اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

ااااامقدمه

اااااسازه سازان

ااااابازار سازان

اااااجامعه سازان (غیر شهری)ا

اااااجامعه سازان (شهری)ا

اااااانسان سازان

اااااسلامت سازان

اااااآگاه سازان

اااااباران سازان

 

 

 

 

ساخت و ساز با فناوری ابرخشت: چند نکته فنی

فناوریِ نوینِ ساخت و ساز با ابرخشت که ریشه در معماری سنتی ایران دارد، اساسا بر این اعتقاد استوار است که با بهره گیری از مصالح محلی  می توان خانه های ارزان و ایمن ساخت تا تامین سرپناه که از نیازهای اساسی زندگی است، دغدغه مردم نباشد. این فناوریِ هوشمندانه در بسیاری از زمینه ها، از جمله توسعه روستایی، زیباسازی شهری، ارزان سازی مسکن با نتایج مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  بتبتنستنس ینتسنتسینتستینت سینتسنیت نسیت

 

 

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

 

 

 

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

 

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت

 

 ساخت و ساز با ابرخشت در گوشه و کنار جهان

    پُرتلند، آمریکا

     لهستان

دانشگاه تنری، تنری، ژاپن   ا

سایر جاهای دنیا     د  

 

 

چرا روستاها غالبا از نظر اقتصادی در مضیقه اند؟

خانه سازی در روستا با مصالحِ صنعتیِ گرانقیمت یکی از مجاریِ عمدۀ خروج نقدینگی از روستا و کاهش توان اهالی برای ایجاد کار و دستیابی به رونق اقتصادی است. با یادگیری فناوری ابرخشت، می توان خانه های شیک و پیشرفته را با مصالح عمدتا بومی بنا کرد و از خروج نقدینگی روستا پرهیز کرد. در این مقاله بخوانید که از چه راه های دیگری نقدینگی روستا از اقتصاد محلی تخلیه می شود و این سکونتگاه های مولد که زمانی از پایدارترین اجزای جامعه بشری به شمار می آمد را به جوامعی آسیب پذیر و غالبا کم درآمد بدل کرده است.   بتسن نتیس نتسی نتس نسین سینتس نیتس یتنسی

 

خانه سازی ایمن و ارزان برای جوانان

آموزش فناوری آبرخشت برای داوطلبین شرکت در طرح خانه، خانواده، امید، کار رایگان است. به موجب اجرای این طرحِ مشارکتی و مردمی، جوانان جویای کار در روستاها می توانند با  استفاده از این فناوریِ مناسب با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستای خود کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بومی با مشارکت جوانان

 

 

 

 

 

 

خیرین تمدن ساز

سازه سازان

  تصویر: www.calearth.org

هدف: بنایِ مدارس و دیگر سازه های عام المنفعۀ مقاوم به زلزله 

خیرین مشارکت کننده:   

- جوانانِ طالب یادگیریِ مهارتِ خانه سازی با فناوریِ مقاوم به زلزله

- والدین و فرهنگیان

- اهالی روستا

- صاحبان سرمایه

         - سازمان های خیریه

- سازمان های دولتی و محلیِ ذیربط

معرفی

کشور ما در منطقه ای زلزله خیز از جهان واقع شده است. در سال جاری (1396)رخداد زمین لرزه های پیاپی در چندی از نقاط کشور و فرو ریختنِ بناهای تازه ساز، الزام توجه به روش های ساخت و سازِ مقاوم به زلزله را بیش از پیش، به ما یادآور شده است. خوشبختانه برای ما ایرانیان، این شرایط هشدار دهنده، فرصتی بی سابقه برای احیای پیوند با فرهنگِ ساخت و ساز با طراحی و مصالح بومی به همراه آورده است. فناوری ابرخشت، برخاسته از معماری سنتی ایران، توانِ استثناییِ خود در مقاومت در برابر زلزله را با تایید سازمان های مرتبط با نظام مهندسی در کشور آمریکا مورد  ثابت کرده است. این فناوری پیشاپیش در بسیاری از نقاط دنیا برای ساختِ سرپناه موقت (پس از وقوع بلایای طبیعی) و احداثِ سازه های دائمی مورد استفاده قرار گرفته است. خیرینِ سازه ساز، با بهره گیری از این فناوریِ بومی، امکانات ارزان و ایمن جهت ساختن اماکن عمومی و عام المنفعه، به ویژه مدارس، را در روستاها و شهرهای کوچک در اختیار دارند. علاوه بر برکاتِ بدیهی این طرحِ عام المنفعه، نیکوکارانِ جوانِ شرکت کننده در آن، شیوه طراحی و ساخت بناهای مقاوم به زلزله را در عمل می آموزند. این خیرین می توانند سپس، با استفاده از آموخته ها و تجربۀ خود، اقدام به ساخت مسکن برای خود و دیگران کنند. آشنایی با مهارتِ ساخت و ساز با ابرخشت، به ایشان امکان می دهد که با هزینه ای معادلِ فقط درصدی از هزینۀ ساخت و ساز با مصالح صنعتی، صاحب خانه ای زیبا و ایمن شوند.  بتبسبسبس بسبسبس سبسبسیبسبسبس سسبسیببسبسسب سست سنبتس نبتسبنبت بنب بنت بنب

آغازگر طرح:

- والدین  

- دانش آموزان

- روحانی روستا

- خیرین مدرسه ساز

- مسئولینِ محلیِ آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی

- جوانانِ طالب یادگیریِ مهارت ساخت و ساز با فناوری ابرخشت

- آموزگاران، دهیاران، اعضای شورای اسلامی در روستاها و شهرهای کوچک

  دستاوردها:

- ترویج سواد آموزی

- یادگیری مهارتِ ساخت و ساز با ابرخشت برای خانه سازیِ ارزان، ایمن و زیبا 

- ساخت و ساز اماکن عام المنفعۀ ایمن و زیبا با کمترین هزینه

- زیبا سازی دارایی مشترکِ شهر و روستا برای اهالی و گردشگران

- احیای پیوند جامعه با فرهنگِ بومیِ ساخت و ساز

- افزایش امید جوانان به آینده با تسهیلِ نقش آفرینی ایشان در تامین یکی از اساسی ترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود از طریق ساخت مسکن و تشکیل خانواده

- تشویقِ نقش آفرینی جوانان در صیانت از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008