیانت از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

 

 

 

    ا 1 مستند طعم شور را برای روایتی واقعی از زندگیِ کشاورزان ایرانی که از تبعاتِ دردآور و پرهزینۀ ناشی از  توصیه های نهاد فراملیتی کشاورزی و بی اعتنایی به روش های بومیِ کشاورزی رنج می برند تماشا کنید. بیبسبسبسسبسب بس ببسبیست بست ستبن سسبتببسسبسبسب

بسبسب

طعم شور، شبکه مستندتن بسیسیس 

 

ا 2 کشاورزیِ بوم شناختی ترکیبی از کشاورزیِ بومی هر منطقه و علمِ روز در خاک شناسی و گیاه شناسی است. این همان روش غیر شیمیایی کشاورزی است که کشور کوبا را از واردات نهاده های شیمیاییِ کشاورزی کاملا بی نیاز ساخته و مردم این کشور را در برابر چند دهه محاصرۀ اقتصادی توسط ایالات متحده مقاوم ساخته است. اطلاعات بیشتر در مورد بازده برتر کشاورزیِ بوم شناختی  را در این مقاله بیابید. برای اطلاع بیشتر در مورد این روش به تبدیل چیست؟ در حاشیۀ همین صفحه و متون معرفی شده در آن مراجعه نمایید. بیببیبس سبسب س سبس بسب سب بتنسنب سنبیبسببسبررسربسبسرسسبرسبسبسربتسنب سنبس نست سن سن سنب

 جوانان کوبا از فعالانِ خط مقدم کشاورزیِ بوم شناختی برای مقابله با تحریم های آن کشور توسط ایالات متحده اند. شرح چگونگی آغاز این نهضت سراسری در کوبا را از زبان یکی از بنیانگذارانِ جوان آن بخوانیدبتسیت سب نست سن تسچگنبت سنبتس نت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008