اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

ااااااااااااااااااانگاهی نو به اقتصاد

اااااااااااااااااااپول، بانک، بورس

اااااااااااااااااااکار و درآمد

اااااااااااااااااااسیاستگذاری مساعد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

چاره ای محلی برای مشکلی جهانی

واندانا شیوا، دکترا در فیزیک، یکی از اندیشمندانِ تاثیرگذار و صاحب نامِ جهان در رویارویی با نظام سلطه است. ترجمه و انتشار مصاحبه زیر با واندانا شیوا در اینجا از این منظر مهم است که یکی از فرزندانِ تحصیلکردۀ فرهنگی کهن در آسیا، جرات یافته مفاهیمی چون رشد و پیشرفت را از منظرِ بومی فرهنگِ سرزمین خود تعریف کند. وی در عین تشریحِ دلایلِ مخالفت خود با پدیدۀ جهانی شدن، می کوشد تا با استناد به ارزش های فرهنگ بومی خود، خطوط کلی مسیری جدید برای رسیدن به رشد واقعی و چشم انداز امیدبخش آیندۀ چنین رشدی را در قالب توسعه محلی ترسیم کند. بیشتر بخوانید نیتس نسینستی نسیت سنیت نسیت سنیتسنست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اقتصاد

کار و درآمد

تصویر: رزاق

بحران بیکاریِ گسترده در تمامی کشورهای جهان می طلبد که با نگاهی نو به موضوعاتی چون کار، کارآفرینی و درآمد نگریسته شود. نگاهِ سطحی و محدودِ رشتۀ اقتصاد، بدون توجه به ابعادِ اجتماعی و اخلاقیِ کار و مشاغل، معمولا برون رفت از این بحران را در اقداماتی چون جذب سرمایه گذاری خارجی، تاسیس بنگاه های بزرگ صنعتی و بهبود تراز تجاری (یعنی افزایش صادرات نسبت به واردات) می بیند. اما همانطور که بحرانِ بیکاری در کشورهای صنعتی جهان نشان می دهد، این راهکارهایِ مطلوب نظرِ نظام سلطه، تاثیری محدود و مقطعی دارد و قادر به پاسخگویی به نیازِ میلیون ها انسان که هر ساله به بازار کار می پیوندند نیست. در این صفحه، ضمن ارائۀ دیدگاه های جدید نسبت به کار و درآمد در جامعه، به ارائه متونی می پردازیم که دلایلِ ریشه ای بروز این بحران را بررسی کرده است. الگوهای جدیدِ کارآفرینی که در جهان با موفقیت آزموده شده است نیز از دیگر مطالبِ ارائه شده در این صفحه است. بینتنسنس یتنستی نستی نست نستی نست نست نست ینستی نستی نستی بنستب سنبت سنبت سنبت سنب

کار در آینده: مشاغل، خوداشتغالی و اوقات فراغت

کارِ استخدامی در عصر صنعت، بیش از هر دورۀ دیگر در تاریخ، انسان ها و جوامع محلی را به سوی وابستگی در تامین نیازهای اساسی و آسیب پذیری در اقتصاد سوق داده است. از سوی دیگر، کارِ استخدامی موجب شده است که کمتر کسی... بیشتر بخوانید   بستتسینتسنت سنبت سنبت سنبتسنبست بنست بنسبت سنبت سست بتنت نستیبن بیبسبسبسبسب سبسبس

 

 

 

کسی بیکار نیست: کارآفرینی اجتماعی با طراحی سیستمی

چگونه می توان با تشویق نقش آفرینی مردم، مسئلۀ بیکاری در جامعه را ریشه کن کرد؟ چگونه می توان دانشگاه ها را از ایستگاه هایی برای به تاخیر انداختنِ ورودِ جوانان به بازار کار، به کانون هایی فعال و پویا برای پرورش شخصیت و خلاقیت و آموزش مهارت های لازم برای حل مسایل جامعه تبدیل کرد؟ چگونه می توان بسترِ فکری، اجتماعی و سیاسی لازم برای اتخاذ و اجرای سیاستگذاری های مساعد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد؟ چگونه می توان جامعه را در برابر الگوهای نامناسب و مسئله آفرینِ توسعه در غرب و سیاست هایِ بحران زای اقتصاد جهانی مصون ساخت؟ پاسخ به تمام این سؤالات، در آموزشِ عمومیِ علم سیستم ها است. بیشتر بخوانید   بتنست ست سنت سنت سنی تسنیت سنت سنیت سنتی سنت یسنت یسنت سنیت سنیت سنت سنی تسن

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

از دیدگاه یک ناظر فرازمینی، سوالاتِ فراوانی در مورد بحران های کنونیِ جهان قابل طرح است: مثلا، چرا با وجودِ پیشرفت های علمیِ شگرف که زمینیان به آن می بالند، ابتلا به انواع بیماری ها، به طرز بی سابقه ای، سلامت و حیات آنان را تهدید می کند؟ چرا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر، مردم از آلودگی های ناشی از ضایعات، که خود در آب، هوا و خاک رها کرده اند، در عذاب اند؟ چرا تعداد روزافزونی از آدمیان گرفتار مسایلی چون بی خانمانی، بیکاری و گرسنگی اند؟ این ناظر فرازمینی البته چیزی جز نمادی برای عقلِ عاری از ترس، هوی و هوس و عاداتِ فکری بازدارندۀ ما نیست. قطعا هر یک از این سوالات و ده و صدها پرسش مشابه در خصوص نابسامانی های کنونی نسل بشر، جای تامل جدی دارد. اما سوالی بزرگتر و مبرم تر که سزاوار تامل و اندیشۀ بیشتری است این است: چرا در بسیاری از جوامع امروز جهان، این سوالات حتی مطرح هم نمی شود. و اگر چنین شود، گستره، عمق و دوامِ گفتمانِ حاصل از این پرسش ها به اندازه ای نیست که مردم و مسئولین را همگام، به سوی اصلاح وضعیت موجود رهنمون گردد. بیشتر بخوانید بستنسین سینت سینت سنیت سنی تسنیت سنیت سیت نسینت سیتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ